Eksperci kolejny raz wymienili doświadczenia w dziedzinie audytu

W dniu 22 lutego 2018 roku w auli Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się II Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej. Spotkanie z udziałem ekspertów, członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej dotyczyło przygotowania organizacji do stosowania nowych przepisów RODO. Współorganizatorami spotkania byli: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Polskie Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o., Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej i Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

Obrady otworzył  JM Rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej prof. Jarosław Janicki, witając przybyłych gości.

W Podbeskidzkim Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej oprócz ekspertów, udział wzięli m.in. pracownicy ATH, przedstawiciele innych wyższych uczelni oraz przedstawiciele urzędów miejskich i gminnych.

Prelekcje przygotowane przez krajowych ekspertów dotyczyły przede wszystkim tematyki bezpieczeństwa informacji. Jest to bardzo ważna kwestia w związku z uchwalonymi zmianami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wejściem do krajowego porządku prawnego z dniem 25 maja 2018 r. W związku z powyższym powstaje potrzeba edukowania , wypracowywania wspólnych stanowisk w tym zakresie aby uchronić organizację przed potencjalnymi błędami.

Wymieniona  przez ekspertów wiedza i przemyślenia zapewne zaowocują na przyszłość, a synergia tych doświadczeń przysporzy wymiernych korzyści wszystkim uczestnikom tego spotkania, zwłaszcza w kontekście  udoskonalenia zarządzania poszczególnymi jednostkami.

Obrady poprowadziła Koordynator ds. Systemu Kontroli Zarządczej dr Katarzyna Piskrzyńska.

 

dr Katarzyna Piskrzyńska

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831