Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Świadczenia dla studentów

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

W związku z Zarządzeniem Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dotyczącym odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej przez Uczelnię, w tym również kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich, organizowanych w ramach Uczelni, uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej zmianie ulega termin złożenia wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora z dnia 20 marca 2020 r.

Zobacz więcej

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.

Zobacz więcej

Komunikat w sprawie Domu Studenckiego

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Władze Uczelni postanawiają:
1. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenckim.
2. Wprowadza się zakaz odwiedzin w Domu Studenckim przez gości zewnętrznych.
3. Zakaz odwiedzin dotyczy osób niebędących Pracownikami lub Studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Informacje i zapytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz podejmowanymi w Uczelni działaniami ograniczającym zagrożenie zarażenia koronawirusem należy kierować:
– Pocztą elektroniczną na adresy: kancelaria@ath.bielsko.pl

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast