Duże dofinansowanie dla projektu IITiMP
Duże dofinansowanie dla projektu IITiMP

Duże dofinansowanie dla projektu IITiMP

Wydarzenia

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, decyzją z dnia 29 sierpnia przyznało finansowanie dla projektu „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D”. Beneficjentem tego projektu jest Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH, a konsorcjantami Finotech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i InnoPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wysokość dofinansowania wynosi 3 387 290,25 zł, a wartość projektu 3 796 831,25 zł.

Przystąpienie do projektu poprzedziło podpisanie umowy o współpracy z firmą Finotech Sp. z o.o.

Celem projektu jest wytworzenie koncentratów na bazie polimerów termoplastycznych zawierających grafen i jego pochodne, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych, innowacyjnych filamentów stosowanych w druku 3D. Zaangażowanie w projekcie partnerów przemysłowych, którzy są wiodącymi na rynku polskim producentami filamentów stosowanych w technologii przyrostowej (druk 3D), pozwoli na szybkie i niskonakładowe zastosowanie projektowanych masterbaczy w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednocześnie wprowadzenie na rynek nowego wyrobu uzyskiwanego w klasycznym procesie wytłaczania da potencjalnym nabywcom narzędzie do szybkiego i taniego prototypowania nowych wyrobów, w których będzie można zastosować kompozyt z udziałem grafenu. Druk 3D, w tym metoda osadzania topionego materiału (FDM), jest najtańszym i najszybszym sposobem projektowania i wytwarzania urządzeń we wszystkich dziedzinach współczesnego przemysłu.

W ramach projektu za kwotę 900 tys. zł planowany jest zakup wysokiej klasy urządzeń badawczych do analizy fizykochemicznej materiałów.

Uzyskane środki pozwolą nie tylko na opracowanie nowych możliwości aplikacyjnych grafenu, ale także na prowadzenie badań nad nowymi materiałami na światowym poziomie.

Pomysłodawcą  projektu jest prof. ATH Ryszard Fryczkowski, który od lat zajmuje się badaniami nad zastosowaniem grafenu. Wymiernym efektem tych badań jest opracowanie materiału do druku 3D, który posłużył firmie Innoplast i Finotech do wydrukowania pomnika Kazimiery Alberti, która od 2018 roku gości na skwerze poetów na naszym kampusie.

Zdjęcie pomnika: Łukasz Klimaniec

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831