Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego
Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego

Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego

Aktualności

Trwają prace interdyscyplinarnego zespołu pracowników z Katedry Polonistyki i Instytutu Neofilologii WHS oraz pracowników z innych katedr i wydziałów nad realizacją projektu „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego. Opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia”. 

Obecnie prace skupiają się nad głównym celem projektu – opracowaniu nowego modułu specjalizacyjnego „Dziennikarstwo obywatelskie”, którego wdrożenie planowane jest na studiach licencjackich i magisterskich z filologii polskiej.

W ramach projektu opracowano już wyniki raportu z badań ankietowych i rozmów z grupą fokusową. W kolejnych miesiącach opracowane zostaną również: portal edukacyjny z otwartymi zasobami edukacyjnymi, dostarczający narzędzi do edukacji w trybie online lub hybrydowym, interdyscyplinarny podręcznik do dziennikarstwa obywatelskiego, a także cykl 15 wykładów video, dostępnych na portalu edukacyjnym.

Projekt jest realizowany przez zespół pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz partnerskiego Uniwersytetu w Tromsø (Arktyczny Uniwersytet Norwegii). Operatorem przedsięwzięcia jest Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831