Święto nauki w Katowicach

Wydarzenia

Bardziej międzynarodowo, bardziej POP, bardziej (radio)aktywnie – ŚFN taki sam, a jednak trochę inny. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE już na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń odbywających się zimą w stolicy województwa śląskiego. Czwartą edycję ŚFN zaplanowano na 25–27 stycznia 2020 r., czyli o dwa tygodnie później niż przed rokiem. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego liderem od początku jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Trzecia odsłona ŚFN przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach – areny zasadniczej część festiwalu – aż 35 tysięcy osób, kilka kolejnych tysięcy śledziło przebieg wydarzenia za pośrednictwem transmisji internetowej. Dane te potwierdzają tylko, że zapotrzebowanie na taką formę prezentowania i przybliżania nauki jest w naszym regionie ogromne. Już teraz Śląski Festiwal Nauki KATOWICE jest największym w Polsce wydarzeniem o charakterze popularyzującym naukę w kategorii tych odbywających się w jednym miejscu i pod dachem. W ramach czwartej edycji organizatorzy festiwalu postanowili ponownie skorzystać ze sprawdzonego modelu. 4. ŚFN KATOWICE rozpocznie zatem po raz kolejny sobotnia uroczysta gala otwarcia w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, a w niedzielę i w poniedziałek na rzecz festiwalu zostanie zagospodarowana praktycznie cała ogromna powierzchnia gmachu MCK. W programie inauguracji znajdzie się spektakl Radiance: The Passion of Marie Curie. Sztukę o życiu i pracy Marii Skłodowskiej-Curie napisał amerykański aktor Alan Alda. W Polsce znamy go przede wszystkim z roli Sokolego Oka Pierce’a w bardzo popularnym w latach 90. serialu komediowym M*A*S*H. Należy jednak pamiętać, że jest to laureat nagród Emmy i Złotego Globu, a także – co może być dość zaskakujące – popularyzator nauki. 26 stycznia organizatorzy zapraszają do MCK szczególnie rodziny z dziećmi, grupy znajomych i osoby indywidualne. Program poniedziałku 27 stycznia, pierwszego dnia szkolnego po powrocie z ferii zimowych, układany jest z myślą o szkolnych grupach zorganizowanych. Na pewno 4. ŚFN KATOWICE nabierze o wiele bardziej międzynarodowego charakteru, a to ze względu na bardzo liczną reprezentację gości zagranicznych. Czterech z nich będzie miało status

Więcej →

Warsztaty Twórczości Aktorskiej

Wydarzenia

Koło Naukowe Teatralne ATH „KurtynA” uczestniczyło w Warsztatach Twórczości Aktorskiej, które odbyły się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu od 16 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Warsztaty poprowadził Przemysław Błaszczak. W trakcie całego procesu pracy realizowano strategie rozwoju aktora. Ponadto warsztaty skupiały się na ćwiczeniach i technikach dostosowanych specjalnie na potrzeby produkcji spektaklu  „Madame de Sade” japońskiego dramaturga Yukio Mishimy, którego premierę Koło Naukowe przygotowuje na maj. Członkowie KNT „KurtynA” poznawali różne techniki z Teatru Noh, a także techniki pracy Grotowskiego. Prowadzący realizował również pracę twórczą w oparciu o AIKIDO, pracę z głosem, tekstem, rozwijanie impulsów i improwizację. Po premierze spektaklu, w ramach procesu angażującego uczestników, w różnych miastach w Polsce planowane są kolejne pokazy. Sztuka zostanie również zaprezentowana w sali Instytutu Grotowskiego.   Przemysław Błaszczak studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktor, reżyser, pedagog, od 1995 roku związany z Instytutem Grotowskiego (do 2007 Ośrodkiem Grotowskiego). W latach 1996–1999 pracował w Teatrze Pieśń Kozła pod kierownictwem Grzegorza Brala (udział w spektaklu „Pieśń kozła – dytyramb”). W latach 2002–2003 przygotował własny monodram „Ecce homo”. Od 2004 roku jest aktorem Teatru ZAR. Uczestniczył w projekcie „Ewangelie dzieciństwa”. Występuje w dwóch częściach tryptyku „Ewangelie dzieciństwa” („Uwerturze” i „Anhellim. Wołaniu”) oraz spektaklu „Armine, Sister”. Gra też w „Mauzerze” Heinera Müllera w reżyserii Theodorosa Terzopoulosa (polska premiera w Instytucie Grotowskiego w 2012 roku). Obecnie pod okiem Terzopoulosa studiuje jego autorską metodę treningu aktorskiego wypracowaną w Teatrze Attis w Grecji. Jest certyfikowanym nauczycielem tej metody. Założyciel i lider Studia Kokyu działającego od 2016 roku w Instytucie Grotowskiego. dr hab. Carlos Fernando Dimeo Álvarez, prof. ATH

Więcej →

Ziemia Święta w Książnicy Beskidzkiej

Wydarzenia

W czwartek 9 stycznia w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Marka Bernackiego „Ludzie Ziemi Świętej”, pokazywanej wcześniej (w październiku 2019) w Galerii Akademickiej ATH. Otwarciu wystawy, którego dokonali dyrektor Książnicy Beskidzkiej mgr Bogdan Kocurek wraz z prof. Ernestem Zawadą, towarzyszył panel dyskusyjny „Obrazy Jerozolimy w literaturze i sztuce”. W spotkaniu wzięli udział literaturoznawcy, pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, która analizowała wybrane wiersze żydowskiego poety Yehudy Amichaja, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, który wziął na warsztat wiersz Ryszarda Krynickiego „…W tym roku nie zrodziłem owoców…”, oraz prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień, który przeczytał kilka autorskich wierszy o tematyce jerozolimskiej z tomu „Axis mundi”. Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce ożywiona dyskusja. Wystawa „Ludzie Ziemi Świętej” będzie pokazywana w Książnicy Beskidzkiej do końca stycznia 2020 r.   Fot. Jacek Kachel

Więcej →

Wystawa w Galerii Akademickiej

Wydarzenia

Prof. dr hab. Jarosław Janicki, rektor Akademii Techniczno-Humamnistycznej w Bielsku-Białej zaprasza 14 stycznia o godz. 16.00 do Galerii Akademickiej na wernisaż wystawy Piotra Bąka. Tym razem w uczelnianej galerii zaprezentowane zostaną prace rysunkowe. Piotr Bąk Urodził się w Żywcu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom z medalem otrzymał w 2001 roku w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych u prof. Jerzego Wuttke. W 2010 uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2018 uzyskał habilitację. Od 2004 roku pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku i Malarstwa na kierunku wzornictwo u prof. Jana Dubiela. Od roku 2015 prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych. Prowadził również zajęcia z rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz Studium Rysunku i Grafiki w MOK w Jastrzębiu-Zdroju. Jest autorem licznych projektów i ich realizacji w technice rysunkowej i malarskiej. Jest współautorem wielu polichromii, m.in. w kościołach w Czarnym Dunajcu, Woszczycach, Kędzierzynie-Koźlu. Wziął udział wokoło 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz zrealizował 19 pokazów indywidualnych. Brał udział w kilkunastu plenerach i wystawach poplenerowych oraz licznych konkursach i wystawach pokonkursowych.    

Więcej →

Polska Nagroda Jakości

Wydarzenia

Z dumą informujemy, że mgr inż. Henryk Dębski, pracownik Katedry Inżynierii Produkcji, został laureatem konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”, zorganizowanego w ramach Polskiej Nagrody Jakości „W 100-lecie odzyskania niepodległości 1918-1921”. Pan Henryk Dębski od lat pełni funkcję Pełnomocnika ds. Systemów Jakości w bielskim Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji „BOSMAL”.

Więcej →

Wizyta konsula USA w ATH

Wydarzenia

17 grudnia 2019 przedstawiciel Konsulatu Stanów Zjednoczonych – Joel Fitch złożył wizytę w ATH i zaprezentował studentom możliwości wyjazdów wakacyjnych i studyjnych do USA. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Neofilologii, we współpracy z Konsulatem Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz agencją Camp Leaders zajmującą się organizowaniem takich wyjazdów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem Summer Work and Travel. Anna Wieczorek

Więcej →

4. Śląski Festiwal Nauki Katowice

Wydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna jest współorganizatorem 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, który odbędzie się w dniach 25–27 stycznia 2020. Organizatorzy festiwalu postanowili ponownie skorzystać z modelu, który sprawdził się znakomicie w styczniu kończącego się roku. ŚFN rozpocznie zatem po raz kolejny sobotnia uroczysta inauguracja w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w niedzielę natomiast i w poniedziałek na rzecz festiwalu zostanie zagospodarowana praktycznie cała ogromna powierzchnia gmachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W tych dniach osiągnięcia naukowe zaprezentują między innymi pracownicy i studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej. Przestrzeń MCK podzielona będzie na sześć obszarów wiedzy: nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk humanistyczno-społecznych, medycyny i zdrowia oraz sztuki. Debiutująca w ramach ŚFN będzie strefa elektromobilności, strefa sportu, strefa dziecka (w tym roku będzie jej towarzyszyć strefa aktywności, której uczestnicy będą mogli nauczyć się kształcenia odpowiednich nawyków związanych  z utrzymywaniem właściwej postawy ciała), czy strefa e-sportu. Nie zabraknie gości specjalnych z kraju i zagranicy. Pojawią się wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą festiwalową, w  której znajdą się interesujące wykłady, prezentacje, spotkania, warsztaty i laboratoria. 4. Śląski Festiwal Nauki

Więcej →

Międzynarodowa konferencja

Wydarzenia

W dniach od 3 do 6 grudnia w Ustroniu, w usytuowanym na stoku Równicy hotelu Belweder, miała miejsce jedenasta Międzynarodowa Konferencja X-Ray Investigations of Polymer Structure – XIPS 2019. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH, we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Leuven (KU Leuven) w Belgii oraz Komitetem Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Tradycją tego organizowanego w cyklu trzyletnim wydarzenia, zainicjowanego w 1987 roku przez prof. Andrzeja Włochowicza, jest stworzenie forum prezentacji najnowszych osiągnięć w zakresie badań strukturalnych polimerów oraz promocji metod badawczych opartych na rozpraszaniu promieniowania rentgenowskiego, które są podstawowym źródłem informacji o strukturze tzw. miękkiej materii. Od kilku poprzednich edycji obszar tematyczny konferencji XIPS sukcesywnie rozszerzany jest o inne metody badawcze struktury polimerów takie jak rozpraszanie neutronów, rozpraszanie światła, jądrowy rezonans magnetyczny w ciele stałym czy spektroskopia w podczerwieni. Prof. Harry Reynaers (KU Leuven) Wśród członków Rady Naukowej konferencji, której przewodniczył prof. Harry Reynaers z KU Leuven, ATH prezentowali profesorowie: Jarosław Janicki, Stanisław Rabiej oraz Czesław Ślusarczyk. Warto wspomnieć, że prof. Reynaers jest doktorem honoris causa naszej Alma Mater. Prof. Jan Skov Pedersen (Uniwersytet w Aarhus) Wysoki poziom merytoryczny całego wydarzenia zapewnili znakomici naukowcy z następujących ośrodków badawczych: Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (Niemcy), Instytut Technologiczny w Kyoto (Japonia), Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Uniwersytet w Aarhus (Dania), Instytut Badań Polimerów w Dreźnie (Niemcy), KU Leuven (Belgia), Instytut Maxa Plancka Badań Polimerów w Mainz (Niemcy), Uniwersytet Duisburgu-Essen (Niemcy), Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, Uniwersytet w Münster (Niemcy), Uniwersytet w Liège (Belgia), Instytut Badań Interdyscyplinarnych przy Komisji Energii Atomowej w Grenoble (Francja), Uniwersytet w Hamburgu (Niemcy), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Technologiczny w Nagoya (Japonia), Politechnika Łódzka, Uniwersytet Genueński (Włochy), Instytut Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Od prawej: prof. Shigeru Okamoto (Instytut Technologiczny w Nagoya), prog. Shinichi Sakurai (Instytut

Więcej →

Perspektywy Women in Tech

Wydarzenia

Studenci Koła Naukowego Reset wzięli udział w drugiej edycji międzynarodowej konferencji Perspektywy Women in Tech Summit. Konferencja, która zgromadziła ponad trzy tysiące uczestników odbyła się w listopadzie w Warszawie. Jest to największa konferencja dla kobiet w technologii i nauce w Europie. Wystarczy wymienić, że wśród prelegentów znalazło się 25 keynote speakerów zarządzających najważniejszymi firmami high tech i najambitniejszymi instytucjami badawczymi na świecie, a także wielu wybitnych przedstawicieli ośrodków akademickich. Nasi studenci uczestniczyli w licznych inspirujących warsztatach i wykładach. Warsztaty 1. Artificial Intelligence in Investments – Will AI be the Wolf of Wall Street? 2. GUI testing using Page Object approach 3.White hacking 4. Jak powastają smart cities. 5. You may become a manager starting as a manual tester Wykłady 1. What Works and What Doesn’t to Advance Gender Equality in Tech 2. How are you going to spend last 30 years of the Planet Earth? Women (and men) against climate change – panel discussion 3. Official Opening –  Sabrina Gonzalez Pasterski – Rafał Trzaskowski – Georgette Mosbacher – José M. F. Moura 4. Cybersecurity – challenges for education and science. Building competencies to ensure the state’s cybernetic safety. 5. Mentoring – another shiny buzzword or a truly career-transforming tool? 6. What are the superpowers of Polish IT companies. 7. Women in the forefront? Leadership in 4th and 5th Industrial Revolution – debate 8. How to encourage geeks to save the world.

Więcej →

Świąteczny Wiedeń i ATH

Wydarzenia

Trzy pełne autokary studentów naszej uczelni dotarły w ostatnim czasie do stolicy Austrii, by wziąć udział w sławnych na całą Europę bożonarodzeniowych jarmarkach wiedeńskich. Wspólne sobotnie i niedzielne wyjazdy miały przede wszystkim na celu zapoznanie się z pradawnym obyczajem kulturowym nad Dunajem, którego tradycja sięga niemal siedmiuset lat. Na wielu placach i skwerach, wokół licznych kościołów i habsburskich pałaców można oto w adwentowym czasie (do późnego wieczora) kosztować austriackich kulinarnych przysmaków wraz z łykiem grzanego ponczu. Dla studentów ATH była to także kolejna świetna okazja do kilkugodzinnego zwiedzania cesarskiego miasta, spacerując starymi wiedeńskimi uliczkami i oglądając architektoniczne dzieła europejskich mistrzów. Mogliśmy również zwiedzić słynne Ogrody Różane, zobaczyć złotą Secesję Wiedeńską, budynek Parlamentu i Operę Wiedeńską, katedrę św. Szczepana, Albertinę czy też napić się kawy w urokliwych kawiarniach wokół kamiennego rynku Starego Miasta. Jednak kulminacją każdego z trzech kolejnych jednodniowych wyjazdów był wieczorny pobyt na słynnym jarmarku przy miejskim ratuszu, którego stragany rokrocznie odwiedza kilkaset tysięcy turystów z całego świata. Mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, przywożąc do swoich domów liczne fotografie i pamiątki. W tym szczególnym czasie stragany wiedeńskich kupców pełne są kolorowych ozdób choinkowych, lampionów, wymyślnych świeczek i rarytasów spożywczych – naprawdę żal było wyjeżdżać. Koło Naukowe HORYZONT planuje do końca roku akademickiego zorganizować jeszcze szereg innych wyjazdów, np. do czeskiej Pragi, do Amsterdamu, do Bratysławy oraz kolejny wyjazd do Wiednia – tym razem z możliwością odwiedzenia osady rzymskiej Petronell Carnuntum i miasteczka Melk, gdzie Umberto Eco osadził fabułę swojej powieści „Imię róży”. Wszystkie wyjazdy mają charakter edukacyjny i od dwóch lat organizowane są pod wspólnym hasłem „Jedna Europa – wiele stolic”. dr Maciej Kalarus, opiekun Koła

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast