Centrum Języka Polskiego ATH

Czas na polski!

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Zob. https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie

 

Centrum Języka Polskiego zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem kursów języka polskiego jako obcego. Powstało z myślą o cudzoziemcach, którzy przyjeżdżają do Bielska-Białej, by podjąć pracę lub studia i chcą nauczyć się języka polskiego, a także poznać bliżej naszą kulturę. Centrum tworzą wykwalifikowani i doświadczeni dydaktycy, wieloletni pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej.

 

dr Lidia Romaniszyn-Ziomek – kierownik Centrum Języka Polskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Polonistyki ATH, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2013-2015 pracowała na Uniwersytecie w Lizbonie, gdzie miała okazję promować język oraz kulturę polską jako wykładowca i lektor z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Agata Ostrowska-Knapik – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunkt w Instytucie Neofilologii ATH, absolwentka filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tłumacz przysięgły języka czeskiego; ukończyła kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego organizowany przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

mgr Maria Kubica – ukończyła studia podyplomowe pn. Nauczanie języka polskiego jako obcego prowadzone na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; absolwentka neofilologii (filologia słowiańska) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; wielokrotnie członkini komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Zajęcia prowadzą także:

dr Anna Foltyniak-Pękala
dr Ewelina Gajewska
dr Krzysztof Feruga
dr Marcin Ziomek

 

Kursy – oferta

– Kursy na zamówienie – program i liczba godzin dostosowane do potrzeb odbiorcy
– Kursy standardowe (różne poziomy)

Współpraca i realizacje

– Centrum realizuje obecnie intensywny 120-godzinny kurs języka polskiego dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy oraz organizuje kursy ekspresowe we współpracy z Urzędem Miasta Bielska-Białej.
– W ramach pomocy Ukrainie nauczyciele z ATH zorganizowali darmowe ekspresowe kursy języka polskiego dla osób przybyłych do Bielska-Białej po 24 lutego 2022 r. Kursy odbywały się w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni. Objęły 6 najbardziej potrzebnych działów tematycznych, które miały za zadanie pomóc kursantom w codziennej komunikacji w Polsce.

************

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 5-6 listopada 2022 r. i obejmie poziom B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). Informacje dotyczące rejestracji na egzamin zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego potrzebny jest osobom, które chcą udokumentować znajomość języka polskiego na określonym poziomie. Certyfikat co najmniej na poziomie B1 umożliwia podjęcie studiów w języku polskim, uzyskanie obywatelstwa polskiego lub uzyskanie statusu długoterminowego rezydenta UE.

——————–

Kontakt

centrumjp@ath.bielsko.pl
Lidia Romaniszyn-Ziomek 607 534 964

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831