Zmagania na Jeziorze Żywieckim

Wydarzenia

29 września 2019 r. odbyły się pierwsze regaty o Puchar Jeziora Żywieckiego. Impreza ta była jednocześnie finałem Beskidzkiej Ligi Regatowej, nad którą patronat objął rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki. Podczas dwóch dni zmagań konkurowały ze sobą zarówno najmłodsi adepci żeglarstwa na łodziach typu Optimist jak i bardziej doświadczeni żeglarze na omegach i innych łodziach otwartopokładowych. Klasę omega zdominowali absolwenci naszej uczelni. Wygrała załoga Damiana Bociana – byłego studenta kierunku Ratownictwo. Na drugim miejscu uplasował się Paweł Matusiak, który niedawno ukończył kierunek informatyka. Na trzecim miejscu uplasował się uczący się jeszcze na studiach II stopnia na kierunku informatyka Jacek Kafel-Kania, który dopiero w tym sezonie rozpoczął przygodę z żeglarstwem regatowym. Jego załogę stanowiły studentki Karina Tomalik i Joanna Kozik. W klasie Optimist wygrała Wiktoria Urbańska a klasę łodzi otwartopokładowych Natalia Krysta – obie z UKS Wiking Zarzecze. Regaty te były jednocześnie finałową imprezą Beskidzkiej Ligi Regatowej, która jest organizowana przez żeglarzy naszej uczelni działających w Akademickim Klubie Żeglarskim Raksa. Jej celem jest promowanie żeglarstwa regatowego wśród najmłodszych i umożliwienie im integrację z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Projekt ten jest również wspierany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, w ramach programu grantowego „Dialog Międzypokoleniowy”. Współpracują przy tym kluby i szkoły żeglarskie mające swoje przystanie nad jeziorem żywieckim i wspierające najmłodszych żeglarzy. Są to: Klub żeglarski Perkoz, wraz z którym nasza uczelnia zorganizowała już IV regaty o Puchar Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej. Klub ten organizował również imprezę finałową całej ligii. UKS Wiking Zarzecze – najbardziej utytułowany klub nad jeziorem organizujący już od 25 lat regaty o Puchar

Więcej →

Przeszłość i przyszłość polskiej szkoły

Wydarzenia

Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej zapraszają na spotkanie: Przeszłość i przyszłość polskiej szkoły, organizowane w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego ATH. Konferencja odbędzie się w środę 16.10.2019, godz. 16.00-18.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24, sala nr 4. PROGRAM: Wprowadzenie – prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH Prezentacja monografii: „Ancilla Civitatis. Szkice z dziejów powstawania szkoły ludowej i naukowej pedagogiki” – dr Zbigniew Nowak, Instytut Pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Debata: „Dokąd zmierzasz, polska szkoło?”.  

Więcej →

Spotkanie z nauką w ATH

Wydarzenia

Od 24 do 27 września w Akademii Techniczno-Humanistycznej trwały Dni Otwarte ATH. Codziennie mury uczelni odwiedzało około 500. uczniów z powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Aby przyjąć tak dużą liczbę osób, organizatorzy zaproponowali ponad 20 ścieżek dydaktycznych, które równolegle odbywały się w salach wykładowych i laboratoriach Akademii. W ofercie naukowej poszczególnych bloków znalazły się zajęcia przygotowane przez wszystkie wydziały Akademii Techniczno-Humanistycznej. Dlatego ich zakres był bardzo różnorodny – począwszy od zagadnień inżynieryjno-technicznych poprzez wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania i humanistyki aż po tematy z zakresu nauk o zdrowiu. Dodatkowo, uczestnicy Dni Otwartych zobaczyli wystawę techniczną, na której zaprezentowane zostały zabytkowe i nowoczesne pojazdy. Dla uczniów przygotowano także spektakl w wykonaniu Koła Teatralnego „Kurtyna” oraz prezentację akcji społecznej zorganizowanej przez ATH – Klapki dla Gambii. Każdego dnia odbywały się dwa wykłady inaugurujące dla wszystkich grup, pt. „50 lat innowacji technicznych agenta 007” oraz „ATH – Studia jak DAKAR”. Podczas Dni Otwartych uczniowie mogli przekonać się, jak wygląda studiowanie w jedynej w regionie uczelni publicznej. Spotkanie z nauką na pewno zaowocowało  pogłębieniem wiedzy i obudzeniem nowych zainteresowań. Wizyta w Akademii zapewne zainspirowała też wielu uczniów do podjęcia decyzji o dalszej drodze edukacyjnej, a w perspektywie – wyborze kariery zawodowej. Za sprawny przebieg Dni Otwartych ATH szczególne podziękowania należą się studentom, którzy z dużym zaangażowaniem opiekowali się wszystkimi grupami szkolnymi.   Odwiedziły nas następujące szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej VI Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej VIII Liceum Ogólnokształcące – Medyk Liceum Ogólnokształcące

