Informacje dotyczące COVID-19

Informacja w sprawie wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Pomimo czasowego odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wynikającego z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego (Zarządzenie nr 1380/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2020 roku​) informuję, że na chwilę obecną świadczenia dla studentów i doktorantów nie są zagrożone i będą wypłacane terminowo.

Zobacz więcej

Informacja o przyjmowaniu pacjentów w WSPL

Pozostałe komunikaty

Szanowni Państwo,
w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami oraz zgodnie z zaleceniami NFZ i MON, realizacja świadczeń w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 a, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, do odwołania, odbywać się będzie w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Zobacz więcej

Komunikat dla studentów Erasmus+ przebywających poza granicami kraju – skrócenie mobilności

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

W związku z obecną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 studenci przebywający poza granicami naszego kraju w ramach programu Erasmus+, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji  mogą w każdym momencie zakończyć mobilność i powrócić do kraju. Wcześniejszy powrót zostanie potraktowany jako przypadek wystąpienia „siły wyższej”.

Zobacz więcej

Komunikat Dziekana WNoZ w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

Drodzy pracownicy, drodzy studenci,
W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju związaną z szerzeniem się koronowirusa, czynnika etiologicznego ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości i stosowanie się do następujących zasad, wytycznych i rekomendacji:

Obszar dydaktyki
1. Zajęcia realizowane w formie klasycznej są zawieszone do odwołania.
2. Zgodnie z rekomendacją prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Prof. ATH dra hab. inż. Tomasza Knefla, zajęcia dydaktyczne mają być realizowane w formie elektronicznej – zgodnie z harmonogramem.

Zobacz więcej

Health and administrative procedures for Erasmus+ students at the University of Bielsko-Biala

Informacje dla studentów

Dear Students,

due to Prime Minister decision all international connections are stopped and the borders are closed. So far in Poland we have 150 cases of SARS-CoV-2 infection.

We also confirm that at the University of Bielsko-Biala we have no case of infection with coronavirus due to date. University’s authorities introduces all necessary procedures to guarantee all students and academic staff security.

Zobacz więcej

Komunikat Biblioteki ATH

Informacje dotyczące COVID-19Pozostałe komunikaty

W związku z Zarządzeniem Nr 1374/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Biblioteka od 17 marca przechodzi na pracę zdalną. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy:

Wypożyczalnia: wypozyczalnia@biblioteka.ath.bielsko.pl

pozostałe agendy: biblioteka@ath.bielsko.pl

Zobacz więcej

Komunikat Dziekana WZiT w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

Drodzy Pracownicy i Studenci,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce PROSZĘ O BEZWZGLĘDNE OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z PRACOWNIKAMI / STUDENTAMI. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych studenci WSZELKIE SPRAWY ZAŁATWIĆ MOGĄ DROGA ELEKTRONICZNĄ. Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia. W przypadku braku możliwości wykonania kopii elektronicznej dokumentu z podpisem student może wysłać dokument w wersji elektronicznej bez podpisu (podpis będzie można uzupełnić w terminie późniejszym).

Zobacz więcej

Komunikat Dziekana WBMiI w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski oraz komunikatami Władz Rektorskich Akademii Techniczno-Humanistycznej proszę o przyjęcie od poniedziałku 16 marca do odwołania następujących zasad działania wszystkich Jednostek WBMI w tym Dziekanatu WBMI.

W szczególności proszę Kierowników Jednostek oraz Pracowników o organizację pracy tak aby do minimum ograniczyć wzajemne bezpośrednie kontakty pomiędzy osobami.

Zobacz więcej

Podstawowe informacje i ważne kontakty

Informacje dotyczące COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2, podajemy ważne adresy i numery telefonów, pod którymi można uzyskać potrzebne infornacje.

Ważne telefony

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22 w pozostałe dni i godziny tel. 504 022 816

Numer alarmowy
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast