Wernisaż prac Reny Woty

Wydarzenia

24 października w Galerii Akademickiej ATH została otwarta wystawa prac przemyskiej artystki Reny Woty. Ekspozycja zaaranżowana przez męża artystki Janusza J. Cywickiego – dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, zatytułowana „Touch  me please” składa się z ascetycznych prac wykonanych w technice własnej. Wystawę otworzył rektor ATH prof. Jarosław Janicki. O prezentowanych dziełach opowiedziała sama artystka, a ich znaczenie w szerszym kontekście sztuki współczesnej omówił kurator Galerii Akademickiej prof. ATH dr hab. Ernest Zawada. Emocjonującym punktem wernisażu było losowanie wśród uczestników (prawie 50 osób) pracy artystki, którą specjalnie na tę okazję przeznaczyła. Całość rozmowy dostępna na stronie Galerii Akademickiej. W części promocyjnej Galerii otwarto wystawę partnera ATH – ZUS Oddział w Bielsku-Białej, pt. „Rzeczpospolita Ubezpieczonych”.

Więcej →

Informatycy na scenie Teatru Polskiego

Wydarzenia

Jak już wcześniej informowaliśmy w Akademii Techniczno-Humanistycznej realizowany jest interdyscyplinarny i międzywydziałowy projekt (Starter) związany z realizacją przez studentów kierunku Informatyka projektów zlecanych przez lokalne firmy IT. W ramach tzw. Innowacji społecznej studenci udoskonalają nie tylko umiejętności techniczne, ale także kompetencje społeczne. Projekt ten zakłada m.in. przeprowadzenie warsztatów związanych z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi. Pierwsza część warsztatów odbyła się 24 października na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Nie tylko miejsce, ale i forma prowadzonych zajęć była dla studentów informatyki dość niestandardowa. Na deskach Małej Sceny, studenci doskonalili dykcję, sztukę improwizacji, emisję głosu a także umiejętności związane z występowaniem przed publicznością. Nasi studenci postawieni w zupełnie nowej dla nich roli pracowali bardzo mocno i wypadli znakomicie. Gratulujemy! Dziękujemy Dyrekcji Teatru Polskiego za otwartość na propozycję włączenia się w realizację projektu, a aktorowi Sławomirowi Misce za pełne emocji i energii warsztaty. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/Starter-108548439805656/  

Więcej →

Wykład Krzysztofa Czyżewskiego o etosie pogranicza

Wydarzenia

W środę 25 października w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbyło się niezwykłe spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim – polonistą, aktorem i instruktorem teatralnym, pedagogiem, animatorem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i założycielem Ośrodka „Pogranicze – kultur, sztuk i narodów” z siedzibą w Sejnach i Krasnogrudzie, niedaleko byłej granicy polsko-litewskiej. Krzysztof Czyżewski w swoim wystąpieniu, którego wysłuchało liczne grono pracowników i studentów ATH, a także goście przybyli spoza uczelni, skoncentrował się na kluczowych pojęciach definiujących pogranicze takich, jak czas, przestrzeń i język. Opowiadał o swoim prawie 30-letnim doświadczeniu budowania „tkanki łącznej” oraz symbolicznych mostów między mieszkańcami Sejneńszczyzny, a także o mozolnym odtwarzaniu utraconej mozaiki nacji, kultur i wyznań współistniejących kiedyś na tym terytorium przed wybuchem drugiej wojny światowej. Prelegent podzielił się także swoimi wrażeniami z pobytu na zagranicznych uczelniach, w tym amerykańskich i włoskich, na które jest zapraszany jako profesor wizytujący. Wspominał, że w uczelniach tych duży nacisk kładzie się na obowiązkową edukację humanistyczną i artystyczną. Na koniec nasz gość zachęcał pracowników i studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego do podjęcia współpracy w ramach projektu edukacyjnego, który już wkrótce poprowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Końcowym akordem spotkania była ożywiona dyskusja, w której padło wiele ciekawych pytań. Po wykładzie Krzysztof Czyżewski podpisywał swoją najnowszą książkę „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”, do przeczytania której gorąco zachęcam zwłaszcza pedagogów oraz polonistów (książka już wkrótce znajdzie się w zbiorach Biblioteki ATH). prof. ATH dr hab. Marek Bernacki Galeria zdjęć  

Więcej →

Wykład nt. skanowania wielkoformatowego

Wydarzenia

W dniu 17.10.2017 na zaproszenie dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dra hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego prof. PW, w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Józef Matuszek i mgr inż. Dawid Kurczyk wygłosili wykład pt. „Skanowanie wielkoformatowe na potrzeby projektowania zakładów przemysłowych”. Tematyka wykładu związana była ze skanowaniem obiektów wielkoformatowych z wykorzystaniem laserowego skanera fazowego. Podczas wystąpienia przedstawiono przykłady dobrych praktyk skanowania obiektów wielkogabarytowych. Podano przykłady zastosowań skanowania wielkoformatowego na potrzeby projektowania zakładów przemysłowych. Prelegenci przytoczyli wybrane projekty skanowania realizowane w Akademii Techniczno-Humanistycznej i przy współpracy z firmami informatycznymi. Określono również trendy rozwojowe skanowania laserowego z punktu widzenia zastosowań w  rozwiązywaniu problemów inżynierii produkcji.  Omówione zagadnienia są ściśle związane z tematyką realizowanej pracy doktorskiej mgra inż. Dawida Kurczyka.

