Konferencja „Przemysł 4.0 – Wyzwania i Rozwiązania Dla Marketingu i Zarządzania”

InformacjeKonferencje

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemysł 4.0 – Wyzwania i Rozwiązania Dla Marketingu i Zarządzania” Szczyrk 2019. W dniach 28-30 listopada 2019 r. odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przemysł 4.0 – Wyzwania I Rozwiązania Dla Marketingu I Zarządzania organizowana przez Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wspólnie z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach. Zakres tematyczny konferencji obejmuje koncepcje metodyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności systemów i procesów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam obecnie zmian wynikających z rewolucji 4.0. Konferencja ta skupia licznych przedstawicieli nauki i praktyki z Polski i zza granicy. Więcej: https://www.wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/434-konferencja-przemysl-4-0-wyzwania-i-rozwiazania-dla-marketingu-i-zarzadzania

Więcej →

„Zarządzanie ryzykiem – rola ubezpieczeń”

AktualnościKonferencje

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jako jeden z Organizatorów i Partnerów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Zarządzanie ryzykiem – rola ubezpieczeń” ma przyjemność poinformować Państwa, że w bieżącym roku Gospodarzem tej Konferencji jest  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie będzie mieć miejsce w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w dniu 20 listopada 2019 roku. Jest to już XXII Konferencja Naukowa z cyklu inicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie pod nazwą „Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń”. Celem Konferencji jest identyfikacja zagrożeń i wskazanie metod zarządzania ryzykiem w każdym obszarze działalności i życia ludzi. Podejmowane będą zagadnienia ochrony przed skutkami ryzyka gospodarczego i społecznego. Przedstawione zostaną najnowsze trendy rozwoju ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami ryzyka zarówno na rynku polskim jak i na rynku światowym a także polityki Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń i w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań, w tym wobec potrzeb emerytalnych, wobec ryzyka utraty zdrowia i życia oraz wobec ryzyka majątkowego. Przypominamy, że w dniu 25 października roku ubiegłego Gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn „Zarządzanie ryzykiem w transporcie” jako XXI-szej Konferencji Naukowej z cyklu „Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń” była nasza Uczelnia, która przyjęła w swoje progi prawie stu gości konferencyjnych z 19 ośrodków naukowych w Polsce oraz szerokie grono wybitnych ekspertów i praktyków ze środowisk ubezpieczeniowych  i brokerskich (patrz AKADEMIA nr 39, kwiecień 2019, s. 22-24)   Osoby zainteresowane Ogólnopolską Konferencją Naukową „Zarządzanie ryzykiem – rola ubezpieczeń” zapraszamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym tel. 516230641, e-mail: ijedrzejczyk@ath.bielsko.pl lub z Sekretariatem Katedry Zarządzania ATH w Bielsku-Białej, tel. 33/8279231   Agenda Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie ryzykiem – rola ubezpieczeń” Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, aula 205 B, II piętro 09.00 – otwarcie Konferencji i powitanie Gości 09.15 – Wystąpienia Gospodarzy, Organizatorów, Partnerów, Patronów i Gości 10.30 – debata ekspercka „Współpraca  nauki i praktyki ubezpieczeń w nowej perspektywie zarządzania ryzykiem” 11.00 – przerwa kawowa 11.15 – I sesja plenarna „Doświadczenia

Więcej →

Media w przestrzeni społecznej – przestrzeń społeczna w mediach.

InformacjeKonferencje

Wydział Zarządzania i Transportu Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku–Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Humanistyczny Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. Media w przestrzeni społecznej – przestrzeń społeczna w mediach. Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego ATH „Media i Społeczeństwo”. Termin konferencji: 13 grudnia 2019 r. Uroczyste otwarcie o godz. 9.00. Miejsce konferencji: Kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, Budynek L, sala 318. Media obecne są we wszystkich obszarach życia, kształtując otaczającą nas rzeczywistość, ale też stanowiąc jej odbicie. W przestrzeni mediów rozwija się przedsiębiorczość, promowane są rozmaite style życia, kształtują się relacje społeczne. Media intensywnie wkraczają też w naszą codzienność, obecne są w niej w różnych odmianach i formach. Podejmowane rozważania dotyczyć będą dwóch głównych zagadnień, z jednej strony obecności mediów w przestrzeni społecznej, z drugiej obrazu przestrzeni społecznej w mediach. Program-konferencja- medialna 2019 Komunikat KARTA_ZGLOSZENIA

Więcej →

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Geosyntetyki i tekstylia techniczne w budownictwie i ochronie środowiska”

InformacjeKonferencje

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH  jest współorganizatorem  XXI Konferencji Naukowo-Technicznej  „Geosyntetyki i tekstylia techniczne  w budownictwie i ochronie środowiska”. Konferencja oraz warsztaty szkoleniowe pt. Zastosowanie geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich, odbędą się 20-22 listopada 2019 w Ustroniu. Celem konferencji oraz warsztatów szkoleniowych jest prezentacja wyników badań, najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dotyczących  geosyntetyków, włókien i tekstyliów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska oraz budownictwie. Konferencja skierowana jest między innymi do: producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków  i włókien i tekstyliów technicznych   w budownictwie oraz w  inżynierii środowiska.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast