40-lecie pracy naukowej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego

40-lecie pracy naukowej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego

Wydarzenia

W podniosłej i uroczystej atmosferze w dniu 27 września odbył się Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego. Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z imponującym dorobkiem naukowym Jubilata, uzyskanym między innymi dzięki szerokiej współpracy ze środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. Dużą część zaproszonych gości stanowili właśnie naukowcy, z którymi, na przestrzeni 40 lat, profesor Janicki współtworzył zespoły badawcze w znaczących projektach naukowych.

Licznie przybyłych gości przywitał Jubilat, wyrażając radość z obecności  wszystkich,  w szczególności tych osób, z którymi ma przyjemność współpracować od momentu podjęcia pracy w Uczelni.

 Warto zaznaczyć, że Filia Politechniki Łódzkiej, przekształcona w Akademię Techniczno-Humanistyczną, była pierwszym miejscem zatrudnienia prof. Janickiego. Przez szereg lat pełnił w niej zaszczytne funkcje, obejmując w 2016 roku stanowisko rektora.

O niebywałej umiejętności Jubilata – łączenia pasji naukowej ze zdolnościami efektywnego zarządzania, opowiedziała prodziekan WIMBiŚ dr inż. Monika Rom, przedstawiając obszerną prezentację z przebiegu kariery naukowej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego.

Podczas części oficjalnej Jubilat przyjął gratulacje i życzenia dalszych sukcesów od: biskupów seniorów – Pawła Anweilera oraz Tadeusza Rakoczego, byłych rektorów – prof. Marka Trombskiego i prof. Ryszarda Barcika, prorektora AGH prof. dr. hab. inż. Wojciecha Łużnego, prof. Izabelli Krucińskiej z PŁ, prof. Marka Snycerskiego z PŁ, byłego pełnomocnika prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zrównoważonego rozwoju Zbigniewa Michniowskiego, prorektów ATH prof. dr hab. n. t. Iwony Adamiec-Wójcik i prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka, a także władz dziekańskich Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Podczas Jubileuszu uhonorowano zasłużonego dla nauki i Uczelni, nieżyjącego już prof. Andrzeja Włochowicza, nadając audytorium L131 jego imię. Na uroczystości obecni byli członkowie rodziny. Podczas prezentacji sylwetki prof. Włochowicza, którą przedstawił Jubilat, głos zabrał wnuk profesora Maciej Dutkiewicz.

Jubileusz zakończyła konferencja naukowa „Badania struktury materiałów polimerowych”.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast