Trzeci wymiar archeologii – prekolumbijski grobowiec

Wydarzenia
10 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 zapraszamy do Akademii Techniczno-Humanistycznej na bardzo ciekawy wykład pt. „Castillo de Huarmey: prekolumbijski grobowiec władczyń imperium Wari”, który wygłosi prof. Miłosz Giersz z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład odbędzie się w Auditorium Maximum (aula L128), bud. L.
Prelegent jest archeologiem, który w 2013 r. odkrył grobowiec w Castillo de Huarmey w Peru.
Więcej →

Życzenia JM Rektora ATH

Wydarzenia

Prof. dr hab. Jarosław Janicki Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej złożył bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia wszystkim studentom i pracownikom Uczelni.

Więcej →

Godziny rektorskie

Wydarzenia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) dla studentów studiów stacjonarnych w dniu 21 grudnia br. od godz. 15.00.

Więcej →

Wystawa w Galerii Akademickiej

Wydarzenia

W Galerii Akademickiej, do połowy stycznia, trwa wystawa dr. Macieja Zdanowicza z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pt. „Immersje – fragmenty nad- i pod-rzeczywistości”.Prezentację tworzą dwa cykle najnowszych grafik  wykonanych w technice cyfrowej. Poszczególne prace odnoszą się do szeroko pojętej rzeczywistości, skrawków jej różnorodnych warstw, głównie ze sfery wizualnej i dźwiękowej. Fragmenty otoczenia odczytywane za pomocą wielu zmysłów skutkują powstaniem wielowymiarowych, niejednoznacznych wizji.

Więcej →

Zaproszenie na konferencję

Wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Instytutu Neofilologii „Shapes of Futures”. Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z różnorodnymi wymiarami, konceptualizacjami i wizjami przyszłości w kulturze, sztuce, filmie i literaturze oraz naukach politycznych i społecznych.
Zakres tematyczny konferencji:
  • wizje przyszłości i ich dynamika
  • futuryzm i studia o przyszłości
  • funkcje przyszłości
  • procesy kształtujące przyszłość (kształtowanie się trendów, symulacje, modelowanie, przewidywanie i planowanie przyszłości)
  • polityka czasu i czasowość polityki
  • związki pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością (Zeitgeist i przyszłość, przyszłość jako aktywny aspekt teraźniejszości, przyszłość „pożyczona” z przeszłości)
  • przyszłość i narracja (narracje i metafory przyszłości, science fiction i fikcja spekulatywna jako katalizatory  w studiach nad przyszłością, historia przyszłości)
  • przyszłość jako obietnica i groźba (dystopia, utopia i antyutopia)
  • nieokreślona i niepewna kontra określona i pewna przyszłość
  • normatywne, preferowane i alternatywne przyszłości
Więcej informacji na stronie: https://shapesoffutures.wordpress.com/
Data rozpoczęcia: 01 Marzec 2019
Data zakończenia: 02 Marzec 2019
Więcej →

Spotkanie opłatkowe

Wydarzenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej  na Akademickie Spotkanie Opłatkowe w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 12.00  w budynku L – foyer Auditorium Maximum.

prof. dr hab. Jarosław Janicki

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej

Więcej →

I miejsce w konkursie Quarry Life Award

Wydarzenia

29 listopada 2018 r. odbył się 4 finał konkursu Quarry Life Award organizowany przez HeidelbergCement, przedsiębiorstwo obejmujące ponad 1000 kamieniołomów i kopalni kruszyw naturalnych na całym świecie. Quarry Life Award  jest to konkurs naukowo-dydaktyczny, którego celem jest promowanie bogatej różnorodności lokalnej flory i fauny, podnoszenie świadomości na temat wartości biologicznej terenów górniczych oraz poszukiwanie nowych sposobów dalszego zwiększania bioróżnorodności tych terenów.

Więcej →

Zaproszenie na spotkanie JM Rektora z pracownikami

Wydarzenia

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam zainteresowanych pracowników na otwarte spotkanie w sprawie przypisania do dyscyplin i wprowadzania reformy, które odbędzie się 13 grudnia br. (czwartek) w godz. 12.00-13.30 w Sali Senatu. Spotkanie ma charakter otwarty, będzie przebiegało w formule rozmów i dyskusji. Szczególnie zapraszam tych pracowników, którzy mają pytania i wątpliwości dotyczące nowych regulacji oraz propozycje rozwiązań.  

Więcej →

Inżynier XXI wieku

Wydarzenia

7 grudnia 2018 roku na Wydziale Budowy Maszyn iInformatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz Dziekan WBMiI prof. ATH Jacek Nowakowski.

Obrady były prowadzone w trzech sekcjach zaadresowanych do osób zainteresowanych budową maszyn, technologiami wytwarzania, projektowaniem i mechatroniką, automatyką, sterowaniem, transmisją i przetwarzaniem danych, projektowaniem i obsługą sieci komputerowych oraz przemysłowych.

Więcej →

„Niepodległa bez barier od morza do Tatr”

Wydarzenia

3 grudnia 2018 roku w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, którego tegoroczne hasło brzmi: „E-dostępność” Prorektor ds. Studenckich i kształcenia prof. Czesław Ślusarczyk uroczyście otworzył w czytelni Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wystawę współorganizowaną ze śląskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zatytułowaną „Niepodległa bez barier od morza do Tatr”. Prorektor podkreślił, że Akademia Techniczno-Humanistyczna realizuje misję społecznej odpowiedzialności uczelni wobec osób z niepełnosprawnościami  m.in.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831