Kalendarz wydarzeń
I tura rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie) rozpoczynające się w semestrze letnim 2022/2023

Lista kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, na które prowadzona będzie rekrutacja
od 1 lutego 2023 roku do  13 lutego 2023 roku

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

informatyka

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)


drugiego stopnia (mgr) – w języku angielskim

mechanika i budowa maszyn

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

drugiego stopnia (mgr)

zarządzanie i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

mechatronika

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

budownictwo

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki drugiego stopnia (mgr)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr)

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

transport

ogólnoakademicki

drugiego stopnia (mgr) drugiego stopnia (mgr)
  • Data rozpoczęcia:10:00 - 01 lut 2023
  • Data zakończenia:23:55 - 13 lut 2023
  • Kampus ATH, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831