Badania nad grafenem nagrodzone w konkursie „Marka-Śląskie 2017”

Badania nad grafenem nagrodzone w konkursie „Marka-Śląskie 2017”

Wydarzenia

2 września, na terenie kompleksu Nowe Gliwice odbyła się XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Podczas ważnej dla wielu środowisk uroczystości, wręczono nagrody w konkursie „Marka-Śląskie 2017”, w tym także statuetkę „Ambasador Marka Śląskie”.

W kategorii „Nauka” Kapituła Konkursu przyznała nagrodę Instytutowi  Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej za szczególnie osiągnięcia w zakresie produkcji grafenu.

Nagrodę odebrał rektor ATH prof. Jarosław Janicki. Warto dodać, że prof. Janicki jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH, w którym prowadzone są badania nad grafenem. Materiał opracowany w Instytucie, pod przewodnictwem prof. ATH dr hab. Ryszarda Fryczkowskiego, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wielu firm, dzięki czemu Akademia w krótkim czasie ma szansę stać się wiodącym producentem grafenu.

Uruchomienie przemysłowej produkcji grafenu płatkowego o najwyższej jakości, poprzedzone badaniami naukowymi, wpisało się doskonale w ideę Konkursu, którego głównym celem jest promocja województwa śląskiego, między innymi  w oparciu o jego atuty przemysłowo-gospodarcze i naukowe.

W ramach Konkursu odbywał się również plebiscyt na „Ambasadora Marka-Śląskie”. W wyniku głosowania Instytut uplasował się na trzecim miejscu zdobywając 4 700 głosów czytelników „Dziennika Zachodniego”.

Kandydaturę Instytutu zgłosiła Gmina Bielsko-Biała decyzją prezydenta miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta.

Kapitułę Konkursu tworzą: Wojciech Saługa – przewodniczący Kapituły, marszałek województwa Śląskiego; Wiktor Pawlik – wiceprzewodniczący Kapituły, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach; Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”. Piotr Karmański – dyrektor kreatywny Polskiego Radia Katowice; Tomasz Szymborski – dyrektor redaktor naczelny TVP Katowice; Wiesław Banyś – prezes zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”; Eugeniusz Budniok – kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club; Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Andrzej Karbownik – były rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach; Jan Klimek – prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; Marian Oslislo – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831