Rekrutacja na stanowisko: konserwator

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: konserwator (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, podstawowy system czasu pracy-„ Umowa na zastępstwo” godziny pracy od 700 do 1500). Od kandydatów oczekujemy: – wykształcenie zawodowe, preferowane techniczne, – dokładności i odpowiedzialności, – wysokiej kultury osobistej, – umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej, – doświadczenie w ogrodnictwie – dodatkowy atut -aktualne uprawnienia SEP, Zadania: – Utrzymanie czystości na terenie Uczelni w okresie całego roku kalendarzowego w tym: w okresie zimowym odśnieżanie, w okresie letnim dbanie o tereny zielone i ciągi komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem działania pod kątem bezpieczeństwa pieszych i pojazdów samochodowych, – Pomoc w przygotowywaniu różnych uroczystości ( układanie stołów, wynoszenie mebli itp.), – Naprawa drobnych usterek, – Pomoc w przemieszczaniu  sprzętu, – Prace konserwatorskie,< - Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami BHP i ppoż, - Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnie z zakresem obowiązków.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: sprzątaczka

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Sprzątaczka  (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, podstawowy system czasu pracy, umowa na zastępstwo, godziny pracy od 1300 do 2100). Od kandydatów oczekujemy: – wykształcenie zawodowe , – dokładności i sumienności, – wysokiej kultury osobistej, – umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej, Zadania: – Utrzymanie należytej czystości w przydzielonych pomieszczeniach, łącznie z oknami. – Utrzymanie czystości w całym obiekcie, a szczególnie na korytarzach, klatkach schodowych, WC. – Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków do utrzymania czystości. – Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: laborant (pracownik inżynieryjno-techniczny)

Rekrutacja
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: laborant (pracownik inżynieryjno-techniczny)   Od kandydatów do zatrudnienia w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska oczekuje się: • Wykształcenia co najmniej średniego - mile widziane wyższe • Komunikatywności, staranności, chęci do nauki, zaangażowania i wysokiej kultury osobistej • Bardzo dobrej organizacji pracy • Umiejętności budowania pozytywnego wizerunku uczelni • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym • Umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet) • Znajomości obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz umiejętności wykonywania podstawowych prac laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej • Dobrej organizacja czasu pracy oraz umiejętności pracy w zespole • Odpowiedzialności za wykonywaną pracę • Odporności na stres • Prawo jazdy • Umiejętności pracy pod presją czasu Zadania: • Przygotowywanie odczynników, materiałów, hodowli mikroorganizmów do realizacji procesu dydaktycznego oraz badań naukowych • Dbałość o terminowe wypełnianie zleconych obowiązków • Prowadzenie bieżącego monitoringu rozchodu/przychodu odczynników i szczepów wzorcowych mikroorganizmów, oraz ich dokumentowanie • Przygotowywanie zbiorczych planów zakupów dla Zakładu • Postępowanie w ramach pełnionych obowiązków zgodne z zasadami BHP w laboratoriach   Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo. Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do 17 sierpnia 2018 roku na adres e-mail: praca@ath.bielsko.pl, w tytule maila proszę dopisać „laborant” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała - Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „laborant”. -------------------- Załączniki: Ogłoszenie wraz z oświadczeniem Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydata/ki na stanowisko Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości (Biuro Karier ATH, ½ etatu, umowa o pracę) ——————– WYMAGANIA • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, zarządzanie, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego; • praktyczna wiedza w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmującą m. in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań); • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie przedsiębiorczości; • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach); • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej; • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: Doradca zawodowy

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydata/ki na stanowisko Doradca zawodowy (Biuro Karier ATH, pełen etat, umowa o pracę) ——————– WYMAGANIA • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, zarządzanie, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego; • Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami); • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach); • Aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy; • Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej; • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Dodatkowo: • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; • Wysoka kultura osobista; • Nastawienia na realizację celów; • Duże zaangażowanie i motywacja do pracy; • Dobra organizacja pracy własnej; • Dobra znajomość pakietu MS Office. ZAKRES OBOWIĄZKÓW • Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla studentów, w  tym: • Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy bądź kontynuacji kształcenia; • Pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, przeprowadzenie diagnozy jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych; • Udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania się niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych; • Dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego dla każdego uczestnika projektu; • Udzielanie wsparcia w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia; • Uczestniczenie w zadaniach realizowanych w ramach projektu „Akademia

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: sprzątaczka

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Sprzątaczka (Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, umowa na zastępstwo, godziny pracy od 5.00-13.00) Od kandydatów oczekujemy: • wykształcenie zawodowe , • dokładności i sumienności, • wysokiej kultury osobistej, • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831