ATH obchodzi 20-lecie istnienia
ATH obchodzi 20-lecie istnienia

ATH obchodzi 20-lecie istnienia

Wydarzenia

W tym roku Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej obchodzi 20-lecie istnienia. Dokładnie 19 lipca 2001 roku Sejm RP uchwalił powstanie Akademii jako samodzielnej uczelni państwowej.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, z której narodziła się ATH, powstała już w 1969 roku. Na początku składała się ona z dwóch wydziałów macierzystej uczelni: mechanicznego i włókienniczego, które miały kształcić przyszłą kadrę zasilającą prężnie prosperujące zakłady przemysłowe w Bielsku-Białej.

Już we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w bielskim środowisku akademickim pojawiła się myśl o utworzeniu samodzielnej uczelni. 31 maja 2000 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Po uchwaleniu decyzji przez Sejm, w październiku 2001 roku odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wraz z immatrykulacją studentów.

W skład ATH weszły wydziały: Wydział Budowy Maszyn przemianowany na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji i Zarządzania, który otrzymał nazwę Wydział Zarządzania i Transportu oraz nowy Wydział Humanistyczno-Społeczny. W 2005 utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu.

W ciągu 20 lat mury naszej uczelni opuściło tysiące absolwentów, którzy ukończyli kierunki techniczne, humanistyczne, społeczne oraz medyczne. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, nauce w solidnie wyposażonych laboratoriach, a także możliwościom praktyk w regionalnych przedsiębiorstwach, z którymi Akademia nawiązała współpracę, są oni doskonale przygotowani do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. O ich pomyślnych losach świadczą coroczne wysoki wyniki w ELA – ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów.

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy składamy najlepsze życzenia dla całej społeczności akademickiej, która pracuje na rzecz ciągłego rozwoju uczelni. Sto lat, ATH!

 

Marketing ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831