Ogromny sukces akcji „Czyste Beskidy”

Wydarzenia

Inicjatywa „Czyste Beskidy” udowodniła, że prawdziwych miłośników gór i górskiej przyrody jest naprawdę wielu. 20 października blisko 600. wolontariuszy wzięło udział w akcji sprzątania masywu Szyndzielni. Projekt pod patronatem prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta zorganizowała  Akademia Techniczno-Humanistyczną przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Partnerem merytorycznym akcji było Stowarzyszenie Czysta Polska. Organizatorzy podkreślają, że  akcja miała przede wszystkim charakter edukacyjny, który miał utrwalać w uczestnikach  nawyk nie pozostawiania po sobie najmniejszych nawet śmieci na górskich szlakach.

Więcej →

Dwie wystawy w Galerii Akademickiej ATH

Wydarzenia

TOUCH ME PLEASE to tytuł wystawy, która od 24 października zagości w Galerii Akademickiej ATH. Autorka prac – Rena Wota zajmuje się malarstwem, grafiką i unikatową tkaniną, tworzy obiekty, instalacje, realizacje w przestrzeni publicznej, akcje i wydarzenia artystyczne.

Podstawowym medium artystki jest szary papier pakowy, poddany przemianom malarskim bądź drukarskim. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych magazynów, folderów reklamowych, książek czy albumów.

Więcej →

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Wydarzenia

19 października wizytę w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej złożył Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Przed prelekcją, której wysłuchało ok. 300 studentów, rzecznik spotkał się z prorektorem ds. studenckich i kształcenia prof. ATH Czesławem Ślusarczykiem i dr Martą Kołodziejczyk reprezentująca Biuro Wsparcia Studentów.

Dr Adam Bodnar podkreślił, iż Jego obecność w Akademii  wiąże się z pozytywną odpowiedzią Uczelni – w postaci kampanii „Dyskryminacja-Reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne” – na Jego apel o zwiększenie aktywności na rzecz otwartości środowiska akademickiego na różnorodność i wielokulturowość.

Więcej →

Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych

Wydarzenia

23 października w kampusie ATH odbędzie się konferencja naukowa pt. Wspólnota – tradycja – przemoc. Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych.

Organizatorami są Katedra Literatury i Kultury Polskiej oraz Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach.

Tematem referatów i dyskusji będzie szeroko rozumiana problematyka zależnościowa. Punktem wyjścia jest założenie, że żyjemy świecie, w którym analizy domagają się wciąż zarówno „klasyczne” formy kolonizacji (np.

Więcej →

Konferencja naukowa nt. dziejów reformacji

Wydarzenia

W dniach 17-18 października w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej w ramach obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji odbyła się konferencja naukowa Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej.

Referaty zaprezentowane podczas konferencji pozwoliły zgłębić historię myśli reformatorskiej oraz dzieje ewangelików Bielska i Białej – kiedyś oddzielnych miast, na przestrzeni wieków.

Otwierając konferencję w murach Akademii, rektor ATH prof.

Więcej →

Eucharystia w intencji Środowiska Akademickiego

Wydarzenia

Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczystą Eucharystię sprawowaną przez ks. bpa Piotra Gregera w intencji Środowiska Akademickiego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Msza św. odbędzie się w dniu 22 października br. o godz. 20.00 w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Więcej →

Wykład inaugurujący AFH

Wydarzenia
20 października w audytorium L 131 o godz. 11.00-12.30 odbędzie się wykład prof. Ewy Chojeckiej pt. Regionalizm i polskie myślenie o EuropieSpotkanie to zainauguruje trzecią edycję Akademickiego Forum Humanistycznego 2017/2018.
Pani prof. Ewa Chojecka, bielszczanka, wybitny historyk sztuki, przez lata związana z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim jest autorką wielu cennych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii i architektury Bielska-Białej. 
Więcej →

Studia w górach – zajęcia w górach

Wydarzenia

W ramach akcji Czyste Beskidy, której głównym organizatorem jest Akademia Techniczno-Humanistyczna, istnieje możliwość przeprowadzenia tego dnia zajęć poza salami wykładowymi. Aby jak najwięcej zainteresowanych osób mogło zaangażować się w wolontariat na rzecz troski o otaczające nas środowisko, władze Akademii wyraziły zgodę i rekomendację na udział wykładowców oraz studentów w tym przedsięwzięciu. Akcja rozpocznie się w piątek 20 października od godz.

Więcej →

Akademia zainaugurowała rok akademicki 2017/2018

Wydarzenia

10 października 2017 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. O godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla odbyła się Msza św.

Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w Auditorium Maximum ATH. Wydarzenie  uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz kościelnych, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni wyższych, a także prezesi firm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej.

Więcej →

Nowoczesne laboratoria informatyczne REKORD SI

Wydarzenia

Firma REKORD SI producent systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i urzędów – wieloletni partner Akademii Techniczno-Humanistycznej powołała do istnienia Centrum Badawczo-Rozwojowe. W uroczystym otwarciu Centrum, które odbyło się 6 października, uczestniczyli: rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik oraz prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831