Więcej →

Ogromny sukces akcji „Czyste Beskidy”

Wydarzenia

Inicjatywa „Czyste Beskidy” udowodniła, że prawdziwych miłośników gór i górskiej przyrody jest naprawdę wielu. 20 października blisko 600. wolontariuszy wzięło udział w akcji sprzątania masywu Szyndzielni. Projekt pod patronatem prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta zorganizowała  Akademia Techniczno-Humanistyczną przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Partnerem merytorycznym akcji było Stowarzyszenie Czysta Polska. Organizatorzy podkreślają, że  akcja miała przede wszystkim charakter edukacyjny, który miał utrwalać w uczestnikach  nawyk nie pozostawiania po sobie najmniejszych nawet śmieci na górskich szlakach. Rejestracja rozpoczęła się o godz. 8.00 na terenie kampusu ATH. Wolontariusze zostali zaopatrzeni w pakiety startowe i identyfikatory. Poranną chłodną aurę ogrzewały rytmy góralskiej kapeli „Łyse Konie”. Spod kampusu wszyscy zostali przewiezieni darmowymi autobusami pod stację Kolei Linowej Szyndzielnia. Zanim jednak ochotnicy wyruszyli oczyścić  szlaki ze śmieci pozostawionych przez pseudo turystów, na Szyndzielni w ramach eventu „Spotkanie na szczycie”  wspólnie spędzili  czas przy dźwiękach kapeli góralskiej „Pierzyna Jagny”. W budynku górnej stacji kolei odbył się pokaz filmów górskich, a duże grono osób wzięło udział w „Eco Konkursie” wygrywając ciekawe nagrody.  Konkurs poprowadzili główni inicjatorzy akcji „Czyste Beskidy”: dr Maciej Kalarus oraz dr Robert Pysz z Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Wspólne zdjęcie, do którego wszyscy ochoczo przystąpili było ostatnią atrakcją tego etapu. Następnie, w świetnych humorach, przy doskonałej słonecznej pogodzie, wolontariusze rozpoczęli  najważniejszą część akcji, czyli sprzątanie gór. 9. trasami schodzili do wyznaczonych punktów, gdzie czekały kontenery na zebrane śmieci. Na zakończenie, przed budynkiem L, na terenie kampusu ATH odbyła się Biesiada Beskidzka przygotowana przez Samorząd Studencki ATH. Tym razem o oprawę muzyczną zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”. Wszyscy, którzy

Więcej →

Dwie wystawy w Galerii Akademickiej ATH

Wydarzenia

TOUCH ME PLEASE to tytuł wystawy, która od 24 października zagości w Galerii Akademickiej ATH. Autorka prac – Rena Wota zajmuje się malarstwem, grafiką i unikatową tkaniną, tworzy obiekty, instalacje, realizacje w przestrzeni publicznej, akcje i wydarzenia artystyczne. Podstawowym medium artystki jest szary papier pakowy, poddany przemianom malarskim bądź drukarskim. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych magazynów, folderów reklamowych, książek czy albumów. Tego rodzaju ready prints stanowią obecnie najważniejszy obszar jej zainteresowań. Cyklem prac „Touch Me Please” autorka zachęca do bezpośredniego kontaktu z dziełem. Interaktywna fizyczna łączność dzieła z odbiorcą jest podstawą obecnego wymiaru jej sztuki. Wernisaż 24 października o godz. 15.00 W części promocyjnej Galerii od 23 października do 6 listopada DROGA DO ZDROWIA – wystawa ZUS Oddział w Bielsku-Białej, partnera ATH.

