Eksploatacja pojazdów – nowe studia inżynierskie w ATH
Eksploatacja pojazdów – nowe studia inżynierskie w ATH

Eksploatacja pojazdów – nowe studia inżynierskie w ATH

Wydarzenia

Od października br. w Akademii Techniczno-Humanistycznej uruchomione zostaną nowe studia inżynierskie na kierunku Eksploatacja pojazdów. To oferta dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu budowy i użytkowania pojazdów, projektowania zrównoważonego transportu, zasad rekonstrukcji wypadków drogowych czy wyceny szkód komunikacyjnych.

Eksploatacja pojazdów to nowy, praktyczny kierunek studiów inżynierskich na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, stworzony jako odpowiedź na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowania branży automotive i rynku pracy. Łączy w sobie zarówno zagadnienia budowy pojazdów czy podstaw mechaniki ruchu, jak i specjalistyczną wiedzę związaną z np. rekonstrukcją wypadków drogowych i wyceną szkód komunikacyjnych. Dodatkowo, zajęcia wzbogacają tematy związane z ochroną środowiska i rozwojem transportu.

Program studiów został przygotowany we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami branży samochodowej, działającymi w regionie (daje to możliwość odbycia praktyk u licznych partnerów uczelni). Praktyczne umiejętności i wiedza zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na znalezienie zatrudnienia w: działach transportu i utrzymania ruchu przedsiębiorstw, firmach transportowych o różnej specyfice działania, stacjach obsługi i napraw pojazdów, firmach budujących infrastrukturę drogową, stacjach kontroli pojazdów, a także w działach obsługi pojazdów w policji i innych służbach ratowniczych – czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu eksploatacji i wykorzystania pojazdów.

Absolwenci kierunku mogą uzyskać w ramach studiów prawo jazdy kategorii C i uprawnienia diagnosty samochodowego. Ponadto studia przygotowują do egzaminu na certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego.

Uruchomienie kierunku Eksploatacja pojazdów w ATH ma mocne podstawy w potrzebach regionalnego rynku pracy, czego dowodzą nie tylko badania potrzeb społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, ale również opinie o projekcie, jakie płyną z otoczenia.

W stolicy Podbeskidzia zarejestrowanych jest obecnie blisko 180 tysięcy samochodów, a liczba ta z roku na rok wzrasta. Siłą rzeczy potrzebujemy nie tylko mechaników samochodowych, ale także diagnostów czy rzeczoznawców motoryzacyjnych. Cieszy fakt, że w programie nowego kierunku znajdzie się także miejsce na zagadnienia związane z oddziaływaniem pojazdów na środowisko, recyklingiem surowców odzyskanych po zezłomowaniu samochodów i zrównoważonym rozwojem transportu. Te zagadnienia są mi bardzo bliskie, gdyż szeroko rozumiana ochrona środowiska jest jednym z priorytetów mojej samorządowej pracy.

Jarosław Klimaszewski,
Prezydent Miasta Bielska-Białej

Taki kierunek studiów na uczelni ATH w Bielsku-Białej jest bardzo potrzebny. Jego absolwenci nie będą mieli problemu ze znalezieniem ciekawej pracy – zarówno w przemyśle samochodowym, jak i technicznym zapleczu motoryzacji oraz w firmach transportowych. Obserwujemy obecnie stały wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconych inżynierów samochodowych, dysponujących wiedzą na temat nowych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów samochodowych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Na rynku pracy brakuje inżynierów mających wiedzę i praktykę w zakresie eksploatacji pojazdów wyposażonych w napędy hybrydowe i elektryczne. Znaczna elektronizacja całych samochodów, jak i ich podzespołów, problemy związane z eksploatacją pojazdów elektrycznych i ich baterii wymagają wykształcenia nowej generacji specjalistów.

dr inż. Arkadiusz Stojecki,
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

 

Więcej informacji:
https://www.kssip.ath.bielsko.pl/dzialalnosc-dydaktyczna

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831