Awans naukowy w Katedrze Zarządzania
Awans naukowy w Katedrze Zarządzania

Awans naukowy w Katedrze Zarządzania

Wydarzenia

Agnieszka Barcik, adiunkt w Katedrze Zarządzania ATH, uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, z dnia 29 października 2019 r., uzyskała stopień doktora habilitowanego w w/w dyscyplinie.

Głównym osiągnięciem naukowym będącym podstawą postępowania habilitacyjnego była autorska monografia pt. ,,Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji”, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019. Osiągnięcie to jest efektem wieloletnich badań naukowych dr hab. Agnieszki Barcik, a także doświadczenia zawodowego zdobytego w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, w zakresie poznania, wyjaśnienia specyfiki i znaczenia kapitału intelektualnego, przy integrującej roli zarządzania zgodnością (compliance) w doskonaleniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Badania dr hab. Agnieszki Barcik mają charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny, łącząc dorobek nauk prawnych z dorobkiem nauk o zarządzaniu, tym samym wnoszą znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszej, owocnej pracy naukowej.

 

                                                                                  dr Marcin Jakubiec

                                                                                  p.o. Kierownik Katedry Zarządzania

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast