Akademia zainaugurowała rok akademicki 2017/2018

Akademia zainaugurowała rok akademicki 2017/2018

Wydarzenia

10 października 2017 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. O godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla odbyła się Msza św.

Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w Auditorium Maximum ATH. Wydarzenie  uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz kościelnych, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni wyższych, a także prezesi firm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej.

Po wykonaniu hymnu państwowego  rektor prof. Jarosław Janicki przystąpił do powitania gości i wygłoszenia inauguracyjnego przemówienia.

W wystąpieniu rektor poruszył  ważne kwestie związane z m. in. z nowymi regulacjami prawnymi i prezentowaną we wrześniu br. Ustawą 2.0 nazywaną Konstytucją dla nauki,  podnoszeniem poziomu badań naukowych oraz współpracą Akademii z otoczeniem zewnętrznym.

→ Zobacz relację z Inauguracji Roku Akademickiego

W nadchodzącym roku Akademia staje przed szeregiem nowych wyzwań i zadań. Realizację działań w obszarze nowoczesnego kształcenia umożliwią dwa pozyskane czerwcu br. przez naszą uczelnię projekty, dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których łączna wartość to ponad półtora miliona złotych. Projekt pt. Akademia Kompetentnego Studenta, który będzie realizowany przez Biuro Karier ATH oraz projekt Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku, przygotowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki. Natomiast intensywne działania związane z włączaniem pracodawców w proces kształcenia połączone będę z internacjonalizacją oferty kształcenia.

Potrzeba nam także znacznego wzmocnienia badań naukowych, zarówno w dyscyplinach matematyczno-przyrodniczych, technicznych oraz humanistycznych i społecznych. Z satysfakcją przyjmuję duże zaangażowanie – w szczególności młodej – kadry w przygotowane wnioski projektowe zarówno do konkursów krajowych jak i zagranicznych. Wielu z nich udało się pozyskać dofinansowanie, m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, co stanowi zdecydowany wzrost w stosunku do poprzednich lat, dowodzi także o potencjale i możliwościach pracowników Akademii, nawet wobec rosnących wymagań, które stają przed nami.

W ostatnim roku zintensyfikowaliśmy i zacieśniliśmy współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym naszego regionu, czego efektem są liczne nowo podpisane umowy o współpracy. Wydziały kontynuują także współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Dołączyliśmy też do grona uczelni należących do wspierającego innowacje i działalność badawczą prestiżowego międzynarodowego programu Santander Universidades, który umożliwi wspieranie innowacyjnych badań naukowych i mobilności naukowców –mówił rektor.

Wystąpienie było również okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń, w które obfitował miniony rok w akademicki, zarówno w obszarze badań naukowych, dydaktyki jak i współpracy z otoczeniem zewnętrznym czy inwestycji.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, rektor wypowiedział słowa łacińskiej sentencji: QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT – Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.

Po wystąpieniu rektora głos zabrała dr Anna Budzanowska dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nawiązując do słów rektora, podkreśliła jak ważne są relacje uczelni ze środowiskiem lokalnym – biznesowym i samorządowym. Szczegółowo przedstawiła najważniejsze kwestie związane z projektem ustawy 2.0 dotyczące m. in. ścieżki kariery naukowej, zmian w zasadach ewaluacji czy finansowania uczelni.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ks. bp Roman Pindel, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

W dalszej części inauguracji prorektor ATH ds. nauki i finansów prof. Iwona Adamiec-Wójcik przekazała informacje na temat listów gratulacyjnych, które z okazji inauguracji 2017/2018 otrzymała uczelnia. Słowa do społeczności akademickiej skierowane przez Prezydenta RP zostały odczytane w trakcie uroczystości.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Poprowadził ją prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk.

Po uroczystym przyjęciu nowych studentów wystąpiła przewodnicząca Samorządu Studenckiego ATH. W następnej kolejności chór ATH pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur”.

Po tej części rektor prof. Janicki zaprosił do wysłuchania wykładu inauguracyjnego pt. „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej”. Wykład  wygłosiła prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek.

Listy gratulacyjne: Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejMarszałek M.KuchcińskiWicemarszałek M.Kidawa-Błońska, Sekretarz Stanu S. SzwedPosłanka M.NikielPoseł M.SuchońPoseł K.MatusznySenator A. KamińskiWojewoda ŚląskiPrezydent MiastaTychyP.Sadza Starosta PszczyńskiAGH w KrakowiePolitechnika WrocławskaPolitechnika ŚląskaPolitechnika RzeszowskaPolitechnika PoznańskaPolitechnika OpolskaPolitechnika KoszalińskaPolitechnika GdańskaPolitechnika BiałostockaAMW w GdyniUE w KatowicachUE w KrakowieSUM w KatowicachSUMII w KatowicachSGH w WarszawieWSZOP w KatowicachWSB w Dąbrowie GórniczejUTP BydgoszczUP w KrakowieUPJPII w KrakowieUniwersytet ZielonogorskiPolskie Towarzystwo EkonomiczneRegionalna Izba Gospodarcza w KatowicachBank PekaoZUS.

Fotogaleria

TVP Katowice 

regionalnatv

Radio BIELSKO

bielsko.info

beskidzka24

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831