Działalność Koła Naukowego pol-IM-er w dobie pandemii
Działalność Koła Naukowego pol-IM-er w dobie pandemii

Działalność Koła Naukowego pol-IM-er w dobie pandemii

Aktualności
W dniach 11-13 maja 2020 roku odbyła się, w formie online, VI edycja międzynarodowej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł„, w której wziął udział student Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH.

Udział w konferencji wzięli młodzi pracownicy nauki, doktoranci, przedstawiciele start-upów i studenci, którzy zaprezentowali referaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych.

Obszary tematyczne konferencji obejmowały zagadnienia związane z: społeczną odpowiedzialnością uczelni, nowymi technologiami informatycznymi (ICT), energetyką, mechaniką, mechatroniką i nanotechnologiami, gospodarką surowcami mineralnymi, ochroną środowiska oraz ekonomią i zarządzaniem.

Naszą uczelnię reprezentował Tobiasz Gabryś – student Inżynierii Materiałowej, Przewodniczący Koła Naukowego pol-IM-er – który zaprezentował poster pt. „Zastosowanie tlenku grafenu jako fungicydu i bakteriocydu stosowanego w rolnictwie”..

Z dumą informujemy, że Tobiasz Gabryś zajął pierwsze miejsce w „VIII sesji posterowej: Ochrona Środowiska i Energetyka „.

Gratulujemy!

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast