Zarządzenia JM Rektora

Zarządzenie Nr 1624/2021/2022 Rektora ATH z dnia 23 marca 2022 roku

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 23 marca 2022 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie: zarządzenie Nr 1624/2021/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1618/2021/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny również w Intranecie.

Zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1598/2021/2022 Rektora ATH z dnia 9 grudnia 2021

Informacje dotyczące COVID-19Zarządzenia JM Rektora

W dniu 9 grudnia 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie nr 1598/2021/2022 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny w załączniku oraz Intranecie ATH.

Zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1541/2020/2021 Rektora ATH z dnia 9 czerwca 2021

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 9 czerwca 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie nr 1541/2020/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w zarządzeniu nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny w Intranecie.

Zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1501/2020/2021 Rektora ATH z dnia 30 kwietnia br.

Zarządzenia JM Rektora

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenia w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 1501/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pełny tekst zarządzenia jest dostępny w Intranecie.

Zobacz więcej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831