Wystawa prac prof. Marii Korusiewicz

Wydarzenia

Do 20 maja w Galerii Akademickiej ATH (bud. L, IV piętro) oglądać można wystawę grafik prof. Marii Korusiewicz pt. Wielogłosy. Maria Korusiewicz jest absolwentką Wydziału Plastyki WSP w Częstochowie, studiowała grafikę warsztatową w pracowni prof. Ryszarda Osadczego oraz prof. Grzegorza Banaszkiewicza. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową oraz pracami projektowymi. Współpracuje z galeriami w Polsce, USA, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Wykonywała prace m. in. dla firmy Adidas, Big Design Group, Scholastic Books, Boston Museum of Science, Los Angeles Theatre School, oraz magazynu Time. Ma w dorobku udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz ponad 20 wystaw indywidualnych.

Więcej →

Jubileuszowa Gala Konkursu o Nagrodę FCA

Wydarzenia

Uroczysta Gala XX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles odbyła się 15 kwietnia br. w Sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Podczas uroczystości laureaci Konkursu – zarówno z naszej Uczelni, jak i z Politechniki Śląskiej w Gliwicach – otrzymali pamiątkowe dyplomy. Prócz samych nagrodzonych oraz promotorów wyróżnionych prac, dziekanów i władz obu uczelni w Gali wzięli udział: przedstawiciel Centrum Badań Fiata w Turynie (Tommaso Giunti, Director Process Research & Innovation), przedstawiciele spółek grupy FCA-sponsorów nagród (m.in. Antoni Greń i Jan Drapała z FCA Polska S.A., Gianluca Guarnieri i Anna Grodecka z Magneti Marelli PolskaSp. z o.o. oraz Wojciech Rojek z Teksid Iron Polska Sp. z o.o.),Beata Dziekanowska, Corporate PR z Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o., a także przedstawiciele władz miasta Bielska-Białej, powiatów: bielskiego i żywieckiego oraz otoczenia biznesowego miasta Bielska-Białej. Po serdecznym przywitaniu gości przez władze Akademii Techniczno-Humanistycznej, prorektor ds. Nauki i Finansów ATH prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik, w krótkiej prezentacji podsumowała długą, bo ponad 20-letnią tradycję Konkursu: pierwszy Konkurs odbył się w 1997 r. jako jedno z działań uprzednio podpisanego porozumienia ramowego o współpracy naukowo technicznej i szkoleniowej pomiędzy Centrum Badań Fiat – Spółką Fiat Polska i Politechniką Warszawską oraz Politechniką Śląską. Już w II edycji, tzn. w 1998 r., do Konkursu dołączyła Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – wówczas jeszcze jako filia Politechniki Łódzkiej. W 20 edycjach Konkursu Grupa FIAT/FCA nagrodziła łącznie 358 prac z wszystkich 3 uczelni, przeznaczając na ten cel prawie 1,5 mln złotych. Ciekawym punktem programu tegorocznej uroczystości  były krótkie prezentacje nagrodzonych prac. W pierwszej kolejności

Więcej →

Na marginesie…

Wydarzenia

Na przełomie marca i kwietnia ukazał się kolejny, siódmy już numer studenckiego czasopisma „Margines”. Podobnie jak w wydaniach wcześniejszych, na stronach gazety znaleźć można ciekawe i interesujące artykuły, których różnorodna tematyka jest odbiciem zainteresowań i pasji zarówno autorów, jak i czytelników kwartalnika. Są więc recenzje teatralne i filmowe, wspomnienia z podróży, wzmianki o bieżącej działalności Kół Naukowych. Stałe miejsce w Marginesie mają także wiadomości od Samorządu Studenckiego. Przeczytać można felietony i reportaże oraz poznać wiele interesujących studenckich opinii. Nie brakuje również humoru i rozrywki. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia i współredagowania naszego uczelnianego czasopisma poprzez przysyłanie na adres redakcji ciekawych materiałów prasowych, informacji z życia Wydziałów i Katedr. Niejednokrotnie interesujące wydarzenia umykają uwadze szerszemu gronu studentów, a poprzez publikację na łamach studenckiej gazety można z wartościowymi wiadomościami dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prosimy o przysyłanie artykułów na adres redakcji (margines@ath.bielsko.pl) oraz gorąco zapraszamy na stronę internetową www.margines.ath.bielsko.pl, gdzie można pobrać czasopismo w wersji kolorowej, a także zapoznać się z treścią egzemplarzy archiwalnych. Kolejny numer „Marginesu” ukaże się już na początku czerwca, a kolejne edycje planowane są w nowym roku akademickim: na koniec października i w połowie grudnia. Warto dodać, że „Margines” tworzony jest w ramach polonistycznego przedmiotu „Adiustacja i korekta tekstu” oraz podczas „Warsztatów dziennikarskich” – w ramach programu POWER. Czasopismo stanowi także część uczelnianej aktywności Koła Naukowego HORYZONT. dr Maciej Kalarus, opiekun Redakcji

Więcej →

Godziny rektorskie

Wydarzenia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) w dniu 18 kwietnia br. od godz. 13.00.

