Narodowy Kongres Nauki

Wydarzenia

W Krakowie, w dniach 19-20 września odbył się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ogólnopolskiej debacie nad kształtem nowej ustawy uczestniczyli: rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik. Kongres był podsumowaniem ponad rocznego etapu prac nad nowymi regulacjami. W tym czasie odbyły się liczne debaty, konsultacje i konferencje tematyczne Narodowego Kongresu Nauki. Pełen zakres zmian, które wprowadza reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki znajdują się na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Więcej →

Dofinansowanie dla projektu Biura Karier ATH

Wydarzenia

Projekt pt. Akademia Kompetentnego Studenta, który będzie realizowany przez Biuro Karier ATH, otrzymał dofinansowanie w wysokości 650 000 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Początek realizacji trzyletniego projektu zaplanowany został na grudzień 2017 r. W jego ramach przeprowadzone zostaną działania skierowane do studentów naszej Uczelni, w tym: indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty i kursy, a także 6 edycji Targów Pracy. Szczegóły już wkrótce na stronie Biura Karier www.biurokarier.ath.bielsko.pl.

Więcej →

Druga dodatkowa tura rekrutacji

Wydarzenia

W Akademii Techniczno-Humanistycznej została uruchomiona druga dodatkowa tura e-rekrutacji na kierunki, na których są jeszcze wolne miejsca. Będzie prowadzona w terminie od 21 września 2017 r. do 29 września 2017 r. (do godz. 12:00). Szczegółowe informacje

Więcej →

Czwarty wniosek dofinansowany w konkursie „Miniatura”

Wydarzenia

Wniosek pn. Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wieku dr Anity Jarczok z Wydziału Humanistyczno-Społecznego jako czwarty z ATH otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Miniatura”. Jest to kolejny wniosek, którego wartość sięga górnej granicy – dr A. Jarczok na realizację swojego działania badawczego otrzyma 48 600 zł (maksymalna wysokość budżetu to 50 000 zł). Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne złożone wnioski oczekujące rozpatrzenia!

Więcej →

Angliści doskonalili się w ATH

Wydarzenia

W dniach 15-17 września br. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się 26. edycja Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Współorganizatorem konferencji był Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia IATEFL oraz rektor ATH prof. Jarosław Janicki. – To zaszczyt, że gościmy uczestników tak ważnej konferencji. Nasi pracownicy, współorganizatorzy konferencji z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tego  wydarzenia. Składam podziękowania na ręce dziekana, który włożył wiele trudu, żeby obecna edycja konferencji odbyła się w Akademii Techniczno-Humanistycznej – mówił rektor. Prawie 700. zarejestrowanych uczestników wzięło udział w zajęciach z zakresu skutecznej komunikacji, innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego i szeroko pojętej dydaktyki językowej, przeprowadzonych przez specjalistów z Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Rosji, Słowacji i USA. Wielu nauczycieli skorzystało również z szerokiej oferty wydawnictw, które prezentowały się podczas konferencji. Wszystkie wykłady, warsztaty oraz debaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Więcej →

Dni otwarte Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

Wydarzenia
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na Dni otwarte, które odbędą się w dniach 25–29 września 2017 roku. Zaproszenie szczególnie skierowane jest do Uczniów klas maturalnych. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 wykładem pt.  „110 lat lotnictwa – dalej, szybciej, wyżej…” W trakcie kolejnych dni uczestnicy wezmą udział w interesujących warsztatach, laboratoriach i pokazach z zakresu m. in. automatyki, robotyki czy procesów logistycznych. Bardzo ciekawie zapowiada się Wystawa Techniczna, podczas której zaprezentowane będą pojazdy zabytkowe, militarne oraz współczesne – wzbudzające ogromne emocje wśród młodzieży. W każdym dniu przewidzianych jest 9 grup po około 20 osób. Prosimy o wybranie grup, które tematycznie najbardziej Państwu odpowiadają. W przypadku chęci wzięcia udziału w Dniach otwartych, należy dokonać rejestracji online. Rejestracja obowiązuje grupy zorganizowane. Reprezentantem grupy (szkoły, klasy) powinien być nauczyciel. Liczba miejsc na poszczególne atrakcje jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe opisy poszczególnych atrakcji - „Harmonogram”. ZAPRASZAMY UWAGA: Rejestracja grupy na Dni Otwarte Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH, jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, szkoła) osoby reprezentującej grupę (nauczyciela) przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH, dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i organizacji Dni Otwartych WBMiI*. *Administratorem danych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała. Dane osobowe (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, szkoła) będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rejestracji i organizacji Dni Otwartych WBMiI. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości dokonania rejestracji grupy na Dni Otwarte WBMiI. Tak było Więcej →

Dni otwarte Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydarzenia

We wrześniu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otwiera swoje drzwi dla wszystkich stojących przed wyborem kierunku studiów. Na Dni otwarte w dniach 18-22 września zaprasza Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. Pierwsze 4 dni zorganizowane będą w formie tematycznych laboratoriów, ostatni dzień – piątek, nazwany „Pożegnaniem lata” będzie serią interdyscyplinarnych lekcji-wykładów, dotyczących zagadnień z zakresu środowiska, inżynierii materiałowej i astronomii.  Wśród tematów znajdą się m.in.: „Dlaczego liście opadają?”, „Czasem słońce, czasem deszcz czyli o prognozowaniu pogody”, „Zmiany pór roku na niebie”, „Czy kurtka może myśleć za właściciela? -inteligentna odzież”.   Harmonogram Dni otwartych Zgłoszenia z podaniem liczebności grup, należy wysyłać do piątku 15.09.2017 na adres esuchanek@ath.bielsko.pl   Ponadto WIMBiŚ zaprasza w roku akademickim 2017/2018 na serię spotkań popularyzujących naukę, według następującego harmonogramu: Halloween z dynią na karku – 27 październik 2017 – 1 dzień wykładów Choinka inna niż wszystkie – 21 grudzień 2017 – 1 dzień wykładów Laboratoria dla szkół – 22-26 styczeń 2018 – 5 dni – laboratoria Walę(en)tynki  –  14 luty 2018 – 1 dzień wykładów Open lab – 11-15 czerwiec 2018 – 5 dni zajęć laboratoryjnych.​  

Więcej →

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydarzenia

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI: automatyki i robotyki, informatyki I i II stopnia, mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia, zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia. Projekt będzie trwał przez dwa lata od listopada 2017 roku do października 2019 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach PO WER będzie przeznaczone na wynagrodzenia stażystów i ich opiekunów ze strony przedsiębiorstwa, na zakup materiałów niezbędnych do stażu, na koszty: dojazdów, wymaganych badań, ubezpieczenia stażysty, bądź zakwaterowania studenta. W projekcie zaplanowano staże trzymiesięczne (12 tygodni) dla 127 studentów lub absolwentów. Szczegóły projektu i regulamin stażowy już wkrótce na stronie wydziałowej www.wbmii.ath.bielsko.pl

Więcej →

Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza na premierę studencką

Wydarzenia

5 października o godzinie 19:00 zapraszamy serdecznie na premierę studencką spektaklu pt. „Św. Idiota” w reżyserii Janusza Opryńskiego.  Będzie to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ na zakończenie wieczoru odbędzie się spotkanie publiczności z aktorami. Na spektakl obowiązuje specjalna cena biletów – 20 zł dla studentów i pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bilety specjalne są do kupienia wyłącznie w kasie teatru. Informacje o spektaklu na stronie teatru: http://teatr.bielsko.pl/spektakl/sw-idiota

Więcej →

Kolejna Miniatura dla pracownika ATH!

Wydarzenia

Projekt pt. „Mezomorfizm i kinetyka krystalizacji poliamidu 6” opracowany przez dr inż. Monikę Basiurę-Cembalę z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH zakwalifikował się do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN.  Wniosek został wysoko oceniony, a na działania naukowe otrzymał aż 47 520 zł (maksymalnie na projekt można otrzymać 50 000 zł). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Więcej informacji o tym i innych projektach naukowo-badawczych oraz działalności i współpracy naukowej można znaleźć na stronie Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast