ATH przyjmie studentów z Ukrainy
ATH przyjmie studentów z Ukrainy

ATH przyjmie studentów z Ukrainy

ATH pomagaDla mediów

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 12 marca br., polskie uczelnie wyższe zobowiązane są umożliwić odbywanie studiów uchodźcom z Ukrainy. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przygotowała pakiet informacji i rozwiązań formalnych dla ukraińskich studentów, którzy byli zmuszeni przerwać studia w swojej ojczyźnie, a chcieliby studiować w Bielsku-Białej.

Informacja dla polskich i ukraińskich studentów, którzy byli zmuszeni przerwać studia w Ukrainie

Studenci, którzy musieli przerwać naukę i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

  • osoby znające język polski, które zgłoszą się w ATH, będą mogły kontynuować naukę w semestrze letnim roku akad. 2021/22;
  • osoby nie znające języka polskiego, które podejmą studia w naszej uczelni od semestru zimowego 2022/23, przed ich rozpoczęciem zostaną skierowane na intensywny kurs językowy, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

Aby podjąć studia, wyślij na adres: admissions@ath.bielsko.pl prośbę o przesłanie ankiety. Jej wypełnienie przez Ciebie umożliwi podjęcie dalszych działań przez uczelnię.

Wypełnienie ankiety przez kandydata nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczelnię zgody na przeniesienie – każde zgłoszenie rozpatrywane będzie indywidualnie.

Należy przygotować również następujące dokumenty:

  • paszport,
  • informację o dacie przekroczenia granicy Polski,
  • potwierdzenie statusu studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy.

Studenci posiadający na dzień 24 lutego 2022 r. status studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy, którzy nie dysponują dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie oraz zaliczone okresy studiów, będą mogli ubiegać się o przeniesienie na studia w ATH od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w regulaminie studiów, pod warunkiem przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

———————————————–

Інформація для польських та українських студентів, яким довелося припинити навчання в Україні

Студенти, які  були змушені припинити навчання та прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, зможуть продовжувати навчання в державному Університеті в Бєльсько-Бялій (Академія Технічно-Гуманістична):

  • Особи, які володіють польською мовою і нададуть  документи, мають можливість доєднатися до навчання в поточному навчальному 2021/22  року.
  • Особи, які не володіють польською мовою, перед початком навчання в нашому університетів наступному 2022/2023 навчальному року, будуть направлені на інтенсивний  мовний курс.

Всіх зацікавлених просимо повідомити за адресою: admissions@ath.bielsko.pl

У відповідь вам буде надіслана анкета для заповнення. Подання кандидатом анкети не прирівнюється до згоди на навчання, але дозволить індивідуально розглянути кожну ситуацію.

 Необхідно також приготувати наступні документи:

  • паспорт,
  • інформація про дату перетину польського кордону,
  • підтвердження статусу студента вищого навчального закладу Украини.

Студенти України станом на 24 лютого 2022, які не мають документів, що підтверджують їх освіту , терміни навчання і заліки, теє мають можливість подати заяву на переведення до Університету в Бельсько-Бялій (Академія Технічно-Гуманістична) з наступного навчального  2022/2023 року на умовах, визначених положенням про навчання і  перевірки отриманих раніше знань.

Pliki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Ознайомся з нашими спеціальностями 229 KB
2 jpg Plakat, wersja ukraińska 455 KB
3 jpg Plakat, wersja polska 420 KB

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831