Wykład inaugurujący AFH

Wydarzenia

20 października w audytorium L 131 o godz. 11.00-12.30 odbędzie się wykład prof. Ewy Chojeckiej pt. Regionalizm i polskie myślenie o Europie. Spotkanie to zainauguruje trzecią edycję Akademickiego Forum Humanistycznego 2017/2018. Pani prof. Ewa Chojecka, bielszczanka, wybitny historyk sztuki, przez lata związana z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim jest autorką wielu cennych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii i architektury Bielska-Białej.  W imieniu władz dziekańskich Wydziału Humanistyczno-Społecznego zapraszam wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów ATH na spotkanie, którego tematem będzie refleksja historyczno-polityczna wpisująca się w aktualną, dynamicznie zmieniającą się sytuację Europy i Polski Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy! prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej →

Studia w górach – zajęcia w górach

Wydarzenia

W ramach akcji Czyste Beskidy, której głównym organizatorem jest Akademia Techniczno-Humanistyczna, istnieje możliwość przeprowadzenia tego dnia zajęć poza salami wykładowymi. Aby jak najwięcej zainteresowanych osób mogło zaangażować się w wolontariat na rzecz troski o otaczające nas środowisko, władze Akademii wyraziły zgodę i rekomendację na udział wykładowców oraz studentów w tym przedsięwzięciu. Akcja rozpocznie się w piątek 20 października od godz. 8.00, na terenie kampusu ATH (przy budynku L). Warunkiem uczestnictwa w projekcie Czyste Beskidy jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie internetowej czystebeskidy.pl lub w dniu imprezy przy stanowiskach organizatorów. Rejestracja wiąże się z odebraniem pakietów startowych (m. in. darmowy bilet na Szyndzielnię). Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Więcej →

Akademia zainaugurowała rok akademicki 2017/2018

Wydarzenia

10 października 2017 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. O godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla odbyła się Msza św. Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w Auditorium Maximum ATH. Wydarzenie  uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz kościelnych, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni wyższych, a także prezesi firm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej. Po wykonaniu hymnu państwowego  rektor prof. Jarosław Janicki przystąpił do powitania gości i wygłoszenia inauguracyjnego przemówienia. W wystąpieniu rektor poruszył  ważne kwestie związane z m. in. z nowymi regulacjami prawnymi i prezentowaną we wrześniu br. Ustawą 2.0 nazywaną Konstytucją dla nauki,  podnoszeniem poziomu badań naukowych oraz współpracą Akademii z otoczeniem zewnętrznym. – W nadchodzącym roku Akademia staje przed szeregiem nowych wyzwań i zadań. Realizację działań w obszarze nowoczesnego kształcenia umożliwią dwa pozyskane czerwcu br. przez naszą uczelnię projekty, dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których łączna wartość to ponad półtora miliona złotych. Projekt pt. Akademia Kompetentnego Studenta, który będzie realizowany przez Biuro Karier ATH oraz projekt Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku, przygotowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki. Natomiast intensywne działania związane z włączaniem pracodawców w proces kształcenia połączone będę z internacjonalizacją oferty kształcenia. Potrzeba nam także znacznego wzmocnienia badań naukowych, zarówno w dyscyplinach matematyczno-przyrodniczych, technicznych oraz humanistycznych i społecznych. Z satysfakcją przyjmuję duże zaangażowanie – w szczególności młodej – kadry w przygotowane wnioski projektowe zarówno do konkursów krajowych jak i zagranicznych. Wielu z nich udało się pozyskać dofinansowanie, m.in. ze środków

Więcej →

Nowoczesne laboratoria informatyczne REKORD SI

Wydarzenia

Firma REKORD SI producent systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i urzędów – wieloletni partner Akademii Techniczno-Humanistycznej powołała do istnienia Centrum Badawczo-Rozwojowe. W uroczystym otwarciu Centrum, które odbyło się 6 października, uczestniczyli: rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik oraz prof. dr hab. inż. Józef Matuszek. – Przedsiębiorstwo Rekord SI od początku swojej działalności ściśle współpracuje z naszą uczelnią. Wspólnie organizujemy praktyki i staże studenckie, system REKORD.ERP (zintegrowany system do zarządzania) jest wykorzystywany na zajęciach. Firma Rekord brała też  czynny udział w konsultacjach procesu dydaktycznego podczas uruchamiania przez Akademię kierunku informatyka oraz opiniowała program studiów magisterskich w 2015 roku. Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni współpracują z przedsiębiorstwem jako eksperci i konsultanci, a w bieżącym roku akademickim prowadzony jest wspólny wysoko oceniony w skali kraju projekt grantowy STARTER, w ramach którego studenci realizują projekt IT na zlecenie firmy – mówił rektor podczas uroczystego otwarcia. W swoim wystąpieniu rektor nawiązał także do współpracy w obszarze sportu. Prof. Józef Matuszek przybliżył z kolei specyfikę  działań badawczo-naukowych podejmowanych wspólnie przez Firmę REKORD SI oraz Katedrę Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH. Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego REKORD SI daje szansę wzmocnienia dotychczasowej współpracy. – Mam nadzieję, że wspólnie wyznaczać będziemy nowe kierunki innowacyjnego rozwoju w regionie. Warto podkreślić, iż działalność przedsiębiorstwa wpisuje się zarówno w Regionalne Inteligentne Specjalizacje jak i Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w których także ogniskują się badania Akademii i prowadzone przez nią projekty – podkreślał rektor.    

Więcej →

Akademickie Forum Humanistyczne 2017-2018

Bez kategoriiWydarzenia

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej, polecam Państwa uwadze trzecią edycję Akademickiego Forum Humanistycznego (AFH), która rusza od października br. W tym roku akademickim zaplanowaliśmy dziesięć wykładów – pięć z nich wygłoszą goście, pracownicy innych uczelni bądź instytucji kulturalno-oświatowych, natomiast pięć zarezerwowaliśmy dla samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. Wśród zaproszonych gości znalazły się ważne postaci życia naukowego: pani prof. dr hab. Ewa Chojecka – emerytowany pracownik Uniwersytetu Śląskiego, wybitna specjalistka w zakresie historii sztuki i historii Górnego Śląska; dr Bogusław Chorąży i mgr Bożena Chorąży prowadzący w tym roku prace archeologiczne na przedpolu zamku książąt Sułkowskich; Krzysztof Czyżewski – animator kultury, praktyk idei i dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, którego siedziba znajduje się w Sejnach i Krasnogrudzie (w odrestaurowanym dworze przodków Czesława Miłosza); prof. dr hab. Stanisław Obirek, pracownik Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego) – znany poliglota i specjalista w dziedzinie mniejszości religijnych, rozmówca Zygmunta Baumana, oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Śląskiego, krytyk literacki i wybitny znawca twórczości Henryka Sienkiewicza. Program FH Wśród pracowników Wydziału Humanistyczno-Społecznego zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjęli: prof. dr hab. Tomasz Stępień, historyk literatury i specjalista od kultury popularnej, którego życiową pasją są wspinaczki wysokogórskie; prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata – znawca twórczości Bolesława Prusa i literatury modernistycznej; prof. ATH dr hab. Andrzej Gofron – pedagog i filozof; prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta – językoznawczyni specjalizująca się w onomastyce, kierownik ministerialnego, zakończonego niedawno na naszym Wydziale grantu naukowego „Historia nazwisk polskich od XV-XX wieku”, oraz prof. ATH dr

Więcej →

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Wydarzenia

Rektor i Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 10 października 2017 roku o godz. 11.00 w Auditorium Maximum, budynek L, ul. Willowa 2. Program uroczystości: Hymn państwowy Powitanie gości Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dra hab. Jarosława Janickiego Wystąpienie dr Anny Budzanowskiej Dyrektor Generalnej MNiSW Wystąpienia zaproszonych gości Immatrykulacja studentów Wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Urszuli Mazurek „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej” Oprawa muzyczna uroczystości – Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego. Msza święta w intencji studentów i pracowników Uczelni zostanie odprawiona 10 października o godz. 8.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Traugutta 13 w Bielsku-Białej.

Więcej →

Galeria Akademicka ATH zaprasza na wystawy

Wydarzenia

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, sezon wystawienniczy zainaugurowała również Galeria Akademicka ATH mieszcząca się na IV piętrze budynku L. Aktualnie w galerii prezentowana jest wystawa zbiorowa pt. „Porządek i przypadek”.  Biorą w niej udział artyści z Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii i Węgier: Knut, A. Gieraga, A. Wasiak, D. Chapuis, J. Trojan, P. Kwaśny, A. Hałat, J. Cywicki, H. Zoltan, M. Kacperczyk, K. Słuchocka, M. Danski, M. Kojder, D. Gardner, E. Zawada, J. Pamuła, T. Wiktor, A. Olszewski, J. Zak, W. Łuczaj, M. Zdanowicz, J. Treliński, J. Solarek, W. Stelmaszczyk, M. Misiak, M. Radke, M. Kacperska, R. Roy, T. Jędrzejko, S. Łabęcki, E. Gawlikowska-Łabęcka, Ł. Leszczyński, Z. Romańczuk, A. Banachowicz, A. J. Bator. Kuratorami wystawy są: prof. Andrzej Gieraga i prof. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder. Kuratorem bielskiej edycji jest prof. ATH dr hab. Ernest Zawada kurator Galerii Akademickiej ATH. Na najbliższy wernisaż w uczelnianej galerii zapraszamy 24 października o godz. 15.00. Swoją wystawę otworzy wtedy Rena Wota, artystka koncentrująca się na budowie ascetycznych w formie, wielowarstwowych obiektów przestrzennych.

Więcej →

Akcja „Czyste Beskidy” już wkrótce!

Wydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna jako główny organizator zaprasza wolontariuszy do wzięcia udziału w akcji „Czyste Beskidy”, która odbędzie się 20 października. Partnerem merytorycznym akcji jest Stowarzyszenie Czysta Polska – organizator m.in. akcji „Czyste Tatry”. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult. Bielsko położone jest w pięknej okolicy gór Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. W trosce o otaczającą nas przyrodę, w ramach inicjatywy na rzecz ochrony środowiska chcemy posprzątać wybrane, często uczęszczane górskie szlaki, promując tym samym wśród mieszkańców regionu idee wolontariatu. Początek akcji będzie miał miejsce na terenie kampusu ATH od godz. 8.00. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w pakiet startowy składający się m.in. z darmowego biletu umożliwiającego wjazd kolejką linową na Szyndzielnię. Następnie uczestnicy zostaną przewiezieni kilkoma autokarami pod stację kolejki. Na Szyndzielni przewidziano SPOTKANIE NA SZCZYCIE czyli czas na: ECO KONKURS z nagrodami, pokaz filmów górskich, poczęstunek i wspólne zdjęcie, a wszystko przy dźwiękach kapeli góralskiej. Około godz. 13.00 podzieleni na grupy wolontariusze zejdą szlakami do ustalonych punktów (Wapienica Kamping, Dolna Stacja Kolejki, ATH stacja Rowerowa), przy których będą przygotowane kontenery na śmieci. Podstawione autobusy przywiozą uczestników z powrotem na teren kampusu ATH, gdzie na zakończenie akcji odbędzie się „Biesiada Beskidzka” zorganizowana przez Samorząd Studencki ATH. Szczegółowe informacje na temat rejestracji na stronie czystebeskidy.pl Stowarzyszenie Czysta Polska zawiązało się w grudniu 2012 roku. Zamierzone cele stowarzyszenia to podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska; w tym ochrona cennych przyrodniczo obszarów, prowadzenie edukacji ekologicznej; popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego i ekologii; przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu i składowaniu odpadów; realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną

Więcej →

Przychodnia na terenie kampusu ATH

Wydarzenia

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ mieszcząca się przy ul. Willowej 2A, od wielu lat obejmuje opieką medyczną zdeklarowanych pracowników i studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej. Ośrodek zdrowia świadczy usługi miedzy innymi w zakresie:  POZ (lekarz rodzinny), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (wiele przychodni specjalistycznych), medycyny pracy w szerokim zakresie, pracowni diagnostycznych i szczepień ochronnych. W bieżącym roku, w trosce o jakość realizowanych usług, przychodnia zakupiła nowoczesny sprzęt medyczny wykorzystywany w diagnostyce laryngologicznej, okulistycznej, radiologii i chirurgii. Rejestracja studentów i pracowników ATH odbywa się w sekretariacie przychodni, co powoduje łatwiejszy dostęp do lekarzy (skrócone kolejki). Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług przychodni i złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w sekretariacie przychodni pok. 9 (parter) lub telefonicznie pod nr 33/8279259 Więcej informacji: www.wspl-spzoz.ath.bielsko.pl

Więcej →

Awans ATH w rankingu Webometrics

Wydarzenia

Według aktualnego Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata „Webometrics Ranking of World Universities” Akademia Techniczno-Humanistyczna odnotowała awans zajmując 2795. miejsce pośród wszystkich typów uczelni (klasyfikacja objęła ponad 20 tysięcy szkół). W  poprzednich latach, w rankingu światowym Uczelnia zajmowała miejsca pomiędzy 3700 a 3800. Natomiast w zestawieniu z 419. uczelniami polskimi Akademia znalazła się na 52. miejscu. Ranking jest inicjatywą grupy badawczej Cybermetrics Lab, należącej do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) – Najwyższej Rady Badań Naukowych z siedzibą w Madrycie. CSIC znajduje się w czołówce organizacji badawczych w Europie. Głównym celem rankingu jest promowanie akademickiej obecności w internecie, a przez to znaczne zwiększenie transferu naukowej i kulturalnej wiedzy generowanej przez uniwersytety. Wskaźniki internetowe poddawane są szczegółowej analizie według kryteriów: widoczności, wpływu, otwartości i prestiżu. Bierze się pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (ze szczególnym naciskiem na działalność naukową), jak i widoczność , wpływ i znaczenie publikacji internetowych. Webometrics mierzy nie tylko naukowy wpływ działalności uniwersyteckiej, ale także znaczenie transferu osiągnięć naukowych do przemysłu oraz zaangażowanie społeczne (kulturowe i środowiskowe).​

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast