Ogłoszenie drugiego przetargu ograniczonego pisemnego

Sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem niniejszego postępowania jest: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 40/12 (czterdzieści łamane przez dwanaście) obręb ewidencyjny nr 0082 Dolne Przedmieście, o pow. 0,0573 ha (pięćset siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe) oraz własność posadowionych na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość (budynki mieszkalne oznaczone w rejestrze budynków nr ewidencyjny: 246, 247, oraz budynek przemysłowy oznaczony w rejestrze budynków nr 248 ) objęte księgą wieczystą nr BB1B/ 00057610/0 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć łamane przez zero) Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831