Kalendarz wydarzeń
15 lat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Nie tak dawno minęło piętnaście lat współpracy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów tworzących na naszej uczelni Wydział Nauk o Zdrowiu. Dzięki ogromnej życzliwości władz rektorskich Akademii Techniczno-Humanistycznej, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz wielu dyrekcji placówek służby zdrowia współpracujących z Wydziałem, spełnione zostały ambitne cele wyznaczone na początku istnienia WNoZ.

 

Garść wspomnień, czyli krótka historia utworzenia Wydziału

Historia naszego Wydziału rozpoczyna się wraz z Uchwałą Senatu Akademii Techniczno- Humanistycznej z dnia 5 marca 2004 roku, w której podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej uczelni poprzez wprowadzenie kształcenia w zawodzie pielęgniarki. Kolejną Uchwałą Senatu z dnia 23 września 2005 podjęto decyzję o utworzeniu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydział na początku istnienia mieścił się w budynku przy ul. Konopnickiej 6 – w dawnym Medycznym Studium Zawodowym. To tam zorganizowano pierwsze sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria umiejętności pielęgniarskich. Tam również znalazła swoją siedzibę Filia Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej wraz z czytelnią.

W październiku 2005 r. po raz pierwszy Wydział uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Na studia dzienne spośród 135 kandydatów na podstawie konkursu świadectw przyjęto 67 studentów, którzy odebrali indeksy z rąk ówczesnego rektora, prof. Marka Trombskiego. Oprócz studiów dziennych uruchomiono wtedy również zaoczne „studia pomostowe” dla pielęgniarek, na które przyjęto aż 70 osób. Od roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęto realizację projektu „Pielęgniarki i Pielęgniarze z licencjatem”, dzięki któremu „studia pomostowe” na kierunku studiów „Pielęgniarstwo” finansowane były ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach działania „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” w realizacji projektu „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Od roku 2008 do roku 2011 studia pomostowe finansowane były na podstawie zawieranych z Ministerstwem Zdrowia umów o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Pierwsze egzaminy dyplomowe na studiach pomostowych odbyły się w lutym 2007 r. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał rektor ATH – prof. Marek Trombski oraz ówczesny dziekan Wydziału, dr n. med. Teresa Grzywna. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.10.2009 r. Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku studiów „Ratownictwo Medyczne”. Uruchomienie tego kierunku studiów było możliwe dzięki funduszom z projektu „Ratownik medyczny z licencjatem”, który był realizowany w latach 2009-2013. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w roku akademickim 2009/2010 przyjmując 51 studentów na studia stacjonarne. Trzy lata później, w czerwcu 2012 roku, pierwsi absolwenci przystąpili do egzaminów dyplomowych. Pierwszych 17 absolwentów „Ratownictwa Medycznego” studiów niestacjonarnych ukończyło studia w roku akademickim 2013/2014. W roku 2013 Wydział przeprowadził się do nowej siedziby budynku „L” w kampusie ATH, obejmując w posiadanie nowoczesne sale wykładowe, laboratoria umiejętności dla ratowników i pielęgniarek, jak również pomieszczenia dla administracji Wydziału i nauczycieli akademickich.

 

Założycielskim okiem, czyli wspomnienia dziekana

Latem 2004 roku po raz pierwszy zetknąłem się z ATH. Przyszedłem wówczas do Rektoratu przy ulicy Mickiewicza z pytaniem o możliwość współpracy z ATH. Niewiele wówczas o uczelni wiedziałem – wstyd się przyznać. Tak się złożyło, że mojej rozmowie z kierownikiem Biura Rektora, panią Marią Trzopek, przysłuchiwał się ówczesny rektor, prof. Marek Trombski.

Pamiętam, że zapytał o moje wykształcenie i dorobek naukowy. I tak to się zaczęło. Skierowano mnie na poddasze Rektoratu, gdzie tworzyło się biuro przyszłego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jak większość osób, które po raz pierwszy wchodziły do pokoju na poddaszu, z hukiem uderzyłem głową o futrynę nisko osadzonych drzwi. W takich to okolicznościach poznałem Krysię Kowenicką, która później objęła funkcję kierownika dziekanatu, śp. Franciszka Dzidę, z którym później miałem okazję pracować podczas VII i VIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a nawet przy kręceniu jednego z jego filmów pt. „Wędrowiec” – z Piotrem Machalicą w roli głównej. Pokój na poddaszu miał klimat.

W połowie przypominał paryskie atelier z dziesiątkami zdjęć, obrazów czy grafik zebranych przez pana Franciszka, w drugiej połowie był biurem zarzuconym wnioskami, pismami, planami, programami, harmonogramami i inną dokumentacją, nad którą pracowaliśmy pod czujnym okiem Krysi. Chętnie się tam przychodziło. Była fajna atmosfera i dobra organizacja, dzięki czemu prace szybko posuwały się naprzód. W tym czasie poznałem dr Teresę Grzywnę, Agatę Gałuszkę, Irenkę Puzoń, Dankę Sternal oraz Sylwię Gajdę, która krótko po mnie dołączyła do zespołu.

Latem 2005 roku opuściliśmy strych na Mickiewicza przenosząc się do siedziby nowopowstałego Wydziału Nauk o Zdrowiu na ul. Konopnickiej. We wrześniu przeprowadziliśmy pierwszą rekrutację, pojawili się studenci – Wydział zaczął się rozwijać. Tworzyły się zespoły badawcze, pojawiły się pierwsze publikacje – najpierw polskojęzyczne, potem impaktowe, uzyskaliśmy czwartą, a rok później trzecią kategorię naukową. Pod kierownictwem pani dziekan Moniki Mikulskiej otworzyliśmy drugi kierunek studiów, zdobywaliśmy mistrzostwa Polski, kształciliśmy studentów. Jedni przychodzili inni odchodzili, wielu oddało dla Wydziału serce. I tak minęło piętnaście lat…

Z całej tej masy zdarzeń najlepiej pamiętam te pierwsze dni, tygodnie i miesiące, w których tyle się działo. Pamiętam pokój na poddaszu, jego atmosferę, futrynę, na której zatrzymało się tyle głów, sterty papierów i to, że coś się tworzyło od zera. Pomimo upływu lat obraz jest wciąż świeży, niezatarty, nierozmyty w mnóstwie szczegółów i spraw, które dane nam było doświadczyć. Ten obraz pamiętam najlepiej…dr hab. n. med. Rafał Bobiński, prof. ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast