Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Ogólnopolskie badanie stanu zdrowia psychicznego studentów

Ogólnopolskie badanie stanu zdrowia psychicznego studentów

AktualnościKomunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Zespole badaczy (prof. dr hab. n.med. Andrzej Kiejna, dr hab. n.med. Tomasz Adamowski, prof. UM, prof. dr hab. Karol Kozak) zwrócił sie do nas z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu ogólnopolskiego badania stanu zdrowia psychicznego studentów w sytuacji przedłużającej się pandemii i zdalnego realizowania studiów.

Badanie jest prowadzone ujednoliconą metodologią stworzoną przez World Mental Health Survey Consortium przy Uniwersytecie Harvarda i jest monitorowane przez WHO, za pośrednictwem platformy Qualtrics.

Zobacz więcej
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym).

Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii.

Zobacz więcej
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Techniczno-Humanistycznej

W nadchodzącym roku akademickim zajęcia będą odbywały się zarówno na terenie uczelni (zajęcia praktyczne), jak i w tzw. systemie zdalnym (wykłady, konwersatoria, itd.).

Wprowadzenie powyższych zmian podyktowane jest sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia.

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020 r., natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych według harmonogramu dla danego kierunku.

Transmisja Inauguracji nowego roku akademickiego odbędzie się 6 października o godzinie 11.00.

Zobacz więcej
Informacja w sprawie uczelnianego adresu emailowego studenta

Informacja w sprawie uczelnianego adresu emailowego studenta

AktualnościKomunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta (nie powinno się używać w tym celu prywatnych kont).

​Każdy student ATH posiada adres poczty elektronicznej w domenie @student.ath.edu.pl,  który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/. Aktywowane konto służy również do uwierzytelniania w usługach takich jak EDUROAM, Office365 oraz e-Uczelnia.

Zobacz więcej

Informacja w sprawie wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Pomimo czasowego odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wynikającego z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego (Zarządzenie nr 1380/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2020 roku​) informuję, że na chwilę obecną świadczenia dla studentów i doktorantów nie są zagrożone i będą wypłacane terminowo.

Zobacz więcej

Tryb zdalnego nauczania

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Szanowni Państwo,
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie proszę o zastąpienie tradycyjnego nauczania, zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Proszę, aby materiały związane z realizacją programu studiów (dla tych form zajęć, dla których jest to możliwe) były przekazywane systematycznie, zgodnie z planem zajęć.

Zobacz więcej

Obrony prac dyplomowych

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH skierował pismo do Państwa Dziekanów wszystkich wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie obron prac dyplomowych. W piśmie czytamy, że obrony prac dyplomowych mogą odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustalenie terminu oraz obrona pracy dyplomowej może być przeprowadzona tylko na wyraźną, pisemną prośbę dyplomanta o przeprowadzenie obrony w trakcie okresu zawieszenia zajęć, złożoną do Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wraz z szczegółowym uzasadnieniem.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831