Chór ATH znowu najlepszy

Wydarzenia

Dwa Złote Dyplomy, Grand Prix oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta dr. hab. Jana Borowskiego prof. AM – to efekt udziału Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Bratysławie. 17 czerwca nasi chórzyści konkurowali z zespołami śpiewaczymi z Litwy, Słowenii, Czech i Słowacji. Koncerty konkursowe oceniało międzynarodowe jury w składzie: prof. James Kim (USA), prof. Blanka Juhaňáková (Słowacja), doc.

Więcej →

Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

Wydarzenia

W dniach 9–11 czerwca 2017 roku odbyły się „VIII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym”. Z racji zajęcia pierwszego miejsca w VII edycji, organizatorem VIII edycji Zawodów był Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studenci będący członkami zespołów reprezentujących uczelnie wyższe z całego kraju stanęli przed koniecznością sprostania siedmiu wymagającym zadaniom medycznym oraz jednemu zadaniu sprawnościowemu.

Więcej →

Posiedzenie Rady IROs Forum

Wydarzenia

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Pierwszy dzień obrady miały miejsce w Pałacu Biedermanna w Uniwersytecie Łodzkim. Drugi dzień obrad członkowie Rady spędzili w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Uczelnią przewodniczącą IROs Forum w roku 2017 jest Uniwersytet Łódzki.

Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowała Hanna Lamers kierownik Centrum Wymiany Międzynarodowej.

Więcej →

I Konferencja Ratownictwa Medycznego

Wydarzenia

W dniach 10-11.06.2017 r. w Szczyrku odbyła się „I Konferencja Ratownictwa Medycznego”. Przedsięwzięcie realizowane było przez cztery uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach medycznych.  Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej, jako główny organizator, do współrealizacji  konferencji zaprosił Wydziały Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W konferencji wzięło udział przeszło pięciuset uczestników i tym samym I Konferencja Ratownictwa Medycznego stała się największym w Polsce wydarzeniem naukowym skupiającym środowiska medyczne związane z szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Więcej →

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017

Wydarzenia

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany już po raz 18., opracowywany jest na podstawie  ustalonych kryteriów. Aktualne zestawienie pokazuje, że w istotnych dla rozwoju Uczelni obszarach odnotowuje procentowy wzrost punktów.

W zależności od profilu i misji pełnionych przez uczelnie rozpatruje się je według następujących grup: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Akademia Techniczno-Humanistyczna jako uczelnia posiadająca uprawnienia habilitacyjne i uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora rozpatrywana jest w grupie uczelni akademickich. 

Więcej →

Studenci w Pradze

Wydarzenia

Kilka dni temu, w ramach aktywności Koła Naukowego „HORYZONT” studenci ATH mieli okazję uczestniczyć w jednodniowej, kolorowej wycieczce do czeskiej Pragi, gdzie towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda i widoki zapierające dech w piersiach. Autokarowy wyjazd stał się więc kolejną z cyklu wędrówek szlakiem pobliskich europejskich stolic, gdy kontekstualność literatury i kultury daje o sobie znać w sposób najbardziej wyraźny.

Więcej →

Międzynarodowa konferencja Katedry Anglistyki

Wydarzenia

W dniach 8–9 czerwca 2017 r. na terenie ATH odbyła się międzynarodowa konferencja Rethinking Directions in Language Teaching and Researching, zorganizowana przez Katedrę Anglistyki. 

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. ATH dr hab. Marek Bernacki. Uczestnicy wydarzenia, glottodydaktycy i językoznawcy wygłosili referaty poświęcone m.in. złożonej problematyce komunikacji w środowisku akademickim za pomocą międzynarodowego języka angielskiego czyli English as a Lingua Franca, wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu języków obcych, a także analizie typowych i atypowych cech wybranych gatunków tekstu czy niektórym zagadnieniom współczesnej translatologii obecnym w kształceniu adeptów zawodu tłumacza.

Więcej →

Cykl szkoleń dla osób 50+

Wydarzenia

Centrum Wymiany Międzynarodowej serdecznie zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych, społecznych i edukacyjnych. Nowoczesny program szkoleniowy opracowany został w ramach Modelu zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie.

Projekt Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno realizowany jest w ramach międzynarodowego partnerstwa (Dobre Kadry.

Więcej →

II Regaty o Puchar Rektora ATH w Żeglarstwie za nami

Wydarzenia

W ubiegłą sobotę 3 czerwca Klub Uczelniany AZS ATH Bielsko-Biała wraz z Akademickim Klubem Żeglarskim „Raksa”, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Samorządem Studenckim ATH Bielsko-Biała zorganizowali II Regaty o Puchar JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku -Białej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego.

Na akwenie jeziora Żywieckiego panowały wspaniałe warunki do uprawiania żeglarstwa, dzięki czemu byliśmy świadkami zaciętej rywalizacji w każdym biegu.

Więcej →

Koncert „Uczucia – przestrzeń wolności”

Wydarzenia

Już 7 czerwca 2017 roku w  auli Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbędzie się premiera koncertu zatytułowanego Uczucia – przestrzeń wolności. Wydarzenie będzie zarazem koncertem dyplomowym wokalistki i studentki III roku filologii polskiej na ATH, Katarzyny Kwaśny. Reżyserią zajął się specjalista w tworzeniu efektów wizualnych i wieloletni dyrektor artystyczny jednego z największych parków rozrywki w Polsce – Bartłomiej Polak. 

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831