Dofinansowanie dla „Świata i Słowa”

Dofinansowanie dla „Świata i Słowa”

Wydarzenia

Wydawane na naszej Uczelni od 2003 roku pismo zostało beneficjentem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie czasopism naukowych.

Znalezienie się na liście tytułów przewidzianych do finansowania jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia rangi pisma. Ma to szczególne znaczenie w związku z wdrażaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i planami Ministerstwa zakładającymi gruntowne zmiany rynku polskich czasopism naukowych. Spodziewamy się, że wysoka ocena, jaką recenzenci wystawili proponowanej przez Redakcję wizji rozwoju „Świata i Słowa”, zaważy na pozycji pisma na liście czasopism punktowanych.

Suma przyznanych środków to 93610 zł. Realizacja projektu potrwa 2 lata i przewiduje między innymi zwiększenie umiędzynarodowienia pisma, jego obecności w bazach informacji naukowej a także zinformatyzowanie procesu redakcyjnego.

prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast