Doktorat honoris causa dla prof. M. Trombskiego
Doktorat honoris causa dla prof. M. Trombskiego

Doktorat honoris causa dla prof. M. Trombskiego

Wydarzenia

Profesor Marek Trombski, pierwszy rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 27 maja br. otrzymał tytuł doktora honoris causa naszej uczelni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich z całego kraju, a także władz miasta i powiatu.

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski urodził się 14 września 1937 roku w Łodzi. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi. W 1960 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie następnie rozpoczął pracę zawodową jako konstruktor w Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych. W roku 1967 prof. Marek Trombski uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w roku 1972 – stopień doktora habilitowanego, a w 1989 roku – tytuł profesora nauk technicznych.

W maju 1969 r. został skierowany do współorganizowania Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Profesor Marek Trombski był pierwszym dziekanem i współtwórcą Wydziału Budowy Maszyn w tejże Filii. W 1987 objął stanowisko Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej z zadaniem jej usamodzielnienia. W 2001 r. w wyniku przekształcenia Filii, powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, a prof. Marek Trombski został powołany na pierwszego Rektora nowo utworzonej uczelni. Pełnił tę funkcję przez kolejne dwie kadencje – aż do 2008 roku. W latach 2009-2013 był rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W latach 1994-1997 był wojewodą bielskim, natomiast w okresie 1998-2006 – zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podczas uroczystości nadania tytułu JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH podkreślał:

Nie będą z pewnością nadużyciem słowa: bez Profesora Marka Trombskiego Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej nie byłaby w miejscu, w którym się obecnie znajduje.

 

Wywiad z Doktorem honoris causa prof. Markiem Trombskim.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego wydarzenia.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831