Więcej →

Trwają Dni Otwarte ATH

Wydarzenia

Od 24 września w Akademii Techniczno-Humanistycznej trwają Dni Otwarte. Codziennie w murach uczelni gościmy ponad 500. uczniów wraz z opiekunami. Młodzież, pod opieką studentów, przemierza uprzednio zarezerwowane ścieżki dydaktyczne. Szeroki zakres wiedzy poszczególnych ścieżek – począwszy od zagadnień inżynieryjno-technicznych poprzez wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania i humanistyki aż po tematy z zakresu nauk o zdrowiu – daje obraz wielokierunkowego kształcenia w Akademii i pozwala otworzyć się na nowe i ciekawe aspekty nauki.

Więcej →

Podsumowanie festiwalu BBdays4.IT

Wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego festiwalu IT BBdays4.IT. Akademia Techniczno-Humanistyczna była współorganizatorem tego wyjątkowego przedsięwzięcia. W naszej Uczelni zorganizowano dwie konferencje: „Programista – zawód przyszłości” – dla uczniów szkół średnich oraz konferencję programistyczną, w której udział wzięło ponad 300 osób. Uczestnicy festiwalu wzięli również udział w licznych warsztatach i Dniach otwartych firm IT. Na zakończenie odbył się hackathon. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i  upominki, ponadto jury przyznało dodatkowe wyróżnienie dla najmłodszych uczestników wyzwania. Festiwal był doskonałą okazją do zaprezentowania lokalnego rynku IT, poszerzenia wiedzy oraz zintegrowania pasjonatów programowania.  

Więcej →

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Wydarzenia

W dniach 16-17 września 2019 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki, pod hasłem „Nauka dla Ciebie”. Kongres organizowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowali na Kongresie: dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH, prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński oraz dr Marcin Jakubiec. Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki był okazją do spotkania tysięcy pasjonatów nauki reprezentujących wszystkie pokolenia. Jego głównym celem była popularyzacja nauki oraz dyskusja o strategii polskich uczelni w tym zakresie. Służyła temu m. in. konferencja naukowa, zorganizowana w ramach Kongresu, przy współudziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pod tytułem „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania”. W trakcie drugiego dnia Kongresu, 58 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Sygnatariusze zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r. Przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie, w tym jako jedna z pierwszych Akademia Techniczno-Humanistyczna. Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. dr Marcin Jakubiec Katedra Zarządzania

Więcej →

Zjazd Absolwentów

Wydarzenia

Już 27 września br. od godz. 16.00 w ATH odbędzie się zjazd absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej i dawnej bielskiej filii Politechniki Łódzkiej! Stowarzyszanie Absolwentów i Przyjaciół ATH wraz z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej zapraszają na wspólne wspomnienia i krótką podróż w czasie w ostatni piątek września. Specjalną okazją do organizacji takiego spotkania jest jubileusz 50 lat publicznej instytucji szkolnictwa wyższego w Bielsku-Białej. Dlatego organizatorzy zapewnią otwartą formę wydarzenia: zaproszeni są nie tylko absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej i dawnej bielskiej filii Politechniki Łódzkiej, ale także wszyscy przyjaciele i osoby zainteresowane zarówno historią, jak i współczesnością naszej Uczelni. Mile są więc widziane pociechy, wnuki, osoby towarzyszące, które chcą zobaczyć Alma Mater swoich bliskich! Dla odwiedzających mury Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej organizatorzy   przygotowali moc atrakcji: od prezentacji, która w ciekawy sposób i z humorem podsumowuje 50 lat Uczelni w Bielsku-Białej, przez galerię pamiątkowych zdjęć i ściankę wspomnień, po zwiedzanie kampusu ATH: laboratoriów wyposażonych w najnowszy sprzęt i galerii artystycznej działającej w ATH. A wszystko to zakończone małym poczęstunkiem i wspominankami w podgrupach J   Program wydarzenia: kampus ATH, budynek L, hol I piętro 16.00 – 17.00     rejestracja, wystawa pamiątkowych zdjęć, ścianka wspomnień 17.00 – 18.00     powitanie gości przez władze Uczelni, podsumowanie 50 lat bielskiej uczelni – prezentacja multimedialna / całość oficjalnej części wydarzenia uświetni Chór ATH 18.00 – 19.00     wycieczka po kampusie ATH (laboratoria, galeria, biblioteka) 19.00 – …              integracja wspomnieniowa przy poczęstunku   Obowiązkowe zapisy: przez formularz zgłoszeniowy: https://zjazdath2019.webankieta.pl/ (preferowana forma zapisów) mailowo: m.kubica@ath.bielsko.pl telefonicznie: (33) 82 79 445   Symboliczny koszt udziału

