Dofinansowanie Konferencji „Inżynier XXI wieku” w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka
Dofinansowanie Konferencji „Inżynier XXI wieku” w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka

Dofinansowanie Konferencji „Inżynier XXI wieku” w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka

Aktualności
Projekt Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku” przygotowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki został wysoko oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymał dofinansowanie w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzyma 75 tys. zł dofinansowania na wsparcie X i XI edycji konferencji „Inżynier XXI wieku” w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna. Wydarzenie, w którym biorą udział studenci i doktoranci jest ważnym polem wymiany wiedzy dla młodych badaczy, a wszystkie dotychczasowe edycje miały charakter bezpłatny dla uczestników.

Podczas konferencji „Inżynier XXI wieku” uczestnicy biorą udział w wykładach, warsztatach i prezentacjach sprzętu jak również mają możliwość przedstawienia własnych dokonań: zespołowych i autorskich oraz wykonanych przez siebie urządzeń. Wydarzenie to jest również okazją do spotkania i wymiany doświadczeń lub nawiązania współpracy z przedstawicielami przemysłu lub innymi ośrodkami naukowymi. W konferencji biorą udział bowiem przedsiębiorcy z branży automotive, IT i elektryczno-maszynowej, którzy przedstawiają tendencje i uwarunkowania rozwoju przemysłu oraz demonstrują działanie nowych urządzeń, oprogramowania i technologii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało wszystkie koszty za zasadne i dobrze uzasadnione. Projekt o dofinansowanie z pomocą dziekanów i pracowników WBMiI przygotowała i złożyła dr inż. Dorota Więcek.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast