Rekrutacja na stanowisko: konserwator

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: konserwator (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, podstawowy system czasu pracy-„ Umowa na zastępstwo” godziny pracy od 700 do 1500).

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenie zawodowe, preferowane techniczne,
– dokładności i odpowiedzialności,
– wysokiej kultury osobistej,
– umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
– doświadczenie w ogrodnictwie
– dodatkowy atut -aktualne uprawnienia SEP,

Zadania:
– Utrzymanie czystości na terenie Uczelni w okresie całego roku kalendarzowego w tym: w okresie zimowym odśnieżanie, w okresie letnim dbanie o tereny zielone i ciągi komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem działania pod kątem bezpieczeństwa pieszych i pojazdów samochodowych,
– Pomoc w przygotowywaniu różnych uroczystości ( układanie stołów, wynoszenie mebli itp.),
– Naprawa drobnych usterek,
– Pomoc w przemieszczaniu  sprzętu,
– Prace konserwatorskie,< - Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami BHP i ppoż, - Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnie z zakresem obowiązków.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: sprzątaczka

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Sprzątaczka

 (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, podstawowy system czasu pracy, umowa na zastępstwo, godziny pracy od 1300 do 2100).

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenie zawodowe ,
– dokładności i sumienności,
– wysokiej kultury osobistej,
– umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,

Zadania:
– Utrzymanie należytej czystości w przydzielonych pomieszczeniach, łącznie z oknami.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: laborant (pracownik inżynieryjno-techniczny)

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: laborant (pracownik inżynieryjno-techniczny)

 

Od kandydatów do zatrudnienia w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska oczekuje się:
• Wykształcenia co najmniej średniego – mile widziane wyższe
• Komunikatywności, staranności, chęci do nauki, zaangażowania i wysokiej kultury osobistej
• Bardzo dobrej organizacji pracy
• Umiejętności budowania pozytywnego wizerunku uczelni
• Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• Umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet)
• Znajomości obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz umiejętności wykonywania podstawowych prac laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej
• Dobrej organizacja czasu pracy oraz umiejętności pracy w zespole
• Odpowiedzialności za wykonywaną pracę
• Odporności na stres
• Prawo jazdy
• Umiejętności pracy pod presją czasu

Zadania:
• Przygotowywanie odczynników, materiałów, hodowli mikroorganizmów do realizacji procesu dydaktycznego oraz badań naukowych
• Dbałość o terminowe wypełnianie zleconych obowiązków
• Prowadzenie bieżącego monitoringu rozchodu/przychodu odczynników i szczepów wzorcowych mikroorganizmów, oraz ich dokumentowanie
• Przygotowywanie zbiorczych planów zakupów dla Zakładu
• Postępowanie w ramach pełnionych obowiązków zgodne z zasadami BHP w laboratoriach

 

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydata/ki na stanowisko
Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości
(Biuro Karier ATH, ½ etatu, umowa o pracę)

——————–

WYMAGANIA

• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, zarządzanie, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego;
• praktyczna wiedza w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmującą m.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: Doradca zawodowy

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydata/ki na stanowisko
Doradca zawodowy
(Biuro Karier ATH, pełen etat, umowa o pracę)

——————–

WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, zarządzanie, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego;
• Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
• Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach);
• Aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy;
• Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
• Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Więcej →

Rekrutacja na stanowisko: sprzątaczka

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko:
Sprzątaczka
(Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, umowa na zastępstwo, godziny pracy od 5.00-13.00)

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie zawodowe ,
• dokładności i sumienności,
• wysokiej kultury osobistej,
• umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831