Kalendarz wydarzeń
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym

Celem III Konferencji Teatralność – Antyteatralność jest wielowymiarowe zbadanie procesów kreacji scenicznej, performansu i teatru: z perspektywy przestrzeni, czasu i tekstu (dramatycznego, literackiego, plastycznego), a więc analiza tego, jak powstało pojęcie czasu i jest ono wyrażone w innych wymiarach.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831