Awanse naukowe na WIMBiŚ

Awanse naukowe na WIMBiŚ

Wydarzenia

Z satysfakcją informujemy, że w ostatnim czasie dwoje pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska  uzyskało awanse naukowe. Dr inż. Beata Fryczkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Osiągnięcia będące podstawą postępowania habilitacyjnego pn.: Porowate materiały i kompozytu polimerowe: projektowanie, preparatyka, właściwości i zastosowanie.

Z kolei mgr inż. Marta Sieradzka uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo. Rozprawa doktorska pt.: Wpływ modyfikacji procesu otrzymywania na właściwości grafenu i hybrydowych materiałów włóknotwórczych otrzymywanych z jego zastosowaniem. Promotor: dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast