Informacje dla studentów
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym).

Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii.

Zobacz więcej
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Techniczno-Humanistycznej

W nadchodzącym roku akademickim zajęcia będą odbywały się zarówno na terenie uczelni (zajęcia praktyczne), jak i w tzw. systemie zdalnym (wykłady, konwersatoria, itd.).

Wprowadzenie powyższych zmian podyktowane jest sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia.

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020 r., natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych według harmonogramu dla danego kierunku.

Transmisja Inauguracji nowego roku akademickiego odbędzie się 6 października o godzinie 11.00.

Zobacz więcej

Przedłużenie ważności legitymacji

Informacje dla studentów

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartą na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

W związku z powyższym nie ma konieczności osobistego stawienia się na uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Zobacz więcej

Komunikat dla studentów Erasmus+ przebywających poza granicami kraju – skrócenie mobilności

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

W związku z obecną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 studenci przebywający poza granicami naszego kraju w ramach programu Erasmus+, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji  mogą w każdym momencie zakończyć mobilność i powrócić do kraju. Wcześniejszy powrót zostanie potraktowany jako przypadek wystąpienia „siły wyższej”.

Zobacz więcej

Health and administrative procedures for Erasmus+ students at the University of Bielsko-Biala

Informacje dla studentów

Dear Students,

due to Prime Minister decision all international connections are stopped and the borders are closed. So far in Poland we have 150 cases of SARS-CoV-2 infection.

We also confirm that at the University of Bielsko-Biala we have no case of infection with coronavirus due to date. University’s authorities introduces all necessary procedures to guarantee all students and academic staff security.

Zobacz więcej

Ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał Rozporządzenie (poz.420) o przedłużeniu ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do 31 maja 2020 roku. W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białe, zalecam odłożenie prolongaty legitymacji na maj 2020 roku.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast