Archiwum wydarzeń
Godz.10:30
Wykład prof. ATH dr hab. Andrzeja Gofrona

W poniedziałek 22 stycznia w godz. 10.30-12.00 w audytorium L318 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się wykład prof. ATH dr. hab. Andrzeja Gofrona pt. Czy myślenie jest „nasze”, czy ma innego „właściciela”? Perspektywa edukacyjna. Prof. Andrzej Gofron jest kierownikiem Katedry Pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, wcześniej przez wiele lat związany był z częstochowskim środowiskiem naukowym. Jego zainteresowania

Godz.18:00
Noworoczny koncert Chóru ATH

JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki zaprasza na uroczysty koncert Chóru ATH w ramach inauguracji obchodów 15-lecia Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zaproszenia na koncert będą do odebrania od 11 stycznia w Biurze Promocji ATH (budynek L, pokój 333).

Godz.12:00
Wykład dr. Tomasza Rożka

Biblioteka ATH zaprasza na wykład popularno-naukowy pt. „Kosmiczne Technologie wokół nas”.  Wykład wygłosi dr Tomasz Rożek znany popularyzator nauki, autor książek, prowadzący program telewizyjny Sonda 2. Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: biblioteka@ath.bielsko.pl do dnia 10 grudnia br.

Godz.08:00
Konferencja „Inżynier XXI wieku”

Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej. Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z następujących dziedzin: mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechatroniki, zarządzania i inżynierii produkcji, informatyki. VII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI

Godz.09:00
Konferencja Nauka-Innowacje-Biznes

Celem konferencji jest aktywizowanie wzajemnej współpracy nauki, biznesu i samorządu na rzecz innowacyjnych rozwiązań, a także upowszechnianie badań naukowych prowadzonych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Wydarzenie otworzy wystąpienie przedstawiciela Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Godz.11:00
Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

W ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem „Ośrodka Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach/Krasnogrudzie. Wykład pt. „Etos pogranicza” zostanie połączony z promocją najnowszej książki Krzysztofa Czyżewskiego pt. „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei” (Wydawnictwo Pogranicze, Sejny/Krasnogruda 2017), którą będzie można nabyć w cenie promocyjnej 25 zł z dedykacją Autora. Idea, od lat przyświecająca Krzysztofowi Czyżewskiemu,

Godz.09:30
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wygłosi prelekcję nawiązującą do przeprowadzonej na Uczelni kampanii: „„Dyskryminacja-Reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne” odpowiadającej na apel Rzecznika  w sprawie przeciwdziałania aktom dyskryminacji na uczelniach wyższych.

Godz.10:00
„Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej i Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zapraszają na Interdyscyplinarną konferencję naukową „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”. Program konferencji   17-18 października 2017

Godz.11:00
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w Auditorium Maximum o godz. 11.00. Wykład inauguracyjny pt. „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej” wygłosi prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831