Informacje dotyczące COVID-19

Zarządzenie Nr 1512/2020/2021 Rektora ATH z dnia 9 kwietnia br.

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie Nr 1512/2020/2021  w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny w Intranecie.

Zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1508/2020/2021 Rektora ATH

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 26 marca 2021 roku JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH wydał zarządzenie nr 1508/2020/2021 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. urlopu wypoczynkowego

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny w Intranecie.

Zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1507/2020/2021 Rektora ATH

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 26 marca 2021 roku JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH wydał zarządzenie nr 1507/2020/2021 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Niniejsze zarządzenie uchyla zarządzenie Nr 1503/2020/2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zobacz więcej

Zarządzenie JM Rektora ATH

Zarządzenia JM Rektora

JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH wydał zarządzenie nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst powyższego aktu prawnego jest dostępny w Intranecie.

Ankieta

Zobacz więcej

Informacja Działu Kadr.
Kontynuacja pracy zdalnej do 30 kwietnia 2021 roku.

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do dnia 30.04.2021 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona.

Jednocześnie przypominamy, że:
1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00

Zobacz więcej
Kontynuacja zdalnego nauczania do 30 września 2021 roku

Kontynuacja zdalnego nauczania do 30 września 2021 roku

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 26 lutego 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zawieszone zostają na okres od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

Zobacz więcej

Informacje dotyczące szczepienia dla nauczycieli akademickich przeciwko COVID-19

Pozostałe komunikaty

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do szczepienia przeciw COVID-19 do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłoszono 192 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni. Czekamy na wyznaczenie terminu szczepień, które będą przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej al. Armii Krajowej 101 (II piętro). O terminie i godzinie szczepienia będą Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast