Dwa wnioski z ATH dofinansowane w ramach konkursu NCN „Miniatura”

Wydarzenia

Z przyjemnością informujemy, iż dwóch pracowników naszej Uczelni otrzymało grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. „Miniatura”:

  • dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska z Wydziału Nauk o Zdrowiu dla wniosku pt. Stan odżywienia młodzieży wiejskiej na badania wstępne,
  • dr inż. Mirosław Kordos z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dla wniosku pt. Metody ewolucyjne w selekcji danych na badania wstępne .
Więcej →

Nominacja do nagrody „Marka-Śląskie 2017”!

Wydarzenia

Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH został nominowany do nagrody „Marka-Śląskie 2017” w kategorii NaukaKandydaturę Instytutu zgłosiła Gmina Bielsko-Biała decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Nominacja uwzględnia szczególnie ostatnie osiągnięcia w zakresie produkcji grafenu.

Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania.

Więcej →

Absolwenci ATH z łatwością znajdują pracę

Wydarzenia

Wybierając studia, warto zwrócić  uwagę na dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Jak pokazuje raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzony w ramach system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych (ELA), spośród uczelni państwowych na terenie woj. śląskiego, absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej znajdują pracę najszybciej. Według wyników raportu, skuteczniejsi są jedynie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Więcej →

IATEFL – rejestracja do 1 września

Wydarzenia

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest współorganizatorem 26.  edycji Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

 

W konferencji może uczestniczyć każdy, kto dokona rejestracji i uiści opłatę, tzw. wpisowe (jednodniowe bądź trzydniowe). Uwaga: nie ma możliwości bezpłatnego wejścia na wykłady oraz na teren stoisk wystawienniczych.

Więcej →

Projekt dla studentów informatyki ATH

Wydarzenia

Jeszcze do 13 sierpnia studenci kierunku informatyka Akademii Techniczno-Humanistycznej mogą zgłaszać się do projektu grantowego Starter. Celem przedsięwzięcia jest przetestowanie nowego modelu współpracy na linii studenci – przedsiębiorstwa. W ramach innowacji społecznej 3 zespoły projektowe będą realizowały zlecenia IT, a także udoskonalą swoje kompetencje techniczne i społeczne. Do projektu zgłosiły się już następujące firmy: Com4IT,  Evatronix SARekord SI, Sleepless Clinic, NAV24 oraz  Infonet Projekt SA.

Więcej →

Zaproszenie na VIII edycję konferencji medialnej

Wydarzenia

Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapraszają na VIII już edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej: MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE –SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACHktóra odbędzie się 6 listopada 2017 roku w Bielsku-Białej.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest kwestii wzajemnych relacji i zależności pomiędzy społeczeństwem a mediami. Zarówno społeczeństwa wpływają na media, ich funkcje i rolę jaką w nich odgrywają, jak też media oddziałują na społeczeństwa i zmiany w nich zachodzące.

Więcej →

ATH na podróżniczym szlaku

Wydarzenia

Bratysława, Melk i Wiedeń – trzy miasta były tym razem celem dwudniowej lipcowej wycieczki zorganizowanej przez Koło Naukowe HORYZONT, która stanowiła zwieńczenie studenckich wędrówek w roku akademickim 2016/2017 po europejskich metropoliach pod tradycyjnym już hasłem: „Jedna Europa – wiele stolic”. Na początku wakacji nic lepszego nie mogło nam się wydarzyć.

Autokarowa wyprawa rozpoczęła się więc od sobotniego zwiedzania słowackiej Bratysławy, gdzie można było podziwiać (niestety w smutnym deszczu) panoramę miasta ze Wzgórza Zamkowego.

Więcej →

Naukowe kontakty z chińskim Harbinem

Wydarzenia

W dniach 24-30 czerwca dr Tomasz Markiewka z Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH brał udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez władze samorządowe Harbina (Chiny), poświęconej wielonarodowemu i wielokulturowemu dziedzictwu miasta, które jest stolicą prowincji Heilongjiang. Miasto założone przez Rosjan i Polaków w 1898 roku jako ważny ośrodek  na trasie Kolei Wschodniochińskiej, w pierwszych dekadach istnienia zamieszkiwane było przez 33 różne narodowości  i zyskało  miano „Paryża Dalekiego Wschodu”.

Więcej →

Patronat Uczelni nad ZSO w Wiśle

Wydarzenia

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle mgr Danuta Kozyra w dniu 13 lipca br. podpisali Umowę Patronacką. W ramach współpracy Uczelnia obejmuje patronatem klasy o profilu ratowniczo-medycznym. Zadanie będzie realizował Wydział Nauk o Zdrowiu ATH poprzez opiekę naukowo-dydaktyczną. Zaplanowano między innymi: organizację warsztatów naukowych i treningów z pierwszej pomocy, udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych medycznych i chemicznych na terenie Uczelni oraz promocję Uczelni na terenie Szkoły.

Więcej →

Podsumowanie programu TopMinds

Wydarzenia

W piątek 7 lipca 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste zakończenie edycji pilotażowej programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, objęta patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie uczestniczyło 40. uzdolnionych studentów, których mentorami byli absolwenci programu Top 500 Innovators oraz stypendyści Fulbrighta.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
PKO S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831