Informacje dotyczące COVID-19
Kontynuacja zdalnego nauczania do 28 lutego 2021 roku

Kontynuacja zdalnego nauczania do 28 lutego 2021 roku

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 7 stycznia 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zawieszone zostają na okres od dnia 10 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

Zobacz więcej
Kontynuacja zdalnego nauczania do 10 stycznia 2021 roku

Kontynuacja zdalnego nauczania do 10 stycznia 2021 roku

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 27 listopada 2020 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zawieszone zostają na okres od dnia 30 listopada 2020 roku do dnia 10 stycznia 2021 roku zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

Zobacz więcej

Informacja Działu Kadr.
Kontynuacja pracy zdalnej do 3 stycznia 2021 roku.

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do dnia 03.01.2021 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona.

Jednocześnie przypominamy, że:

  1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00 lub.
Zobacz więcej

Informacja Działu Kadr.
Kontynuacja pracy zdalnej do 29 listopada br.

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do 29.11.2020 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona.

Jednocześnie przypominamy, że:

  1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00 lub.
Zobacz więcej
Kontynuacja zdalnego nauczania do 29 listopada

Kontynuacja zdalnego nauczania do 29 listopada

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 22 października 2020 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Stacjonarne zajęcia dydaktyczne przeprowadzane na terenie uczelni zostają zawieszone od dnia 26 października 2020 do dnia 29 listopada 2020. Odbędą się one w tych samych dniach i godzinach, jednak w trybie zdalnym.

Studenci otrzymają informacje o zmianie trybu zajęć od prowadzących.

Zobacz więcej
Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych

Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 9 października 2020 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Stacjonarne zajęcia dydaktyczne przeprowadzane na terenie uczelni (z wyłączeniem immatrykulacji) zostają zawieszone od dnia 10 października 2020 do dnia 25 października 2020. Odbędą się one w tych samych dniach i godzinach, jednak w trybie zdalnym.

Zobacz więcej

Informacja Działu Kadr. Kontynuacja pracy zdalnej do 31.10

Pozostałe komunikaty

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do 31.10.2020 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona.

Jednocześnie przypominamy, że:

  1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00 lub.
Zobacz więcej

Zarządzenie JM Rektora ATH

Zarządzenia JM Rektora

JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH wydał zarządzenie nr 1437/2019/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Prosimy o zapoznanie się treścią Zarządzenia.

Ankieta wstępna

Zobacz więcej
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym).

Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast