Komunikaty Dziekanów

Komunikat Dziekana WNoZ w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

Drodzy pracownicy, drodzy studenci,
W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju związaną z szerzeniem się koronowirusa, czynnika etiologicznego ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości i stosowanie się do następujących zasad, wytycznych i rekomendacji:

Obszar dydaktyki
1. Zajęcia realizowane w formie klasycznej są zawieszone do odwołania.
2. Zgodnie z rekomendacją prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Prof. ATH dra hab. inż. Tomasza Knefla, zajęcia dydaktyczne mają być realizowane w formie elektronicznej – zgodnie z harmonogramem.

Zobacz więcej

Komunikat Dziekana WZiT w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

Drodzy Pracownicy i Studenci,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce PROSZĘ O BEZWZGLĘDNE OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z PRACOWNIKAMI / STUDENTAMI. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych studenci WSZELKIE SPRAWY ZAŁATWIĆ MOGĄ DROGA ELEKTRONICZNĄ. Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia. W przypadku braku możliwości wykonania kopii elektronicznej dokumentu z podpisem student może wysłać dokument w wersji elektronicznej bez podpisu (podpis będzie można uzupełnić w terminie późniejszym).

Zobacz więcej

Komunikat Dziekana WBMiI w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski oraz komunikatami Władz Rektorskich Akademii Techniczno-Humanistycznej proszę o przyjęcie od poniedziałku 16 marca do odwołania następujących zasad działania wszystkich Jednostek WBMI w tym Dziekanatu WBMI.

W szczególności proszę Kierowników Jednostek oraz Pracowników o organizację pracy tak aby do minimum ograniczyć wzajemne bezpośrednie kontakty pomiędzy osobami.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831