Więcej →

Ekspres maturalny 2019

Wydarzenia

Już 24 kwietnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej rusza Polonistyczny Ekspres Maturalny, czyli cykl warsztatów z literatury i języka polskiego prowadzonych przez pracowników Katedry Polonistyki. Kursy są bezpłatne, obejmują zajęcia syntezujące wiedzę wymaganą zarówno na pisemnej, jak i ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Proponujemy: – syntezy literackie – motywy literackie, najważniejsze lektury, konteksty historyczne, kulturowe i filozoficzne dla literatury; – warsztaty praktyczne z analizy i interpretacji utworów literackich – poezja, proza, dramat; – syntezy z nauki o języku – wybrane zagadnienia z podstawy programowej. Warunkiem uczestnictwa w wybranych kursach jest zgłoszenie poprzez formularz: TUTAJ. Zapraszamy wszystkich tegorocznych absolwentów szkół średnich, a także inne osoby, które w tym roku planują przystąpić do matury z języka polskiego. Udział w kursach na kilka dni przed egzaminami jest świetnym sposobem na uporządkowanie wiedzy zdobytej w szkole, a praktyczne warsztaty z analizy utworów literackich czy warsztaty retoryczne pomogą każdemu zaprezentować właściwie swoje umiejętności. HARMONOGRAM KURSU DO POBRANIA Zajęcia poprowadzą: dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH dr hab. Aleksandra Ewa Banot dr Maciej Kalarus dr Ewelina Gajewska dr Anna Foltyniak-Pękala dr Lidia Romaniszyn-Ziomek

Więcej →

Premiera akademicka „WESELA”

Wydarzenia

W środę 10 kwietnia na dużej scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbyła się premiera akademicka „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Najsławniejsza sztuka o „przeklętych problemach Polaków” po raz pierwszy została wystawiona 16 marca 1901 roku w Tatrze Miejskim w Krakowie, wywołując skandal artystyczny i towarzyski. W Bielsku-Białej „Wesele” zaprezentowano do tej pory tylko raz, w 1957 r. Po trwającym dwie i pół godziny przedstawieniu, w którym świetnie zagrali aktorzy bielskiej sceny, odbyła się dyskusja z udziałem reżysera, którą poprowadził prof. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. W trakcie ożywionej rozmowy, jaka wywiązała się między reżyserem, aktorami i publicznością, podjęto szereg ważnych tematów dotyczących zastosowanych rozwiązań formalnych, gry aktorskiej, a przede wszystkim ideowego przesłania bielskiego spektaklu („Wesele” jako sztuka o „upiornym oczekiwaniu na lepszą przyszłość narodu”, dramatyczna próba zmagania się z wizerunkiem „Polski zdziecinniałej”, czy ukazanie realistycznego i psychologicznego wymiaru „zbiorowego portretu Polaków”). Jedno jest pewne: „Wesele” w reżyserii Igora Gorzkowskiego to sztuka niepospolita, świetnie zagrana, skłaniająca do refleksji, będąca dziełem wybitnym, które koniecznie należy zobaczyć (i przemyśleć)! prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej →

26 Targi Pracy

Wydarzenia

W murach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w dniu 10 kwietnia 2019r. odbyła się 26 edycja Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 wystawców o zróżnicowanym profilu działalności. Ideą Targów, podobnie jak w poprzednich latach, jest promocja zatrudnienia oraz stworzenie płaszczyzny konfrontacji posiadanej wiedzy i umiejętności potencjalnych kandydatów z oczekiwaniami pracodawców. Była to także okazja do spotkania się z pracownikami instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradcami zawodowymi wspierającymi wybory zawodowe i planowanie kariery zawodowej. Przedstawiciele firm informowali o aktualnych planach rekrutacyjnych. Spektrum ofert i programów przygotowanych przez pracodawców było na tyle szerokie, że wielu  z odwiedzających mogło znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Liczny udział osób odwiedzających świadczy o tym, że Targi były odpowiedzią na potrzeby osób nieaktywnych zawodowo oraz zainteresowanych znalezieniem własnej ścieżki kariery. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski. Współorganizatorami wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach iStowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ATH. Patronat medialny zapewnił employer.com W dniu Targów odbyła się gala finałowa konkursu  „Od aktywności do zatrudnienia, czyli moje profesjonalne CV”.  Celem konkursu było przybliżenie studentom idei aktywnego poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku pracy, pobudzenie twórczego myślenia i rozwijanie zainteresowań zawodowych. Studenci zostali nagrodzeni kursami języka obcego, miesięcznym stażem, biletami do kina i książkami. Partnerami i sponsorami konkursu byli: Jobteaser, PwC Dervice Delivery Center, Danone, HR Sigma, Profi Lingua, Aplikuj.pl. Paronat medialny: Radio CCM. Izabela Konior Targi są częścią projektu „Akademia Kompetentnego Studenta”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej →

