Informacje dotyczące COVID-19

Zarządzenie Nr 1624/2021/2022 Rektora ATH z dnia 23 marca 2022 roku

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 23 marca 2022 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie: zarządzenie Nr 1624/2021/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1618/2021/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny również w Intranecie.

Zobacz więcej

Komunikat Rektora

Komunikaty JM Rektora

Szanowni Państwo!

W związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi rozwoju pandemii COVID-19, jakie płyną z państwowych instytucji monitorujących sytuację w naszym kraju, możemy spodziewać się, że w najbliższych tygodniach restrykcje sanitarne ulegną znacznemu złagodzeniu i stopniowo nasza praca powróci do formy w pełni stacjonarnej.

W praktyce najbliższy miesiąc (marzec) zaplanowany jest jako czas przejściowy, w którym nasza praca odbywać się będzie w formie hybrydowej (częściowo stacjonarnej).

Zobacz więcej

Informacja Działu Kadr.
Możliwość pracy zdalnej od dnia 26.01.2022 r. do dnia 20.02.2022 r.

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, poleca wykonywanie pracy zdalnej od dnia 26.01.2022 r. do dnia 20.02.2022 r. wszystkim pracownikom, którzy mają możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj wykonywanej przez nich pracy, z zastrzeżeniem że:

  1. ​Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.)
Zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1598/2021/2022 Rektora ATH z dnia 9 grudnia 2021

Informacje dotyczące COVID-19Zarządzenia JM Rektora

W dniu 9 grudnia 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie nr 1598/2021/2022 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny w załączniku oraz Intranecie ATH.

Zobacz więcej

Ostatnie terminy szczepienia przeciw COVID-19

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

Szanowni Państwo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w dniach 16.11.2021 r. (wtorek) w godz. 13:00-14:00 oraz 17.11.2021 r. (środa) w godz. 13:00-14:00, będzie szczepiła chętne osoby  jednorazową szczepionką przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Szczepionki przeznaczone są dla studentów naszej Uczelni. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej oferty. Są to ostatnie terminy szczepienia!

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekretariatem Przychodni pod numerem telefonu 33-82-79-259.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831