RP

Kontynuacja zdalnego nauczania do 10 stycznia 2021 roku

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 27 listopada 2020 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zawieszone zostają na okres od dnia 30 listopada 2020 roku do dnia 10 stycznia 2021 roku zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni. W ww. okresie zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni będą odbywały się w tych samych dniach i godzinach, jednak w trybie w pełni zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane zdalnie. Studenci otrzymają informacje o zmianie trybu zajęć od prowadzących. Prosimy o sprawdzanie wiadomości na skrzynkach mailowych oraz MS Teams.

Więcej →

Informacja Działu Kadr. Kontynuacja pracy zdalnej do 3 stycznia 2021 roku.

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do dnia 03.01.2021 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona. Jednocześnie przypominamy, że: Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00 lub. 7.30-15.30. Zobowiązuje się kierowników do stałego monitorowania wykonywanych zadań oraz nadzorowania czy pełnione dyżury odbywają się w godzinach pracy podległych im jednostek. Przypomina się, że pracownicy niepełniący w danym dniu dyżuru są zobowiązani do wykonywania pracy zdalnej w godz. 7.00-15.00 lub. 7.30-15.30. (dostępność telefoniczna i mailowa). Pracownicy, których charakter pracy nie umożliwia wykonywanie jej w sposób zdalny, świadczą pracę w siedzibie pracodawcy z zachowaniem reżimu sanitarnego i społecznego.

Więcej →

Wspólny projekt, czyli o tym, co nas łączy

AktualnościKonferencje

Katedra Polonistyki ATH razem z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej oraz z bielskim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zakończyła oto realizację projektu „Granice języka – granicami świata”, który w swoim zamyśle miał rozwijać kompetencje językowe młodzieży. Była to już piąta z rzędu edycja projektu docenionego przez Narodowe Centrum Kultury, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. To wartościowe przedsięwzięcie każdego roku zachęca kilkuset młodych ludzi do zaprzyjaźnienia się z językiem ojczystym i zgłębiania zagadnień z zakresu językoznawstwa, które, jak się okazuje, mogą być przybliżane młodym ludziom w sposób niebanalny i interesujący. Tegoroczna formuła projektu ogniskowała wokół zagadnienia „Język – człowiek – kultura” i była poświęcona antropologii słowa i socjolingwistyce. Podczas cyklu warsztatów językowych dla młodzieży oraz warsztatów dla nauczycieli i instruktorów podejmowano temat języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury. Zajmowano się też rolą języka w społeczeństwie. Niezmiernie cieszy nas, że Akademię Techniczno-Humanistyczną w tym przedsięwzięciu reprezentowało kilku naszych długoletnich pracowników: konspekty warsztatów na temat wizji świata i człowieka w opowieściach różnych kultur przygotowała dr Agnieszka Przybyła-Dumin, a na stronie internetowej  www.granicejezyka.pl swoje wykłady zaprezentowała prof. Anna Węgrzyniak oraz dr hab. Marek Bernacki.   Marketing ATH          

Więcej →

Z okazji Dnia Niepodległości

Wydarzenia

Z okazji Dnia Niepodległości – tej uroczystej chwili, kiedy o Polsce myślimy – pragnę w imieniu całej społeczności akademickiej złożyć moc najserdeczniejszych życzeń, byśmy we wspólnej i jednej ojczyźnie żyli w zgodzie, radości oraz z perspektywą lepszego jutra. Wywalczona przez naszych przodków niepodległość niech jest dla nas wszystkich drogowskazem i celem, domem i nadzieją.   dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej          

Więcej →

Prof. Ryszard Barcik oraz dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt w najnowszej publikacji

AktualnościKsiążki

Miło nam poinformować, że nakładem toruńskiego Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” ukazała się w ostatnich dniach monografia naukowa zatytułowana „Logistyka 4.0” autorstwa prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika, pracownika Katedry Zarządzania ATH oraz dr hab. Moniki Odlanickiej-Poczobutt, prof. PŚ, reprezentującej Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania. Jak można przeczytać w notce recenzyjnej Recenzent zwraca także naszą uwagę na fakt, że publikacja charakteryzuje się „bardzo istotnymi walorami aplikacyjnymi, które pozwalają na dostosowanie dobrych praktyk zarządzania łańcuchami dostaw stosowanych w czołowych firmach światowych do warunków realnie istniejących w Polsce”. Autorom serdecznie gratulujemy.   Marketing ATH

Więcej →

Piętnaście lat Wydziału Nauk o Zdrowiu

AktualnościWydarzenia

Nie tak dawno minęło piętnaście lat współpracy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów tworzących na naszej uczelni Wydział Nauk o Zdrowiu. Dzięki ogromnej życzliwości władz rektorskich Akademii Techniczno-Humanistycznej, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz wielu dyrekcji placówek służby zdrowia współpracujących z Wydziałem, spełnione zostały ambitne cele wyznaczone na początku istnienia WNoZ.   Garść wspomnień, czyli krótka historia utworzenia Wydziału Historia naszego Wydziału rozpoczyna się wraz z Uchwałą Senatu Akademii Techniczno- Humanistycznej z dnia 5 marca 2004 roku, w której podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej uczelni poprzez wprowadzenie kształcenia w zawodzie pielęgniarki. Kolejną Uchwałą Senatu z dnia 23 września 2005 podjęto decyzję o utworzeniu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydział na początku istnienia mieścił się w budynku przy ul. Konopnickiej 6 – w dawnym Medycznym Studium Zawodowym. To tam zorganizowano pierwsze sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria umiejętności pielęgniarskich. Tam również znalazła swoją siedzibę Filia Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej wraz z czytelnią. W październiku 2005 r. po raz pierwszy Wydział uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Na studia dzienne spośród 135 kandydatów na podstawie konkursu świadectw przyjęto 67 studentów, którzy odebrali indeksy z rąk ówczesnego rektora, prof. Marka Trombskiego. Oprócz studiów dziennych uruchomiono wtedy również zaoczne „studia pomostowe” dla pielęgniarek, na które przyjęto aż 70 osób. Od roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęto realizację projektu „Pielęgniarki i Pielęgniarze z licencjatem”, dzięki któremu „studia pomostowe” na kierunku studiów „Pielęgniarstwo” finansowane były ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach działania „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” w realizacji projektu „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Od roku 2008 do roku 2011 studia pomostowe finansowane były na podstawie zawieranych z Ministerstwem Zdrowia umów o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Pierwsze egzaminy dyplomowe na studiach pomostowych odbyły się w lutym 2007 r. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał rektor ATH

Więcej →

„Prawie stałość” – poezje Renaty Morawskiej

AktualnościKsiążki

„Prawie stałość” to tytuł najnowszego tomiku poezji autorstwa Renaty Morawskiej, która na co dzień z ramienia naszej uczelni opiekuje się Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zbiór poetyckich przemyśleń ukazał się nakładem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a wiersze powstały w latach 2017-2018 – do lektury serdecznie namawiamy.  

Więcej →

18 edycja Konkursu o Nagrodę ABB

Aktualności

ABB co roku organizuje konkurs dla studentów, dzięki którym młodzi i zdolni inżynierowie oraz naukowcy mają możliwość zaprezentowania własnej wiedzy, pomysłów czy innowacyjnych rozwiązań. Udział w konkursie to szansa na bliższe poznanie ABB i zakresu naszej działalności oraz kontakt z ekspertami pracującymi w naszej firmie. Oprócz tego, to również szansa na nagrody pieniężne ufundowane dla najlepszych uczestników konkursu oraz szansa na zdobycie stażu czy rozpoczęcie współpracy z ABB. Konkurs ma formułę otwartą i wszystkie zainteresowane osoby mogą się do niego zgłosić. Organizatorem konkursu jest Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB i dotyczy najlepszej pracy inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej z obszarów elektroenergetyki, automatyki, nanotechnologii czy informatyki. Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin: – Automatyka i diagnostyka przemysłowa – Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych – Energoelektronika – Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania – Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie – Technologie i systemy informatyczne – Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji – Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych – Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych – Technologie i systemy autonomiczne Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:   Nagroda Główna 30 000 PLN 2 Wyróżnienia po 15 000 PLN   Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.  

Więcej →

Zmarł Czesław Pietraszko

AktualnościWydarzenia

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym odszedł od nas Czesław Pietraszko, wieloletni pracownik Działu Techniczno-Remontowego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był zatrudniony w naszej uczelni od 1995 roku na stanowisku elektryka-konserwatora, a od roku 2019 przebywał na zasłużonej emeryturze. Pamiętamy go jako świetnego kompana, zawsze uśmiechniętego i życzliwego człowieka. Był cenionym i pracowitym fachowcem, chętnym nieść pomoc, zawsze sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Będziemy o nim zawsze pamiętać. Składamy wyrazy współczucia najbliższej rodzinie, łącząc się w bólu. Pogrzeb odbędzie się 6 listopada o godzinie 14.00 w kościele parafialnym w Buczkowicach.

Więcej →

Dr hab. Ireneusz Jeziorski – najnowsza książka

AktualnościKsiążki

W ostatnim czasie światło dzienne ujrzała nowa publikacja dra hab. Ireneusza Jeziorskiego, prof. ATH, zatytułowana „Bunty pierwsze i okolice. Szkice anarchosimmlowskie” – lekturę serdecznie polecamy. Autor, socjolog i antropolog, jest długoletnim pracownikiem naszej uczelni, na co dzień zatrudnionym w Katedrze Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH. Wyczerpywanie się paradygmatu tekstualnego w obszarze nauk społecznych zmusza do przemyślenia strategii redukowania życia społecznego do znaczeń, zmusza do ponownego odczytania wszelkiej „bezcielesnej” socjologii. Taki też cel, między innymi, stawia sobie autor książki „Bunty pierwsze i okolice. Szkice anarchosimmlowskie”. Jest to zbiór szkiców z socjologii radykalnej.

Więcej →

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. +48 33/ 8279210
email: swfis@ath.bielsko.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek, 9:00 do 15:00

Dyżur kierownika SWFiS
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek 11:00 do 12:00
email: jcyran@ath.bielsko.pl

Najnowsze

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast