Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Informacja w sprawie uczelnianego adresu emailowego studenta

Informacja w sprawie uczelnianego adresu emailowego studenta

Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta (nie powinno się używać w tym celu prywatnych kont).

​Każdy student ATH posiada adres poczty elektronicznej w domenie @student.ath.edu.pl,  który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/. Aktywowane konto służy również do uwierzytelniania w usługach takich jak EDUROAM, Office365 oraz e-Uczelnia.

Zobacz więcej

Informacja w sprawie wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Pomimo czasowego odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wynikającego z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego (Zarządzenie nr 1380/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2020 roku​) informuję, że na chwilę obecną świadczenia dla studentów i doktorantów nie są zagrożone i będą wypłacane terminowo.

Zobacz więcej

Tryb zdalnego nauczania

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Szanowni Państwo,
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie proszę o zastąpienie tradycyjnego nauczania, zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Proszę, aby materiały związane z realizacją programu studiów (dla tych form zajęć, dla których jest to możliwe) były przekazywane systematycznie, zgodnie z planem zajęć.

Zobacz więcej

Obrony prac dyplomowych

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH skierował pismo do Państwa Dziekanów wszystkich wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie obron prac dyplomowych. W piśmie czytamy, że obrony prac dyplomowych mogą odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustalenie terminu oraz obrona pracy dyplomowej może być przeprowadzona tylko na wyraźną, pisemną prośbę dyplomanta o przeprowadzenie obrony w trakcie okresu zawieszenia zajęć, złożoną do Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wraz z szczegółowym uzasadnieniem.

Zobacz więcej

Ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał Rozporządzenie (poz.420) o przedłużeniu ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do 31 maja 2020 roku. W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białe, zalecam odłożenie prolongaty legitymacji na maj 2020 roku.

Zobacz więcej

Świadczenia dla studentów

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

W związku z Zarządzeniem Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dotyczącym odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej przez Uczelnię, w tym również kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich, organizowanych w ramach Uczelni, uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej zmianie ulega termin złożenia wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora z dnia 20 marca 2020 r.

Zobacz więcej

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.

Zobacz więcej

Komunikat w sprawie Domu Studenckiego

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Władze Uczelni postanawiają:
1. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenckim.
2. Wprowadza się zakaz odwiedzin w Domu Studenckim przez gości zewnętrznych.
3. Zakaz odwiedzin dotyczy osób niebędących Pracownikami lub Studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Informacje i zapytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz podejmowanymi w Uczelni działaniami ograniczającym zagrożenie zarażenia koronawirusem należy kierować:
– Pocztą elektroniczną na adresy: kancelaria@ath.bielsko.pl

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast