III Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej

Wydarzenia

W dniu 1 marca 2019 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, odbędzie się III Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk zabezpieczeń zmian w podejściu do ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO, dyskusji na temat kwalifikacji i uprawnień Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Eksperci przedstawią metody w jaki sposób zabezpieczyć jednostkę przed wyciekiem informacji oraz najlepsze praktyki zabezpieczeń.

Więcej →

Gratulacje z okazji osiągnięć naukowych

Wydarzenia

19 lutego na posiedzeniu Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej student kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH Tobiasz Gabryś odebrał list gratulacyjny od rektora ATH prof. dr. hab. Jarosława Janickiego w związku z przyznanym mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Gratulacje otrzymała również dr hab. inż. Beata Fryczkowska, opiekun naukowy Tobiasza Gabrysia.

Więcej →

Awanse naukowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Wydarzenia

Z satysfakcją informuję, że na początku roku 2019 dwoje pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym uzyskało cenny awans naukowy. W styczniu dr Jarosław Pacuła, adiunkt w Katedrze Polonistyki, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, natomiast w lutym dr Ewa Kochanowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej →

Przewód doktorski z literaturoznawstwa

Wydarzenia

Na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH jednomyślnie przyjęła Uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego pani mgr Joanny Sokołowskiej-Czarneckiej, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Kobiety (u) Miłosza. Studium analityczno-interpretacyjne” . Na promotora pracy został powołany prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, promotorem pomocniczym jest dr hab. Aleksandra E. Banot z Katedry Polonistyki.

Kandydatka do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo jest absolwentką kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (tytuł magistra uzyskała w roku 2002).

Więcej →

Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych

Wydarzenia

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej jest organizatorem 36. Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Organizowane przez Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych konferencje, przyczyniają się do integracji środowiska wydziałów o profilu mechanicznym polskich uczelni akademickich, a dzięki regularnym spotkaniom członkowie Kolegium podnoszą wiedzę na temat różnych aspektów działalności wydziałów.

Konferencja pt. „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce” odbędzie się w dniach: 20-22 lutego br.

Więcej →

Zmarł Józef Mamorski

Wydarzenia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Mamorskiego, dyrektora bielskiego Kolegium Nauczycielskiego w latach 1995-2015, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży.

Pogrzeb odbędzie się 5 lutego o godz. 14.30 w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej Straconce.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Więcej →

Monografia w międzynarodowym wydawnictwie

Wydarzenia

Monografia prof. ATH dr hab. Katarzyny Żyminkowskiej z Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania i Transportu) została opublikowana przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Palgrave MacMillan należące do Grupy Springer Nature.

Książka pt. Customer Engagement in Theory and Practice. A Marketing Management Perspective jest efektem kilkuletnich badań naukowych nad zarządzaniem relacjami z klientem. Więcej informacji znajduje się na stronie wydawcy: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030116767

Więcej →

Głosowanie na Osobowość Roku 2018

Wydarzenia

Trwa tegoroczna edycja prestiżowego plebiscytu ogłaszanego przez redakcję „Dziennika Zachodniego”. Kapituła pod przewodnictwem Marka Twaroga, redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego” nominowała do tytułu Osobowość Roku 2018 wyróżniające się osobowości. Głosowanie jest prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.
To głosy mieszkańców regionu zdecydują komu przypadnie zaszczytne wyróżnienie.

Na liście nominowanych znalazł się, o czym miło nam poinformować, prof.

Więcej →

Staż w Rolls-Royce

Wydarzenia

Na prestiżowym stażu w fabryce Rolls-Royce’a, w Hucknall w Anglii, od 10 grudnia do 9 stycznia, przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński z Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Była to kontynuacja poprzedniego, półrocznego stażu profesora w Hucknall.

Dzięki wizytom w fabryce, prof. Karpiński zapoznał się z najnowszymi technologiami produkcyjnymi, łącznie z najnowocześniejszymi technologiami IT do produkcji podstawowych części silników lotniczych.

Więcej →

Tomik poezji Kazimiery Alberti w Bibliotece ATH

Wydarzenia

W ramach podziękowania za wykonanie pomnika Kazimiery Alberti i upowszechnianie jej twórczości oraz działalności kulturalnej, dr Jacek Proszyk przekazał Bibliotece Akademii Techniczno-Humanistycznej tomik poezji autorstwa poetki pt. „Pochwała życia i śmierci”, z 1930 roku.

Tomik został zakupiony przez bielskiego historyka na aukcji antykwarycznej, z myślą o Bibliotece ATH, niedługo po odsłonięciu pomnika Kazimiery Alberti na Skwerze Poetów, na terenie kampusu ATH.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831