Kalendarz wydarzeń
Debata Kandydatów na Rektora ATH

26 czerwca 2020 r. w godzinach 09:30 – 11:30 odbędzie się debata wyborcza, która będzie transmitowana za pomocą kanału na youtube.pl. Link do wydarzenia będzie dostępny również na głównej stronie ATH.

Uczestnikami debaty będą kandydaci na stanowisko Rektora ATH (w porządku alfabetycznym):
1. prof. ATH dr hab. n. med. BOBIŃSKI Rafał
2. prof. ATH dr hab. inż. NOWAKOWSKI Jacek

Prowadzący debatę: Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak i Z-ca Przewodniczącego UKW prof. ATH dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś.

Debata obędzie się wg. poniższego harmonogramu:

Część pierwsza: autoprezentacja kandydatów, maksymalny czas 15 minut dla Kandydata.
Część druga: pytania od społeczności akademickiej. Jedno pytanie od każdego z wydziałów oraz jedno pytanie z administracji. Maksymalny czas odpowiedzi na pytanie to trzy minuty.
W imieniu Wydziałów możliwość zadania pytania mają Przewodniczący WKW a w imieniu administracji Kanclerz ATH.
Grupa pracowników SWFiS, SJO oraz Studenci i Doktoranci będą mogli zadać pytania w części trzeciej.
Pytania należy przesłać na adres ukw@ath.bielsko.pl do 24 czerwca, do godz. 20:00.
Część trzecia: pytania zadawane w trakcie debaty, kierowane do Kandydatów. Pytania powinny być sformułowane w taki sposób, by odczytanie nie zajęło dłużej niż dwie minuty.

Możliwość zadawania pytań Kandydatom przysługuje wyłącznie członkom społeczności ATH. Zadane zostaną jedynie pytania przesłane ze służbowych lub studenckich kont pocztowych. Na pytania przesłane drogą mailową odpowiedzi udzielą wszyscy Kandydaci.

  • Data rozpoczęcia:09:30 - 26 Cze 2020
  • Data zakończenia:11:30 - 26 Cze 2020
  • https://www.youtube.com/ATHBielskoBiala

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast