Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH
Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

Aktualności
W krakowskim Wydawnictwie UNIVERSITAS ukazała się monografia naukowa „The Sephardim-Slavonic Language Contact in Bosnia. The last Period (1918-1941). Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941)”. Autorem tej niezwykle cennej pracy o tematyce językoznawczo-historycznej jest prof. ATH dr hab. Piotr Żurek, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.

 

Przedmiotem badań prof. Żurka stał się unikatowy w skali światowej, niestety powoli umierający język ladino, zwany też językiem judeo-espanol, którym posługiwali się Żydzi Seferdyjczycy zamieszkujący do 1492 roku Półwysep Iberysjski. Po wygnaniu z Królestwa Hiszpanii, użytkownicy języka ladino znaleźli schronienie na terenach wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Znaczna ich część trafiła na Bałkany, osiedlając się w trudno dostępnym terytorium dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Dzięki oddaleniu od frankofońskiego centrum język jude-espanol przetrwał jako unikatowy zabytek językoznawczy i świadectwo niezwykle ciekawej grupy społecznej, która wypracowała przez wieki bardzo bogatą kulturę i literaturę (świadczą o tym dokumenty przechowywane w Historycznym Archiwum Miasta Sarajewa).

 

Wydana równolegle w języku polskim i angielskim, opatrzona przedmową Jakoba Finci, Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Bośni i Hercegowiny i wydana w prestiżowej oficynie monografia naukowa prof. Piotra Żurka staje się bardzo mocnym ogniwem dyscypliny naukowej językoznawstwo w ATH przed ewaluacją zapowiedzianą w roku 2022.

 

prof. Marek Bernacki

 

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast