1 671 000 zł na przebudowę Domu Studenta!
1 671 000 zł na przebudowę Domu Studenta!

1 671 000 zł na przebudowę Domu Studenta!

Wydarzenia

Mając na uwadze, że na uczelnie prowadzące domy studenckie nałożone zostały dodatkowe obowiązki sanitarne związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił podjąć działania mające na celu wsparcie w realizacji tych zadań zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym w budżecie MNiSW na 2020 rok zostały wyasygnowane dodatkowe środki przeznaczone na dotacje celowe na inwestycje związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19.

Akademia we wrześniu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: ”Przebudowa Domu Studenta” w trybie szczególnym i w dniu 15 grudnia 2020 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji.

W związku z tym Minister udziela Uczelni na podstawie umowy nr 2066 dotacji na finansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Domu Studenta”, której wartość kosztorysowa wynosi 1 671 000.

W ramach udzielonej w 2020 r. dotacji Uczelnia zobowiązuje się do osiągnięcia następujących celów:
– przebudowa łazienek ogólnodostępnych
– przebudowa kuchni ogólnodostępnych
– przebudowa pomieszczeń piwnicznych w celu ich przystosowania na szatnie i magazyny środków dezynfekujących, sprzętów do dezynfekcji
– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kWp,
– przebudowa instalacji CO w tym wymiana grzejników, zaworów, przebudowa węzła ciepłowniczego;
– przebudowa instalacji teletechnicznych (internet, instalacja alarmowa, monitoring, systemu dostępu do pomieszczeń);
– pierwsze wyposażenie szatni w szafki ubraniowe, depozytowe

Liczymy na to, że modernizacja naszego obiektu zapewni bezpieczne i jeszcze bardziej komfortowe warunki do mieszkania dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej, a możliwość zakwaterowania w Domu Studenta stanie się atrakcyjnym rozwiązaniem dla kandydatów spoza Bielska-Białej.

Kanclerz ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast