Awanse naukowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Awanse naukowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Wydarzenia

Z satysfakcją informuję, że na początku roku 2019 dwoje pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym uzyskało cenny awans naukowy. W styczniu dr Jarosław Pacuła, adiunkt w Katedrze Polonistyki, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, natomiast w lutym dr Ewa Kochanowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskane habilitacje to dobry prognostyk przed ewaluacją dyscyplin naukowych w roku 2021. Obojgu świeżo upieczonym doktorom habilitowanych gratulujemy awansu i życzymy dalszego, dynamicznego rozwoju naukowego!

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast