Dofinansowanie na studenckie staże

Dofinansowanie na studenckie staże

Wydarzenia

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI: automatyki i robotyki, informatyki I i II stopnia, mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia, zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.

Projekt będzie trwał przez dwa lata od listopada 2017 roku do października 2019 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach PO WER będzie przeznaczone na wynagrodzenia stażystów i ich opiekunów ze strony przedsiębiorstwa, na zakup materiałów niezbędnych do stażu, na koszty: dojazdów, wymaganych badań, ubezpieczenia stażysty, bądź zakwaterowania studenta.

W projekcie zaplanowano staże trzymiesięczne (12 tygodni) dla 127 studentów lub absolwentów.

Szczegóły projektu i regulamin stażowy już wkrótce na stronie wydziałowej www.wbmii.ath.bielsko.pl

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831