ATH będzie przeprowadzać państwowe egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców
ATH będzie przeprowadzać państwowe egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców

ATH będzie przeprowadzać państwowe egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców

Centrum Języka PolskiegoWydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2. Pierwsza sesja planowana jest na listopad 2022 r., a jej organizacją zajmie się Centrum Języka Polskiego ATH.

Egzaminy organizowane są cyklicznie (kilka razy w ciągu roku) przez podmioty posiadające uprawnienia do ich przeprowadzania, nadane przez Ministra Edukacji i Nauki. Wiosną 2022 roku do takich podmiotów dołączyła także Akademia Techniczno-Humanistyczna, gdzie od lat funkcjonuje filologia polska, a od niedawna także Centrum Języka Polskiego ATH.

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego potrzebny jest osobom, które nie są obywatelami Polski i chcą udokumentować znajomość języka polskiego na określonym poziomie. Certyfikat umożliwia podjęcie studiów w języku polskim, uzyskanie obywatelstwa polskiego lub uzyskanie status długoterminowego rezydenta UE.

Zob. https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831