Archiwum wydarzeń
Godz.11:00
Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

W ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem „Ośrodka Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach/Krasnogrudzie. Wykład pt. „Etos pogranicza” zostanie połączony z promocją najnowszej książki Krzysztofa Czyżewskiego pt. „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei” (Wydawnictwo Pogranicze, Sejny/Krasnogruda 2017), którą będzie można nabyć w cenie promocyjnej 25 zł z dedykacją Autora. Idea, od lat przyświecająca Krzysztofowi Czyżewskiemu,

Godz.09:30
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wygłosi prelekcję nawiązującą do przeprowadzonej na Uczelni kampanii: „„Dyskryminacja-Reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne” odpowiadającej na apel Rzecznika  w sprawie przeciwdziałania aktom dyskryminacji na uczelniach wyższych.

Godz.10:00
„Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej i Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zapraszają na Interdyscyplinarną konferencję naukową „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”. Program konferencji   17-18 października 2017

Godz.11:00
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w Auditorium Maximum o godz. 11.00. Wykład inauguracyjny pt. „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej” wygłosi prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Godz.09:00
Konferencja IATEFL Poland

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest współorganizatorem 26.  edycji Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. W dniach 15-17 września br. ponad 700 uczestników z kraju i zagranicy będzie miało okazję do spotkania z niezwykłymi  wykładowcami, metodykami języka angielskiego, językoznawcami, trenerami z zakresu umiejętności komunikacyjnych, autorami podręczników i wydawcami.

Godz.12:00
Święto Uczelni

Rektor i Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej zapraszają na uroczyste posiedzenie Senatu z okazji święta Uczelni. Uroczystość uświetni występ Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dr. hab. Jana Borowskiego.

Godz.16:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Celem X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Zarządzania Przedsiębiorstwem” jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania pomiędzy sferą nauki a biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy nt. współczesnych trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Konferencja jak co roku przyciągnęła licznych gości z kraju i zagranicy.

Godz.09:00
I Konferencja Ratownictwa Medycznego
Celem I Konferencji Ratownictwa Medycznego jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie ratownictwa medycznego, integracja środowisk medycznych oraz rozwijanie ratownictwa medycznego jako dyscypliny naukowej. Szczegółowe informacje: wnoz.ath.bielsko.pl
Godz.15:00
Konferencja „WeeBB MeetUp”

„WeBB MeetUp” to spotkania dla pasjonatów branży IT na Podbeskidziu. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wzrost atrakcyjności regionu dla inwestycji firm z sektora IT, a także tworzenie sprzyjającego środowiska dla startupów technologicznych.

Godz.09:00
XVIII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki

Już po raz osiemnasty Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej organizuje Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Serdecznie zapraszam do udziału w tej największej na Podbeskidziu imprezie popularyzującej naukę. Szczegółowy program wkrótce na stronie Festiwalu.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831