Wykład prof. Ryszarda Koziołka odwołany

Informacje

Informuję, że wykład prof. dr hab. Ryszarda Koziołka „Krzywdzące słowa i obrazy”, zaplanowany w ramach Akademickiego Forum Hmanistycznego w dniu 12 czerwca br., został odwołany. Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie jesienią 2018 r. Informacja o nowym terminie wykładu prof. Koziołka zostanie podana na stronach ATH i WHS.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej →

„Refleksy wyobraźni” w Galerii Akademickiej

Informacje

W części promocyjnej Galerii Akademickiej do 29 czerwca trwa wystawa malarstwa Jolanty Knapek pt. „Refleksy wyobraźni”. Wernisaż wystawy, z udziałem JM Rektora ATH prof. dr. hab. Jarosława Janickiego, odbył się 5 czerwca br.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii!

 

Więcej →

Szkolenie Koła Naukowego Content 3.0 z modą w tle

Informacje

14 maja odbyło się kolejne szkolenie Koła Naukowego Content 3.0 dla pracowników, studentów oraz absolwentów ATH w Bielsku-Białej. Spotkania dedykowane są wszystkim, którzy interesują się tematyką rozwoju osobistego na rynku pracy, budowaniem własnego wizerunku w mediach społecznościowych, znajomością marketingu internetowego i poznaniem tajników współczesnego public relations. Na szkolenia zapraszani są eksperci, specjaliści z różnych dziedzin współczesnego marketingu, branży IT oraz zarządzania.

Więcej →

Wizyty naukowe prof. Kazimierza Nikodema w Chinach i Wietnamie

Informacje

W dniach 30.04-6.05. br. prof.dr.hab. Kazimierz Nikodem z Katedry Matematyki przebywał na Uniwersytecie w Jiaxing w Chinach. Na zaproszenie Prof. Li Lin brał udział w zorganizowanym tam Workshopie  i wygłosił na nim przeglądowy referat pt. „ On strongly convex functions”.

Następnie, na zaproszenie Prof. Xuan Duc Ha Truong, prof. Nikodem pojechał do Hanoi, gdzie w Wietnamskim Instytucie  Zaawansowanych Badań Matematycznych (VIASM) wygłosił wykład na temat wyników swoich badań z zakresu wypukłych funkcji wielowartościowych.  

Więcej →

Nabór na studia podyplomowe

Informacje

Trwa nabór na nową edycję studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne oraz na studia podyplomowe Terapia pedagogiczna. Planowany termin uruchomienia edycji – październik 2018 r.

Dokumenty można składać do 30 czerwca 2018 roku w budynku B, pokój 110.

Kontakt: dr Ewa Kochanowska 536524259​

Więcej →

Zaproszenie na wykład

Informacje

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Bielsku-Białej Zaprasza na wykład pt.: Mechanika w świetle rozwoju matematyki – na przykładzie mechaniki Newtona. Autor: prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, Warszawa.

Termin: 18 kwietnia 2018 /Środa/ Godz. 11:00-12:00, Sala: L238.

Przewodniczący Oddziału

Stanisław Zawiślak, Prof. ATH

Więcej →

Spotkanie informacyjne – Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informacje

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie ogłosiło Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Konkurs dedykowany jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Wsparciem mogą zostać objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę aplikujące wspólnie z przedsiębiorstwami o wsparcie na prowadzenie prac B+R. Ponadto beneficjentem w ww. konkursie mogą być spółki celowe, spółki typu spin off czy spin out.

Więcej →

Studenci WZiT wspierają lokalny biznes

Bez kategoriiInformacje

Początkiem marca 2018 roku, w ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie firmą (specjalność Zarządzanie firmą), prowadzonych przez dr inż. Dudzik-Lewicką, zainicjowano cykl zajęć, w trakcie których studenci ostatniego roku studiów magisterskich będą próbowali swoich sił w konsultingu studenckim.

Unikalna idea konsultingu studenckiego sprowadza się do budowania pomostu między światem akademickim a światem biznesu. Z jednej strony konsulting studencki daje im możliwość posmakowania rzeczywistego kontaktu z wymagającym klientem i samodzielnego decydowania o priorytetowych sprawach firmy, z drugiej strony samodzielna realizacja projektu biznesowego pozwala studentom na sprawdzenie poziomu swojej wiedzy.

Więcej →

Zbiórka na rzecz hospicjum

Informacje

Za zgodą prof. ATH dr hab. Czesława Ślusarczyka, prorektora ds. studenckich i kształcenia w dniach 26-27 marca 2018 r. Samorząd Studencki przeprowadzi na terenie Akademii, zbiórkę na rzecz Hospicjum stacjonarnego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

 

Zapraszamy do  udziału.

 

Samorząd Studencki ATH

Lucyna Jakobsche

Koordynator ds. kontaktu uczelni ze stacjonarnym Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej

 

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831