Aleksander Moczała - Strona prywatna - Teksty i pliki do pobrania -  Informacje użyteczne  -  Dla Studentów i Przyjaciół

 

dr inż. Aleksander Moczała

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna

 w Bielsku-Białej

 

Katedra Inżynierii Produkcji

 

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

sekretariat tel.: 338279253,

 

 

 Kontakt:

                    Budynek A,  pok. A5,  tel. 338279251

                    email: amoczala@ath.bielsko.pl

 

Konsultacje:

                        - poniedziałek  godz. 10.00 - 11.00

                        - inny termin - proszę o wcześniejszy email.

 

Informacje i pliki do pobrania:

 

Praktyki:

       Praktyki programowe - dyplomowe:

  Praktyki w Fiat PowerTrain Bielsko-Biała - po uzgodnieniu (wstępnie u mnie) - skierowaniu z ATH     

 

Staże - w przedsiębiorstwach trwające 3 m-ce, płatne z projektu ATH - Łączy ....  - patrz strona projektu

      

Oceny - wyniki zaliczeń i egzaminów:

Semestr letni 2013/14:

 

       

  Najbliższe konsultacje:     14.07.2014 poniedziałek 10-12 później po umówieniu mailem

     

       

Terminy zaliczeń i egzaminów:

Stacjonarne - Dzienne

   Procesy produkcyjne - proj. proc. prod. masz. - sem.6
        termin III sesja poprawkowa – poniedziałek 8.09.2014 r., godz. 10.00 lub 17.00
    Zarządzanie projektem i innow. - st. mgr
        termin III sesja poprawkowa – poniedziałek 8.09.2014 r., godz. 10.00 lub 17.00

Niestacjonarne – Zaoczne

    Projektowanie systemów produkcyjnych - sem.6
        termin II - sobota 19.07.2014 r., godz. 11.00, L324
        termin III sesja poprawkowa – poniedziałek 8.09.2014 r., godz. 10.00 lub 17.00
    Procesy produkcyjne - sem.6
        termin II - sobota 19.07.2014 r., godz. 9.00, L324
        termin III sesja poprawkowa – poniedziałek 8.09.2014 r., godz. 10.00 lub 17.00

 Inne                                                                                         

Certyfikat UNIDO w zakresie Zarządzania Transferem Technologii i Negocjacji w Transferze Technologii - możliwość uzyskania dla osób zdających egzamin z Innowatyki  (UNIDO - Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych) - w tym semestrze NIEAKTUALNE

Aktualnie prowadzone prace i projekty:

 

Tytuł projektu: ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy

Funkcja: Koordynator merytoryczny ds. staży i kontaktów z przemysłem na kier. ZiIP
 

 (poprzednio od 2005 - i nadal....):

 

Tytuł projektu: Kreator innowacyjności – wsparcie instytucjonalnej przedsiębiorczości akademickiej, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Funkcja: Koordynator (do 08.2011)

 

Czasopismo: Produktywność i Innowacje - Productivity & Innovation  (- redaktor)

 

Zarządzanie Innowacjami - skrypt dla studentów i praktyków  (- autor: A. Moczała)

               - publikacja dostępna w bibliotekach, w Bibliotece ATH oraz w Katedrze Inżynierii Produkcji

                     i Wydawnictwie ATH

 

Poradnik Współpracy Kooperacyjnej - Guide of Cooperation (- autor: J. Matuszek, A. Moczała)

      -  Działalność na Słowacji

      -  Obchodovat' v Pol'sku

      -  Business in Poland

      -  Business in Slovakia

               - publikacja dostępna w Katedrze Inżynierii Produkcji

                    oraz w Bibliotece ATH i Wydawnictwie ATH

 

System Wspomagania Kooperacji - www.intercooperate.com (- autor: A. Moczała)

 

SWK - wersja CD offline systemu (- autor: A. Moczała)

        - materiały dostępne w Katedrze Inżynierii Produkcji

 

System Wspomagania Kooperacji - opis i instrukcja (- autor: A. Moczała)

        - publikacja dostępna w Katedrze Inżynierii Produkcji

            oraz w Bibliotece ATH i Wydawnictwie ATH

 

Organizowane konferencje:

KonferencjaKooperacja Polska-Słowacja - Forum gospodarcze  środowisk gospodarczych polskich i słowackich, termin i miejsce konferencji czerwiec 2005, Sala konferencyjna Hotelu Vienna w Bielsku-Białej,

Konferencja INŻYNIERIA PRODUKCJI - coroczna konferencja Katedry

Kolejne projekty   w Katedrze Inżynierii Produkcji

 

Uczestnictwo w konferencjach, artykuły i publikacje wykaz w Katedrze Inżynierii Produkcji