Badania o tematyce regionalistycznej

Badania o tematyce regionalistycznej

Literaturoznawstwo

Prezentujemy materiały o tematyce literaturoznawczej, historycznej i kulturoznawczej poświęcone Bielsku-Białej i regionowi Podbeskidzia, w których dr hab. Marek Bernacki. prof. ATH opowiada o współpracy naukowej pracowników Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH ze środowiskiem lokalnym – w ujęciu historycznym.

 

 

Wspomniana w nagraniu konferencja „Bielsko-Biała: Historia – Kultura – Sztuka. Kontynuacja” zaplanowana na dzień 15 października 2020 r. nie odbyła się z powodu zagrożenia epidemicznego. Po konsultacji z władzami Miasta Bielska-Białej wydarzenie to zostało przesunięte na październik 2021 i ma uświetnić obchody 70-lecia połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski.

Program konferencji można zobaczyć tutaj: www.whs.ath.bielsko.pl/2020/10/21/konferencja-o-bielsku-bialej-odwolana

Jednocześnie informujemy, że na początku 2021 roku w Wydawnictwie Naukowym ATH ukaże się dwutomowa praca zbiorowa Czytanie miasta 2: Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest pod red. Marka Bernackiego, Roberta Pysza i Angeliki Matuszek. Obejmie ona większość tekstów, które miały być wygłoszone w formie referatów konferencyjnych.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast