Komunikaty JM Rektora

Komunikat Rektora

Komunikaty JM Rektora

Szanowni Państwo!

W związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi rozwoju pandemii COVID-19, jakie płyną z państwowych instytucji monitorujących sytuację w naszym kraju, możemy spodziewać się, że w najbliższych tygodniach restrykcje sanitarne ulegną znacznemu złagodzeniu i stopniowo nasza praca powróci do formy w pełni stacjonarnej.

W praktyce najbliższy miesiąc (marzec) zaplanowany jest jako czas przejściowy, w którym nasza praca odbywać się będzie w formie hybrydowej (częściowo stacjonarnej).

Zobacz więcej
Komunikat JM Rektora. Funkcjonowanie Akademii po 25 maja br.

Komunikat JM Rektora. Funkcjonowanie Akademii po 25 maja br.

AktualnościKomunikaty JM Rektora
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy i Studenci,
 
w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu realizacji i nie mogły odbyć się w trybie zdalnym (dotyczy to np. zajęć
Zobacz więcej

Komunikat JM Rektora

Komunikaty JM Rektora

Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy i Studenci,

w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbywać się będę w trybie zdalnym do 15 maja br.  W trybie zdalnym nadal działać będzie także administracja Akademii.

Obowiązuje Zarządzenie nr 1380/2019/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1377/2019/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej​ i nie przewiduje się jego uchylenia aż do ww.

Zobacz więcej

Komunikat JM Rektora

Komunikaty JM Rektora

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Władze Uczelni postanawiają:
1. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenckim.
2. Wprowadza się zakaz odwiedzin w Domu Studenckim przez gości zewnętrznych.
3. Zakaz odwiedzin dotyczy osób niebędących Pracownikami lub Studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Informacje i zapytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz podejmowanymi w Uczelni działaniami ograniczającym zagrożenie zarażenia koronawirusem należy kierować:
– Pocztą elektroniczną na adresy: kancelaria@ath.bielsko.pl

Zobacz więcej

Komunikat JM Rektora

Komunikaty JM Rektora

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2),  proszę o wstrzymanie do odwołania wyjazdów i przyjazdów z Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Pracownicy, studenci i doktoranci, którzy przebywali ostatnio w wymienionych wyżej krajach i regionach powinni ograniczyć aktywność społeczno-zawodową i pozostać w domu przez okres 14 dni.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831