Święto Uczelni

Wydarzenia

27 czerwca, podczas uroczystego Senatu, pracownicy i studenci ATH oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji obchodzili święto Uczelni.

Święto Akademii Techniczno-Humanistycznej, ustanowione uchwałą Senatu odbywa się corocznie w czerwcu. Jest okazją do wręczenia wyróżnień i dyplomów zasłużonym w działalności na rzecz ATH osobom. To również czas na uroczystość wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, a także podsumowanie minionego roku akademickiego.

Więcej →

Współpraca z Powiatem Bielskim

Wydarzenia

Wspólna realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych oraz działania na rzecz realizacji partnerskich projektów współfinansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej to główne założenia porozumienia podpisanego 23 czerwca pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej a Powiatem Bielskim.

Porozumienie podpisane przez rektora ATH prof. dr. hab. Jarosława Janickiego i starostę bielskiego Andrzeja Płonkę zakłada również organizowanie praktyk dla studentów Akademii, a także współpracę w zakresie wypracowania naukowych metod i ekspertyz pod kątem skutecznego wpływania na rozwiązywanie występujących na terenie powiatu problemów.

Więcej →

Posiedzenie komisji PAN

Wydarzenia

23 czerwca 2017 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach został powołany w 1974 r. Obejmuje swoim działaniem województwa: śląskie i opolskie.

Działalność Oddziału realizowana jest poprzez komisje naukowe. Szczególne znaczenie ma działalność Oddziału w upowszechnianiu nauki, w tym – w organizowaniu imprez popularnonaukowych i festiwali nauki, w zakresie  inspiracji i koordynacji prac naukowych w regionie.

Więcej →

Uroczysty Senat

Wydarzenia

Rektor i Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej zapraszają na uroczyste posiedzenie Senatu z okazji święta Uczelni. W programie uroczystości, która odbędzie się 27 czerwca o godz. 12.00 w Auditorium Maximum, m.in. promocje doktorskie i awanse naukowe, wręczenie odznaczeń państwowych i odznaczeń „Zasłużony dla ATH” oraz wręczenie dyplomów i wyróżnień. Uroczystość uświetni występ Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dr.

Więcej →

ATH w programie Santander Universidades

Wydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna dołączyła do międzynarodowego programu Santander Universidades, którym w Polsce zarządza Bank Zachodni WBK. Stosowne porozumienie zostało podpisane 21 czerwca br.

– Cieszę się, że Akademia podpisując umowę z Santander Uniwersitades dołączyła do grona renomowanych uczelni wyższych w Polsce, które już podjęły taką współpracę. Dzięki porozumieniu pracownicy naukowi i studenci Akademii zyskują możliwość wielokierunkowego rozwoju – mówił rektor ATH prof.

Więcej →

Chór ATH znowu najlepszy

Wydarzenia

Dwa Złote Dyplomy, Grand Prix oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta dr. hab. Jana Borowskiego prof. AM – to efekt udziału Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Bratysławie. 17 czerwca nasi chórzyści konkurowali z zespołami śpiewaczymi z Litwy, Słowenii, Czech i Słowacji. Koncerty konkursowe oceniało międzynarodowe jury w składzie: prof. James Kim (USA), prof. Blanka Juhaňáková (Słowacja), doc.

Więcej →

Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

Wydarzenia

W dniach 9–11 czerwca 2017 roku odbyły się „VIII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym”. Z racji zajęcia pierwszego miejsca w VII edycji, organizatorem VIII edycji Zawodów był Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studenci będący członkami zespołów reprezentujących uczelnie wyższe z całego kraju stanęli przed koniecznością sprostania siedmiu wymagającym zadaniom medycznym oraz jednemu zadaniu sprawnościowemu.

Więcej →

Posiedzenie Rady IROs Forum

Wydarzenia

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Pierwszy dzień obrady miały miejsce w Pałacu Biedermanna w Uniwersytecie Łodzkim. Drugi dzień obrad członkowie Rady spędzili w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Uczelnią przewodniczącą IROs Forum w roku 2017 jest Uniwersytet Łódzki.

Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowała Hanna Lamers kierownik Centrum Wymiany Międzynarodowej.

Więcej →

I Konferencja Ratownictwa Medycznego

Wydarzenia

W dniach 10-11.06.2017 r. w Szczyrku odbyła się „I Konferencja Ratownictwa Medycznego”. Przedsięwzięcie realizowane było przez cztery uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach medycznych.  Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej, jako główny organizator, do współrealizacji  konferencji zaprosił Wydziały Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W konferencji wzięło udział przeszło pięciuset uczestników i tym samym I Konferencja Ratownictwa Medycznego stała się największym w Polsce wydarzeniem naukowym skupiającym środowiska medyczne związane z szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Więcej →

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017

Wydarzenia

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany już po raz 18., opracowywany jest na podstawie  ustalonych kryteriów. Aktualne zestawienie pokazuje, że w istotnych dla rozwoju Uczelni obszarach odnotowuje procentowy wzrost punktów.

W zależności od profilu i misji pełnionych przez uczelnie rozpatruje się je według następujących grup: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Akademia Techniczno-Humanistyczna jako uczelnia posiadająca uprawnienia habilitacyjne i uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora rozpatrywana jest w grupie uczelni akademickich. 

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
PKO S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831