Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej

Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej

Wydarzenia

W dniu 1 marca 2019 roku w Akademii Techniczno- Humanistycznej miało miejsce III Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej.

Obrady tradycyjnie otworzył rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, z atencją witając przybyłych gości. Podkreślił znaczenie podejmowanych tematów w codziennej działalności każdej organizacji.

Następnie głos zabrał Leszek Adamski, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), który przedstawił stan prac dotyczących opracowania kwalifikacji audytu wewnętrznego prowadzone wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w ramach  współpracy podjętej z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). W ramach tej współpracy CAKW organizuje seminaria o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji prowadzone przez IBE.  Do tej pory odbyły się już dwa takie seminaria w Warszawie i Krakowie. Planowane są kolejne.

Licznie przybyli prelegenci poruszyli wiele ciekawych kwestii, dotyczących ochrony danych osobowych. Ekspert PIKW Piotr Błaszczeć, wieloletni praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji, pokazał  jak skutecznie zarządzać incydentami występującymi w procesach przetwarzania informacji, w tym danych osobowych. Zwrócił uwagę na rolę jednostki w tym zakresie oraz   konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania procedur. Omówił przykłady zdarzeń i podejmowane reakcje.

Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie kanclerza Akademii Techniczno-Humanistycznej Łukasza Sieklińskiego, który omówił praktyczne aspekty wpływu „Konstytucji dla Nauki” na działalność ATH. Zwrócił uwagę na jednoosobową odpowiedzialność rektora jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Na podstawie analizy SWOT przedstawił szanse i zagrożenia oraz znaczenie kontroli zarządczej w ATH.

Równie interesujące było wystąpienie Arkadiusza Papugi, inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, który na przykładzie wybranych przepisów RODO przedstawił praktyczne aspekty interpretacji i stosowania tych przepisów w praktyce.

W trakcie obrad deliberowano również nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą etyką. Ciekawy wywód w tym zakresie przedstawiła ekspert Maja Więckiewicz. W trakcie konferencji wywiązała się ciekawa dyskusja. Pojawiły się liczne pytania do ekspertów, co utwierdziło w przekonaniu, że tego typu przedsięwzięcia są jak najbardziej zasadne i należy je kontynuować w przyszłości.

Obrady poprowadziła dr Katarzyna Piskrzyńska koordynator ds. systemu kontroli zarządczej ATH.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast