Ogłoszenie konkursowe na stanowisko starszego wykładowcy

Konkursy

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
POZYCJA: starszy wykładowca
DYSCYPLINA: budowa i eksploatacja maszyn
Data ogłoszenia: 05.01.2018
Ważne do: 31.01.2018
STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: budowa i eksploatacja maszyn, silniki spalinowe, procesy spalania, systemy sterowania silników

Wymagania stawiane kandydatom to:
1. uzyskany stopień doktora nauk technicznych (obroniona praca doktorska o tematyce związanej z silnikami spalinowymi),

Więcej →

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko starszego wykładowcy

Konkursy

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
POZYCJA: starszy wykładowca
DYSCYPLINA: informatyka
Data ogłoszenia: 05.01.2018
Ważne do: 31.01.2018
STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, programowanie, bazy danych, aplikacje webowe, usługi sieciowe, języki programowania

Wymagania stawiane kandydatom to:
1. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej
2. Dorobek naukowy i dydaktyczny
3. Doświadczenie w nauczaniu przedmiotów związanych z nauczaniem języków programowania PASCAL, C++, Java, C#, JavaScript, HTML

Więcej →

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko adiunkta

Konkursy

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
POZYCJA: adiunkt
DYSCYPLINA: informatyka
Data ogłoszenia: 05.01.2018
Ważne do: 31.01.2018
STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, programowanie, bazy danych, aplikacje biznesowe i internetowe, uczenie maszynowe

Wymagania stawiane kandydatom to:
– stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki,
– znajomość zagadnień związanych z programowaniem w językach obiektowych i funkcyjnych,
– znajomość relacyjnych i nierelacyjnych baz danych,
– znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania takich jak wzorce architektoniczne i projektowe i techniki testowania oprogramowania,
– znajomość zagadnień związanych z metodami numerycznymi, optymalizacją i sztucznymi sieciami neuronowymi
– dorobek naukowy w zakresie informatyki,
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
– dobra znajomość języków polskiego i angielskiego

Wymagane dokumenty:
– zgłoszenie do konkursu
– CV
– kopie dyplomów
– lista publikacji
– oświadczenie Kandydata stwierdzające, że ATH będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej w przypadku wygrania konkursu.

Więcej →

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko starszego wykładowcy

Konkursy

INSTYTUCJA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Techniczno–Humanistycznej
MIASTO: Bielsko–Biała
STANOWISKO: Starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: Wychowanie fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.01.2018r.
LINK DO STRONY: www.swfis.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Starszy wykładowca, wychowanie fizyczne

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania konkursowe:
– ukończone studia magisterskie na kierunku Wychowanie Fizyczne (z przygotowaniem pedagogicznym),
– kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni publicznej,
– stopień trenera II klasy piłki siatkowej (mile widziane stopnie instruktorskie w innych dyscyplinach sportowych, np.

Więcej →

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko asystenta

Konkursy

INSTYTUCJA:  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: transport
DATA OGŁOSZENIA OFERTY: 20.12.2017
TERMIN ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA OFERT: 05.02.2018
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl,  e-mail: dwzit@ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, transport, mechanika, metody numeryczne

OPIS:
Od kandydatów wymaga się:
– ukończenia studiów II lub III stopnia w specjalnościach: transport lub mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn;
– predyspozycji do pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym w wyższej uczelni;
– komunikatywnej znajomości angielskiego;
– dyspozycyjności;
– znajomość zagadnień związanych ze środkami transportu, bezpieczeństwem i ochroną środowiska w transporcie i/lub umiejętność programowania ewentualnie znajomość programu Matlab (Mathcad), dorobek naukowy i/lub dydaktyczny będą dodatkowymi atutami;

Więcej →

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko wykładowcy

Konkursy

INSTYTUCJA: Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej
MIASTO: Bielsko–Biała
STANOWISKO: Wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: Metodyka nauczania języka angielskiego/Translatoryka
DATA OGŁOSZENIA: 18.12.2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.01.2018r.
LINK DO STRONY: www.sjo.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: wykładowca, język angielski

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania konkursowe:
– ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),
– specjalność nauczycielska albo specjalizacja z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego lub translatoryki,
– doświadczenie w pracy dydaktycznej w wyższej publicznej uczelni (min.7 lat),
– udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego (technicznego, medycznego i biznesowego).

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831