Więcej →

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Wydarzenia

19 października wizytę w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej złożył Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Przed prelekcją, której wysłuchało ok. 300 studentów, rzecznik spotkał się z prorektorem ds. studenckich i kształcenia prof. ATH Czesławem Ślusarczykiem i dr Martą Kołodziejczyk reprezentująca Biuro Wsparcia Studentów. Dr Adam Bodnar podkreślił, iż Jego obecność w Akademii  wiąże się z pozytywną odpowiedzią Uczelni – w postaci kampanii „Dyskryminacja-Reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne” – na Jego apel o zwiększenie aktywności na rzecz otwartości środowiska akademickiego na różnorodność i wielokulturowość.  – W Akademii jak dotąd nie odnotowano aktów nietolerancji czy zachowań rasistowskich w stosunku do studentów zagranicznych, natomiast wspomniana kampania  miała również na celu integrację pełnosprawnych studentów z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami, co z resztą znalazło swoje odzwierciedlenie na studenckim muralu pod hasłem tolerancja rozumiana jako wyciągnięta dłoń i wrażliwość na egzystencję osoby niepełnosprawnej – mówił prorektor.  To podejście uwidacznia się w Akademii poprzez otwartość struktur Uczelni na dialog i włączanie studentów niepełnosprawnych w różne formy współpracy, co zaowocowało m.in. wydawaniem przez Biuro Wsparcia Studentów elektronicznego Newslettera „EQUAL”. Wspomniana wyżej  wrażliwość może być też ujmowana, na co zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich,  jako solidarność międzypokoleniowa, która  jest niezbędna w relacjach młodszych pokoleń z seniorami. Taka możliwość pojawia się w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które niejednokrotnie prowadzone są przez wykładowców młodego pokolenia. Podczas swojej prelekcji dr Bodnar podkreślał, iż uczelnie wyższe, będąc swoistymi konglomeratami różnorodności z uwagi na płeć, pochodzenie, stan zdrowia stanowią doskonałą przestrzeń do dialogu oraz  budowania społecznej odpowiedzialności. Jego wartki wywód odnoszący się do materii prawnej i praktyki, a przede wszystkim bezpośredniość

Więcej →

Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych

Wydarzenia

23 października w kampusie ATH odbędzie się konferencja naukowa pt. Wspólnota – tradycja – przemoc. Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych. Organizatorami są Katedra Literatury i Kultury Polskiej oraz Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach. Tematem referatów i dyskusji będzie szeroko rozumiana problematyka zależnościowa. Punktem wyjścia jest założenie, że żyjemy świecie, w którym analizy domagają się wciąż zarówno „klasyczne” formy kolonizacji (np. kolonializm imperiów europejskich XVI–XX wieku), jak też ich współczesne formy, często nieuświadomione (ucisk o podłożu kulturowym, ekonomicznym, płciowym itp.), a powodujące, że w wielu miejscach podporządkowany i n n y wciąż nie może przemówić.   Konferencja ma się stać okazją do refleksji nad tym, kim jesteśmy dziś – jako wspólnota narodowa. Szczególnie ważne wydaje się zwrócenie uwagi na zależności łączące pojęcia: wspólnota – tradycja – przemoc i wynikające z nich pytania. Choćby takie: Jak definiujemy się jako wspólnota? Czy ta definicja zmieniła się w ostatnich dekadach? Jak – jako jednostki – zmagamy się z kosztami, które pociąga za sobą przynależność do wspólnoty? Jak radzimy sobie z naszą historią – czy gotowi jesteśmy na szczerą konfrontację z nią oraz „odpolitycznienie” jej? Jak historia kształtuje nasz dzień dzisiejszy? Co mówi o nas współczesna narodowa mitologia, czym różni się od tej „najsilniejszej” – romantycznej, jak bywa funkcjonalizowana w debacie światopoglądowej? Dlaczego ta debata jest tak „przemocowa”? Jaki jest nasz autostereotyp, jak postrzegamy siebie na tle obcych? Rozpoczęcie konferencji: 23 października, godz. 9.30, sala L318. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Więcej →

Konferencja naukowa nt. dziejów reformacji

Wydarzenia

W dniach 17-18 października w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej w ramach obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji odbyła się konferencja naukowa Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej. Referaty zaprezentowane podczas konferencji pozwoliły zgłębić historię myśli reformatorskiej oraz dzieje ewangelików Bielska i Białej – kiedyś oddzielnych miast, na przestrzeni wieków. Otwierając konferencję w murach Akademii, rektor ATH prof. Jarosław Janicki zaprosił w imieniu organizatorów – Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH oraz Muzeum w Bielsku-Białej do wspólnej refleksji nad doświadczeniem, dziedzictwem i współczesnym odbiorem tradycji protestanckiej. – Dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się w wydarzenia upamiętniające przemiany religijne i kulturowe zapoczątkowane w XVI wieku przez reformację. Jubileusz 500-lecia Reformacji to bowiem wyjątkowa okazja, by zaznajomić mieszkańców województwa z historią ruchu reformacyjnego i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci wybitnych śląskich ewangelików – mieszkańców regionu zaangażowanych w budowanie jego kulturowego dziedzictwa – mówił rektor. Pośród ważnych wątków poruszanych podczas konferencji znalazły się między innymi tematy dotyczące roli kobiet w bielskim ewangelicyzmie,  idei dialogu różnych wyznań, a także szeroko omawiane podczas drugiego dnia obrad tematy z zakresu sztuki i archeologii. Konferencję uświetniło wielu wyśmienitych gości:  JE ksiądz biskup Adrian Korczago – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-augsburskiego, JE ksiądz biskup senior Paweł Anweiler, JE ksiądz biskup senior Jan Szarek, Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, które współorganizowało konferencję oraz Jerzy Pieszka – naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Więcej →

Eucharystia w intencji Środowiska Akademickiego

Wydarzenia

Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczystą Eucharystię sprawowaną przez ks. bpa Piotra Gregera w intencji Środowiska Akademickiego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Msza św. odbędzie się w dniu 22 października br. o godz. 20.00 w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast