Informacje dla studentów

Ostatnie terminy szczepienia przeciw COVID-19

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

Szanowni Państwo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w dniach 16.11.2021 r. (wtorek) w godz. 13:00-14:00 oraz 17.11.2021 r. (środa) w godz. 13:00-14:00, będzie szczepiła chętne osoby  jednorazową szczepionką przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Szczepionki przeznaczone są dla studentów naszej Uczelni. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej oferty. Są to ostatnie terminy szczepienia!

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekretariatem Przychodni pod numerem telefonu 33-82-79-259.

Zobacz więcej

Szczepienie przeciw COVID-19

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

Szanowni Państwo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w dniu 9.11.2021 r. (wtorek) od 9:00-13:00, będzie szczepiła chętne osoby, jednorazową szczepionką przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Szczepionki przeznaczone są dla studentów naszej Uczelni. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej oferty. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekretariatem Przychodni pod numerem telefonu 33-82-79-259.

Zobacz więcej

Szczepienie przeciw COVID-19

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

Szanowni Państwo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w dniu 29.10.2021 r. (piątek) od 9:00-12:00, będzie szczepiła chętne osoby, jednorazową szczepionką przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Szczepionki przeznaczone są dla studentów naszej Uczelni. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej oferty. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekretariatem Przychodni pod nr: 33-82-79-259.

Zobacz więcej
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym).

Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii.

Zobacz więcej
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Techniczno-Humanistycznej

W nadchodzącym roku akademickim zajęcia będą odbywały się zarówno na terenie uczelni (zajęcia praktyczne), jak i w tzw. systemie zdalnym (wykłady, konwersatoria, itd.).

Wprowadzenie powyższych zmian podyktowane jest sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia.

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020 r., natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych według harmonogramu dla danego kierunku.

Transmisja Inauguracji nowego roku akademickiego odbędzie się 6 października o godzinie 11.00.

Zobacz więcej

Przedłużenie ważności legitymacji

Informacje dla studentów

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartą na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

W związku z powyższym nie ma konieczności osobistego stawienia się na uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Zobacz więcej

New safety regulations in Poland. Information for Erasmus+ students at the University of Bielsko-Biala

Informacje dla studentów

Dear Students,

There are new regulations introduced by the Polish Prime Minister from March 25th :
1. You can leave your home ONLY  if you are going for food, medicine or to clinic.
2. If you are going out – you can go ALONE or only  with one person.
3. If you are using public transport – distance of min.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831