Rejestracja na egzamin

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Rejestracja na egzamin 15-16 kwietnia 2023 r. rozpocznie się w połowie lutego. Prosimy śledzić informacje na stronie.

Formularz zgłoszeniowy: obecnie rejestracja jest zamknięta

 

Zgłoszenie na egzamin krok po kroku:
W celu zgłoszenia się na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, należy:
– wypełnić formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny po otwarciu naboru)
– poczekać na wiadomość mailową z informacją od organizatora (proszę sprawdzić także folder SPAM),
– po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu miejsca na liście, wpłacić równowartość 150 EUR na konto wskazane w wiadomości mailowej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji
– potwierdzającej przyznanie miejsca na egzamin (dokładna kwota w PLN zostanie podana – obowiązuje przelicznik kursu euro z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę, wg tabeli NBP),
– przesłać potwierdzenie wpłaty na adres wskazany ww. wiadomości mailowej,
– czekać na ostateczne potwierdzenie przyjęcia na egzamin wysłane przez organizatorów oraz dalsze informacje dotyczące egzaminu, które zostaną przesłane w kolejnej wiadomości mailowej.

 

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na egzamin decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy wpłat wykonanych bez naszego potwierdzenia rejestracji.
Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

W przypadku otrzymania wiadomości mailowej o zakwalifikowaniu się tylko na listę rezerwową, w przeciągu kilku dni organizatorzy prześlą kolejną wiadomość z informacją o ewentualnych wolnych miejscach.

W przypadku przekroczonego limitu przyjęcia osób na liście głównej oraz zapełnieniu listy rezerwowej kandydat otrzyma informację o braku miejsc i nieprzyjęciu na egzamin.

 

____________________

Regulamin dla osób zdających:
Pobierz plik / Regulamin egzaminów certyfikatowych ATH
Kontakt: egzaminjp@ath.bielsko.pl

 

Lista ośrodków, które organizują egzaminy certyfikatowe oraz informacje o tym, jak zarejestrować się na egzamin są dostępne na stronie: certyfikatpolski.pl/rejestracja-na-egzamin.

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu:
PDF1 INFORMACJA_podmioty-uprawnione-1

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla osób o specjalnych potrzebach:
certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831