Przewody doktorskie z literaturoznawstwa

Wydarzenia

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego podjęła uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo. Kandydatkami do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych są: mgr Agnieszka Babraj (temat pracy doktorskiej „Kobieta utekstowiona. Doświadczenie kobiecości jako temat internetowych form narracji osobistych”) oraz mgr Anna Hyla (temat pracy doktorskiej: „Mityczny i baśniowy porządek w internetowych grach fabularnych”). Na promotora obu dysertacji doktorskich powołany został prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk, natomiast promotorami pomocniczymi zostali odpowiednio: dr Justyna Wojciechowska i dr Robert Pysz. Były to dwa ostanie przewody doktorskie otwarte na obowiązujących dotychczas zasadach. W sumie w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym wszczęto pięć przewodów doktorskich w zakresie literaturoznawstwa, które powinny zostać zamknięte do końca 2020 roku. prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej →

Praskie ulice

Wydarzenia

Kilkanaście dni temu po raz kolejny w ramach aktywności Koła Naukowego HORYZONT grupa ponad osiemdziesięciu studentów ATH miała okazję uczestniczyć w jednodniowej, kolorowej, wiosennej wycieczce do czeskiej Pragi, gdzie towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda i widoki zapierające dech w piersiach. Autokarowy wyjazd stał się więc następną z cyklu wędrówek szlakiem pobliskich europejskich stolic, gdy kontekstualność literatury i kultury daje o sobie znać w sposób najbardziej wyraźny – w wszystko to pod czujnym literackim okiem Hrabala, Kundery i Franza Kafki. Mieliśmy okazję oglądać rynek Starego Miasta, Most Karola, Hradczany, Dom pod Kamiennym Dzwonem, Václavské Námesti – to wszystko od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych (wyjazd z Bielska-Białej o godzinie czwartej nad ranem, a powrót około godziny pierwszej w nocy). Długi spacer nad Wełtawą (ponad 20 kilometrów w ciągu całego dnia) oraz czas wolny wokół pomnika Jana Husa były niezapomnianą okazją do podziwiania uroków starej Pragi oraz do zadzierzgnięcia uczelnianych znajomości wśród studentów wielu kierunków i wydziałów naszej bielskiej uczelni – tak dzieje się na każdej naszej wyprawie. Praska eskapada to także najlepsze miejsce na skosztowanie czeskich knedlików i słodkich trdelników wokół murów muzeum Franza Kafki czy słynnej karczmy, gdzie piwem raczył się sam Wojak Szwejk – emocji było wiele. Tym razem czekały na nas także świąteczne, praskie jarmarki, które ulokowane na starym rynku, nadają temu miejscu niepowtarzalnego blasku i świątecznej atmosfery. Warto nadmienić, że jednodniowe i dwudniowe wycieczki organizowane przez Koło Naukowe HORYZONT (ostatnio był to np. Budapeszt) odbywają się w ramach akademickiej aktywności podróżniczej pod hasłem „Jedna Europa – wiele stolic”, a naszym

Więcej →

Laureatka programu stypendialnego

Wydarzenia

W dniu 1 kwietnia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu programu stypendialnego Rezydencji im. Marii i Kazimierza Brandysów w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Jedną z laureatek tegorocznego konkursu została dr Anna Foltyniak-Pękala, która kilka lat temu obroniła pracę doktorską poświęconą twórczości Kazimierza Brandysa, jednego z najciekawszych pisarzy polskich XX wieku (promotorem doktoratu był prof. Ryszard Nycz). O szczegółach konkursu można dowiedzieć się, czytając komunikat jaki pojawił się na stronie Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów”: http://pogranicze.sejny.pl/wyniki_konkursu_na_rezydencje_m_i_k_brandysow,111-1,16454.html Laureatce życzymy owocnego wykorzystania okresu stypendialnego i pomnożenia osiągnięć publikacyjnych w zakresie literaturoznawstwa. prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831