Czek na realizację projektu

Czek na realizację projektu

Wydarzenia

5 października  br. rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz  podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski podpisali umowę na realizację projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Na realizację projektu Wydział Nauk o zdrowiu ATH otrzymał 10 mln zł. Podczas spotkania rektor odebrał symboliczny czek.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczyli również: ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia  Jerzy Szafranowicz – dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Czaplińska – dyrektor Wydziału Zdrowia oraz Przemysław Drabek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej, Małgorzata Szwed – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk – prorektor ds. studenckich i kształcenia ATH, prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobińskidziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH, Łukasz Siekliński – kanclerz ATH i członkowie zespołu projektowego.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831