Więcej →

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Wydarzenia

Rektor i Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość odbędzie się 8 października 2019 r. o godz. 11.00 w Auditorium Maximum, budynek L, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2. Program uroczystości: Hymn państwowy Powitanie gości Przemówienie inauguracyjne JM Rektora ATH prof. dra hab. Jarosława Janickiego Wystąpienia zaproszonych gości Immatrykulacja studentów Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego ATH Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Stanisława Rabieja pt. „Zaglądanie do wnętrza materii”   O oprawę muzyczną inauguracji zadba Chór ATH pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego. Uroczystości będzie towarzyszył wernisaż wystawy fotograficznej prof. ATH dra hab. Marka Bernackiego pt. „Ludzie Ziemi Świętej” – Galeria Akademicka ATH.   Msza święta w intencji studentów i pracowników Uczelni zostanie odprawiona 8 października o godz. 8:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Traugutta 13 w Bielsku-Białej.

Więcej →

Wizyta matematyków z Chin

Wydarzenia

W dniach 12-15 września 2019 r.  Katedra Matematyki gościła trzech matematyków z Chin: prof. Weiniana Zhanga i dra Linfenga Zhou z Sichuan University of Chengdu oraz prof. Wenmenga Zhanga  z Chongqing Normal University. Dla prof. Weinianga Zhanga była to już czwarta wizyta w naszej uczelni  (pierwsza miała miejsce w roku 1993). Efektem wieloletniej współpracy pracowników Katedry z matematykami z Chin są liczne wyniki naukowe opublikowane w prestiżowych czasopismach  matematycznych.

Więcej →

Duże dofinansowanie dla projektu IITiMP

Wydarzenia

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, decyzją z dnia 29 sierpnia przyznało finansowanie dla projektu „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D”. Beneficjentem tego projektu jest Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH, a konsorcjantami Finotech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i InnoPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wysokość dofinansowania wynosi 3 387 290,25 zł, a wartość projektu 3 796 831,25 zł. Przystąpienie do projektu poprzedziło podpisanie umowy o współpracy z firmą Finotech Sp. z o.o. Celem projektu jest wytworzenie koncentratów na bazie polimerów termoplastycznych zawierających grafen i jego pochodne, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych, innowacyjnych filamentów stosowanych w druku 3D. Zaangażowanie w projekcie partnerów przemysłowych, którzy są wiodącymi na rynku polskim producentami filamentów stosowanych w technologii przyrostowej (druk 3D), pozwoli na szybkie i niskonakładowe zastosowanie projektowanych masterbaczy w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednocześnie wprowadzenie na rynek nowego wyrobu uzyskiwanego w klasycznym procesie wytłaczania da potencjalnym nabywcom narzędzie do szybkiego i taniego prototypowania nowych wyrobów, w których będzie można zastosować kompozyt z udziałem grafenu. Druk 3D, w tym metoda osadzania topionego materiału (FDM), jest najtańszym i najszybszym sposobem projektowania i wytwarzania urządzeń we wszystkich dziedzinach współczesnego przemysłu. W ramach projektu za kwotę 900 tys. zł planowany jest zakup wysokiej klasy urządzeń badawczych do analizy fizykochemicznej materiałów. Uzyskane środki pozwolą nie tylko na opracowanie nowych możliwości aplikacyjnych grafenu, ale także na prowadzenie badań nad nowymi materiałami na światowym poziomie. Pomysłodawcą  projektu jest prof. ATH Ryszard Fryczkowski, który

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast